Головна

Методична частина програми

  1. I. Загальна частина
  2. I. За виділеному суффиксу визначте частина мови.
  3. I. Теоретична частина
  4. II частина
  5. II. особлива частина
  6. III. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
  7. IV етап - Запуск програми 1 сторінка

Програмні вимоги до вибірки. Бувають суцільні та вибіркові опитування. У суцільному опитуються всі респонденти (учні класу, хворі палати). Однак найчастіше соціолог використовує вибірковий метод для формування масиву респондентів. У цьому випадку за певними правилами формується «вибірка». Для цієї процедури потрібно знати генеральну сукупність. Генеральна сукупність- Це об'єкт дослідження, який територіально, виробничо та в часі обмежений і для якого висновки проведеного дослідження будуть правомірні. Вибіркова сукупність (вибірка)- Це відібране по строго заданому правилу певне число елементів генеральної сукупності. Вибірка - мікромодель генеральної сукупності, за всіма основними досліджуваним якісним характеристикам і контрольним ознаками вона буде своєю структурою максимально повторювати структуру генеральної сукупності, тільки так складена вибірка буде репрезентативною (від французького слова «представницький»). Тип і способи вибірки прямо залежать від цілей дослідження і його гіпотез. Чим конкретніше мета, чим ясніше сформульовані гіпотези, тим правильніше буде вирішено питання про вибірку.

Найбільш суворі вимоги пред'являються до вибірок описових і аналітичних досліджень, найменш суворі - до досліджень з розвідувального плану. В останньому випадку відбір «одиниць спостереження» на об'єкті підпорядковується досить простим правилам: слід виділяти полярні групи по істотним для аналізу критеріям, чисельність яких строго не визначається, а залежить від стану отриманої інформації. Опитування в такому дослідженні продовжують до отримання інформації, досить різноманітною для формулювання гіпотез.

У дослідженні описового і аналітичного плану вибірка, навпаки, повинна бути строго репрезентативною. Слід мати на увазі, що строго репрезентативну вибірку з усіх важливих для проблематики КСІ параметрам забезпечити неможливо, і тому слід гарантувати репрезентацію по головному напрямку аналізу даних. Для цього треба з'ясувати, які з наявних відомостей про характеристики генеральної сукупності істотні для цілей дослідження. У багатьох випадках це статево-віковою, соціально-професійний, майновий склад обстежуваних, їх просторова локалізація, тому найчастіше досить домогтися поєднання цих трьох параметрів. Однак в етнічно неоднорідному середовищі істотно важливо домогтися репрезентації за критерієм національної приналежності.

Міра подібності вибіркової моделі структурі генеральної сукупності оцінюється помилкою вибірки, А межі допустимої помилки знову-таки залежать від мети дослідження. Дуже корисна наступна приблизна оцінка надійності результатів вибіркового обстеження. Підвищена надійність припускається помилки вибірки до 3%, звичайна - до 3-10% (довірчий інтервал розподілів на рівні 0,03-0,1), наближена - від 10 до 20%, орієнтовна - від 20 до 40%, а приблизна - більше 40%.
Анкетне опитування як основний метод КСІ в соціальній роботі | види анкетування | Методика складання анкети | Приклад. «Які позитивні зміни відбулися в цьому році в Вашому житті? | Приклад: «Виберіть зі списку найбільш привабливі для Вас професії (відзначте, будь ласка, не більше 3-х). | Бесіда як різновид опитування в соціальній роботі | Метод спостереження в соціальній роботі | Побудова програми дослідження | Методологічна частина програми | Класифікація соціальних проблем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати