Головна

Організаційно-правові форми вкладення іноземних інвестицій.

  1. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  2. II Форми спілкування, до вампіризму не відносяться
  3. II. Процесуальний документ як акт безпосередньої форми реалізації норм права.
  4. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  5. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  6. III. Обробка списків за допомогою форми
  7. III.1.1) Форми кримінального процесу.

Іноземні інвестиції, як і інвестиції взагалі, підрозділяють на три види (в залежності від об'єкта вкладення інвестицій): прямі, інші і портфельні.

До прямих відносять такі інвестиції, які зроблені фізичними або ж юридичними особами, але вони повинні мати не менше 10% (в залежності від законодавства тієї країни, де знаходиться підприємство) акціонерного капіталу або акцій даної організації.

Портфельні інвестиції мають відміну від прямих тим, що покупка облігацій, акцій, паїв і т.д. становить менше десяти відсотків в складеному (статутному) капіталі організації.

А що ж тоді належить до інших іноземних інвестицій? До них відносять такі інвестиції як прямі і портфельні, але не підпадають під їх умови інвестиції. Наприклад, торгові кредити, банківські вклади.

Залежно від активів, в які здійснюється вкладення капіталу дані інвестиції бувають: реальними, нематеріальними та фінансовими.

Реальні інвестиції - це інвестування в будь-який довгостроковий проект, який пов'язаний з купівлею вже існуючих або ж нових виробничих об'єктів реальних активів за кордоном, які безпосередньо беруть участь в процесі виробництва.

Фінансові інвестиції означають купівлю іноземних грошових активів або цінних буму.

Нематеріальні інвестиції - це придбання концесій, патентів, різних ліцензій і торгових марок та інших нематеріальних активів.

За формами власності на інвестиційні ресурси виділяють:

Державні інвестиції, які є вкладеннями грошових коштів державних бюджетів, які направляються за кордон за рішенням Уряду країни. Дані кошти можуть бути виділені і з допомогою державних кредитів, допомоги, позик, грантів.

Приватні інвестиції - це такі грошові кошти інвесторів, які вкладені в різні об'єкти і розміщені поза країною резидентства приватного інвестора.

Змішані іноземні інвестиції - вкладення, які здійснені за кордоном і приватним і державним інвесторами.

Залежно від характеру використання існують підприємницькі та позичкові інвестиції.

Підприємницькі інвестиції - це непрямі або ж прямі вкладення в різні види бізнесу, метою яких є отримання прибутку за допомогою дивідендів.

Позикові інвестиції - це інвестиції дохід за якими інвестор отримує за допомогою позичкових відсотків.

Форми і види іноземних інвестицій майже завжди виділяють як синоніми, тобто вони рівні, проте можна виділити також наступні форми іноземних інвестицій:

в основний капітал (фонди) (інвестування грошових коштів в такі об'єкти, які за законодавством країни, де знаходиться підприємство, підпадають під визначення основний капітал або фонди: машини і обладнання, будівлі та споруди, комп'ютери, верстати і т.д.

фінансові інвестиції передбачають покупку за рахунок іноземних інвестицій різних цінних паперів, а також вкладання в статутний капітал не тільки даних інвестицій (грошових коштів), але і куплених за них різних об'єктів, наприклад, машини, обладнання, матеріали і т.д.
Звичаї і терміни міжнародної торгівлі. ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року. | Обхід закону в МПрП. | Поняття міжнародного цивільного процесу | Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві. | Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних угод. | Законодавство зарубіжних країн як джерело міжнародного приватного права. | Правовий статус комерційних підприємств з іноземними інвестиціями. | Колізійні норми, що визначають право, що регулює зовнішньоекономічні угоди і контракти. | Поняття та ознаки зовнішньоекономічної угоди. | Питання 22. Поняття і структура колізійних норм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати