На головну

Ставлення борг - дохід

  1. B. Визначення прибутковості ОФЗ-ПК і ОГСЗ.
  2. II. Розрахунок сукупного доходу
  3. II. ТЕОРІЇ Про НАЦІОНАЛЬНОМУ ДОХІД
  4. V. Всього доходів (III - IV).
  5. V. народницького СТАВЛЕННЯ ДО ПИТАННЯ
  6. А) Взаємовідносини знання і практики
  7. А. Опозиція логічних і нелогічних дій як ісходноеотношеніе соціальної системи. Теорія дії Парето і теорія дії Вебера

Питання про управління і стабілізації державного боргу зводиться насамперед до того, що за державним боргом необхідно виплачувати відсотки. Здійснення цих виплат називається обслуговуванням державного боргу. Оплата відсотків по державному боргу створює, як уже зазначалося, потенційну небезпеку його некерованого наростання. Однак сам по собі зростання державного боргу не дозволяє судити про те, наскільки небезпечна ситуація. Для повного уявлення необхідно розглянути відношення «борг-дохід»:

Частка боргу = D / рy, (7.26)

де D - державний борг; Рy - номінальний ВНП.

У чисельнику цього виразу позначений державний борг. Припустимо він росте через дефіцит бюджету. У знаменнику знаходиться номінальний ВІН, який може зростати внаслідок інфляції і збільшення реального ВНП. Якщо державний борг зростає повільніше ніж ВНП, то ставлення «борг-дохід» скорочується. У такій ситуації зростання державного боргу не є небезпечним для економіки.

Висловимо відношення «борг-дохід» за допомогою рівняння:

?b = b (r-y) -х = 0, (7.27)

де r -реальна ставка відсотка; х - первинне (безвідсоткове) сальдо бюджету, виміряний у відсотках до номінального доходу; y - темп приросту ВНП; b - відношення «борг-дохід».

У рівнянні (7.27) відношення «борг-дохід» не змінюється. Якщо ?b виявиться більше нуля, то ставлення зростає, якщо менше нуля, то відповідно, - зменшиться. З рівняння також видно, що динаміка ставлення «борг-дохід» залежить від реальної ставки відсотка, темпів приросту ВНП і первинного сальдо державного бюджету.
Q-теорія інвестування | Значення Q-теорії для прийняття інвестиційних рішень | Завдання для самостійної роботи | державні доходи | Кейнсіанськаконцепція впливу змін податкових ставок на податкові надходження | Неокласична концепція податкових ставок і податкових надходжень | Способи фінансування бюджетного дефіциту | Інфляційний податок та сеньйораж | Фінансування короткострокового дефіциту бюджету | Фінансування бюджету в довгостроковому періоді |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати