Головна

C) зростання амплітуди теплових коливань атомів

  1. автогенератори коливань
  2. Акустичні властивості фрикційного контакту в умовах автоколивань
  3. амплітуди руху
  4. Аналіз сезонних коливань
  5. У колоїдно-дисперсних системах частинки дисперсної фази складаються з безлічі з'єднаних між собою атомів, молекул або іонів.
  6. Векторне подання коливань (векторна діаграма)

D) поглинання породами тепла

Е) питома теплоємність мінералів і гірських порід

122 Кількість тепла, необхідне для нагрівання породи на один градус, називається:

А) питомою теплоємністю породи

B) об'ємної теплоємністю породи

C) теплоємністю породи

D) теплопровідністю породи

Е) геотермічних градієнтом

123 Поява неврівноважених зарядів на поверхні гірських порід під впливом електричного поля носить назви:

А) електрострикція

B) п'єзоелектричний ефект

C) електрична поляризація

D) діелектрична проникність

Е) відносна діелектрична проникність

124 Гірські породи, атоми яких мають магнітним моментом при відсутності зовнішнього поля, називається:

А) діамагнітними

B) феромагнітними

C) парамагнітним

D) намагніченими

Е) сприйнятливими

125 Якщо магнітні моменти всіх електронів атома компенсують один одного, то при нульовій напруженості поля атом намагнічений. Такі породи називаються:

А) діамагнітними

B) парамагнітним

C) сприйнятливими

D) феромагнітними

E) не намагніченими

126 Гірські породи, у яких обсяги (домени) мають магнітними моментами при відсутності зовнішнього поля, називаються:

А) намагніченими

B) парамагнітним

C) сприйнятливими
D) збільшується | E) Mад> M | D) швидкість фонона | C) кварц | D) елекроосмосом | D) відображення і заломлення | D) фізично зв'язана вода | C) шаром | C) максимальної гигроскопичностью | А) впливає |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати