На головну

ОСНОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

  1. III. Основная схема организации системно-структурной методологии
  2. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТИ, ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ. ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ
  3. Агрегатный индекс, как основная форма общего индекса
  4. Бытие как основная категория философской картины мира. Концепции бытия
  5. В) Основная проблема психопатологии: развитие личности или процесс?
  6. ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  7. Взаимодействие солей с водой, в результате которого образуются кислота (или кислая соль), и основание (или основная соль), называется гидролизом солей.

Поліклініка - це лікувально-профілактичний заклад, у якому надається кваліфікована спеціалізована лікарська допомога здоровим особам і хворим, що приходять на прийом чи яких лікар відвідує вдома.

Амбулаторія відрізняється від поліклініки рівнем спеціалізації та об'ємом діяльності. В амбулаторії лікувально-профілактичну допомогу забезпечують лікарі основних 4-5 спеціальностей: терапевти, педіатри та стоматологи, а також можуть бути хірурги і акушери-гінекологи. В амбулаторіях сімейного лікаря надають допомогу сімейні лікарі (лікарі загальної практики).

Диспансеризація - система лікувально-профілактичних заходів, яка включає активне динамічне спостереження за здоров'ям певних груп населення, вивчення умов їх праці та побуту, забезпечення правильного фізичного розвитку і збереження здоров'я, а також запобігання захворюванням шляхом проведення відповідних лікувально-профілактичних, санітарно-гігіснічних і соціальних заходів.

Реабілітація - це процес, метою якого є профілактика втрати працездатності, інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому в досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний у рамках існуючого захворювання.

VІ План та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, індуктивності) Розподіл часу (хв.)
        Підготовчий етап Організаційні заходи     Постановка навчальних цілей та мотивація.   Контроль вихідного рівня знань: 1. Основні принципи та підходи до організації амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, зокрема міському 2. Організаційна структура надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.     І-ІІ   Усний контроль   Усний контроль   1. Тестовий контроль 2.Індивідуальне усне опитування   Див. п.1 «Актуальність»   Див. п.2 «Мета»   1. Програмні тестові питання 2. Контрольні питання. 3. Структурно-логічні схеми        
    Основний етап Формування професійних вмінь та навичок: 1. Засвоїти практичне значення основних структурних підрозділів поліклініки в питаннях медичного забезпечення населення. 2. Оволодіння навиками роботи з основною обліково-звітною документацією амбулаторно-поліклінічних закладів та її аналізом. 3. Оволодіти практичними навичками щодо організації надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.     ІІІ     Усний контроль із застосуванням коментарів щодо особливостей організації амбулаторно-поліклінічної допомоги на базі міської поліклініки   Метод формування вмінь: -професійний тренінг у вирішенні клінічних ситуацій щодо особливостей організації амбулаторно-поліклінічної допомоги 1. Організаційно-методичне забезпечення роботи міської поліклініки 2. Оснащення та кадрове забезпечення міської поліклініки. 3. Ситуаційні завдання       50-55
  Заключний етап 1. Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.   2. Підведення підсумків практичного заняття.     3. Домашнє завдання за наступною темою.     ІІІ 1.Індивідуальний контроль вирішених ситуаційних завдань. 2. Контроль висновків та рішень за результатами професійного тренінгу. Результати та висновки опрацьованих клінічних ситуацій та ситуаційних завдань.     Матеріали самостійної підготовки      


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

ТЕМА: Організація роботи міської поліклініки, її структура, територіальна дільнична служба. | ІV. Міждисциплінарна інтеграція | V. Зміст теми заняття. | Організація роботи дільничного терапевта і сімейного лікаря | Етапи диспансерного обслуговування | Приклади тестових завдань | Перелік питань для підготовки до тестових завдань | VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати