На головну

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

  1. V. Зміст теми заняття.
  2. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.
  4. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Виробництво" Управління процесами виробництва
  5. Витрати на основні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби
  6. Графічні матеріали

VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

1. Поняття про позалікарняну медичну допомогу, її місце в сучасній системі охорони здоров'я і перелік закладів, що її надають.

2. Завдання та розділи роботи поліклініки, її структура, штатні нормативи.

3. Організація первинної медичної допомоги населенню. Дільничний принцип обслуговування, організація сімейної медицини.

4. Організація роботи поліклініки з питань первинної профілактики (профілактичні щеплення, санітарна освіта, санітарно-протиепідемічні заходи).

5. Організація диспансеризації виділених контингентів населення (облікові документи, принципи, етапи диспансерного спостереження). Робота відділення профілактичних оглядів, види профілактичних оглядів.

6. Організація спеціалізованої медичної допомоги в поліклініці.

7. Структура діагностичної служби і її роль в питаннях вторинної профілактики.

8. Лікувальна служба поліклініки (денний стаціонар, стаціонар вдома, лікувально-процедурні кабінети, та кабінети реабілітації ).

9. Основна облікова документація підрозділів поліклініки, зміст і порядок її заповнення.

10. Організація експертизи тимчасової непрацездатності, ЛЕК.

11. Соціально-економічні умови та медико-демографічні умови, що впливають на організацію медичної допомоги сільському населенню. Особливості та етапність у наданні медичної допомоги сільському населенню.

12. Розробка заходів удосконалення діяльності амбулаторій і поліклінік.

VІІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Завдання

Ознайомитись з структурою та організацією роботи кожного підрозділу поліклініки, основною обліковою документацією.

1. Структура та організація роботи реєстратури.

2. Структура та організація роботи відділення профілактики.

3. Структура та організація роботи терапевтичного відділення.

4. Структура та організація роботи спеціалізованих відділень поліклініки.

5. Структура та організація роботи діагностичних підрозділів поліклініки.

6. Структура та організація роботи реабілітаційного відділення.

7. Структура та організація роботи денного стаціонару.

8. Організація експертизи непрацездатності населення .

VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

І. Тести ІІІ рівня.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

ТЕМА: Організація роботи міської поліклініки, її структура, територіальна дільнична служба. | ІV. Міждисциплінарна інтеграція | V. Зміст теми заняття. | Організація роботи дільничного терапевта і сімейного лікаря | Етапи диспансерного обслуговування | Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню | Перелік питань для підготовки до тестових завдань | VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати