На головну

Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

  1. II.4.2) Державний статус монарха.
  2. V.5. Правові зміни в статусі осіб
  3. Адміністративна опіка і статус її суб'єктів
  4. Адміністративно-правовий статус державних корпорацій
  5. Адміністративно-правовий статус громадянина
  6. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства
  7. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства

Отже, соціальним статусом називається положення, займане людиною в суспільстві, пов'язане з певними правами і обов'язками. Статус характеризує місце особистості в соціальній структурі суспільства, в системі суспільних взаємодій, характер діяльності людини в різних сферах суспільного життя. Статус фіксує позицію особистості або групи в суспільстві відповідно до професії, економічним добробутом, політичними пристрастями, підлогою, віком, інтересами, сімейним станом. Він визначає ставлення до людини з боку інших людей і суспільства в цілому, яке виражається в таких показниках як авторитет, престиж, вплив, привілеї, рівень доходів, зарплата, премії, нагороди, звання, слава, пошана, пільги і т.п.

Реальна людина займає в суспільстві одночасно кілька позицій, наприклад, чоловік, сім'янин, батько, інженер, альпініст, комуніст і т.п. Іноді ці статуси приходять в суперечність один з одним і людина змушена, виконуючи розпорядження одного з статусів, ігнорувати вимоги іншого. Підкреслюючи багатогранність діяльності особистості в суспільстві, що виражається в декількох властивих їй статусах, американський соціолог Роберт Мертон ввів в соціологію поняття «статусний набір» для позначення всієї сукупності статусів даного індивіда. Серед різноманітних статусів особистості виділяють такі типи:

А) Статуси головні і неголовні. Головним вважають статус, найбільш характерний для даного індивіда, за яким його виділяють оточуючі, з яким в першу чергу ототожнюють даної людини. Це може бути професія (банкір, президент), сфера найбільш значущих результатів (альпініст, мандрівник) або найбільш характерний в даний момент вид діяльності (мати, домогосподарка, укладений).

Б) Статуси соціальні та особисті. Соціальний статус характеризує об'єктивний стан людини в соціальній структурі суспільства: професію, національність, сімейний стан тощо Особистий же статус характеризує місце людини в малій групі знайомих людей і визначається перш за все індивідуальними якостями особистості (капітан футбольної команди, друг, суперник і т.п.)

В) Статуси запропоновані і досягаються. Перші людина займає у відповідності зі своїми успадкованими ознаками (стать, раса, національність), другі ж досягаються завдяки власним зусиллям (студент, професор, чоловік, інженер).

Бувають статуси, які можна однозначно віднести до якогось певного типу. Наприклад, статус безробітного не є ні що встановлені, ні досягається, так як ніхто не прагне його зайняти. Такого роду статуси називають змішаними.

Соціальний статус є визначення становища людини в суспільстві і демонструє права і обов'язки, що належать людині. Оскільки вони співвідносяться з соціальними позиціями і очікуваннями інших людей, кожна людина прагне зберегти або підвищити свій соціальний статус.

Кожна статусна позиція в суспільстві пов'язана з іншими статусними позиціями і для безконфліктного взаємодії передбачає виконання передбачуваних для даного статусу обов'язків, здійснення певного типу поведінки, що характеризуються за допомогою поняття соціальної ролі. Соціальну роль варто розглядати як динамічну сторону соціального статусу, його функцію, що визначає набір норм, відповідно до яких повинна вести себе в певних ситуаціях особистість. Ці норми диктують види поведінки, які людина, що володіє даним соціальним статусом, може здійснювати по відношенню до іншої людини з іншим соціальним статусом. Соціальна роль наказує особистості відповідне її соціальним статусом поведінку, тобто дозволяє узгоджувати соціальні очікування (експектаціі) і реальну поведінку індивідів. Якщо людина виконує очікувані від нього дії, його супроводжують розуміння, партнерство, повага, готовність до взаємодії тощо з боку інших людей. Якщо ж він веде себе не належним чином, він зустрічає з боку оточуючих нерозуміння, протидія, опір і т.д.

Соціальною роллю, таким чином, називається очікуване з боку інших людей і суспільства в цілому регулярно повторюється і протягом тривалого часу відтворюється в певних обставинах поведінка, характерна для того чи іншого соціального статусу. Соціальні ролі виконуються конкретними індивідами. Відображаючи своєрідність особистості, мають певний спектр різних стереотипів поведінки, характерних для даного соціального статусу. Але в цілому будь-яка соціальна роль, що виконується людьми у взаємодії один з одним, персоніфікує панівні суспільні відносини, є соціально обумовленою. Кожен соціальний статус передбачає кілька соціальних ролей, в яких він реалізується в найкращій мірі в тій чи іншій ситуації. Р. Мертон ввів в соціологію поняття «рольовий набір» для характеристики сукупності різних ролей, властивих одному статусу.

Характеристика соціальної структури суспільства як сукупності соціальних статусів і соціальних ролей дозволяє уявити суспільство як складну систему соціальних взаємодій, в які індивіди вступають, керуючись певними нормами і реалізуючи конкретні цілі.

 
Методичні рекомендації | Культурна статика. | Поняття соціального контролю. | Соціальні регулятори поведінки особистості і мотивація трудової активності працівника. | Девіантна поведінка і його види. | завдання | Тема 9. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | завдання | Теми доповідей і рефератів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати