На головну

V. Зміст теми заняття.

  1. V. Зміст теми заняття
  2. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. В цьому полягає механічний (фізичний) зміст похідної.
  4. Виробнича програма підприємства, її зміст та завдання
  5. Геометричний зміст похідної
  6. Економічний зміст, види і функції розподілу на промисловому підприємстві

Структурно-логічна схема 1

Амбулаторно-поліклінічна допомога надається особам, котрі потребують медичного спостереження, лікування на догоспітальному етапі, проведення профілактичних заходів. Її отримують при звертанні безпосередньо в амбулаторно-поліклінічному закладі або вдома. В амбулаторно-поліклінічних закладах працює близько 2/3 лікарів лікувального профілю. Вони обстежують і лікують 70 - 80 % усіх хворих, що звертаються за медичною допомогою.

Поліклініки поділяють за організаційною ознакою на об'єднані зі стаціонаром і самостійні. Нерідко вони є складовою частиною територіальних медичних об'єднань, до яких входять також стаціонар лікарні, допоміжні діагностичні підрозділи тощо.

За обсягом роботи, яку виконують поліклініки, їх поділяють на п'ять категорій (табл. 1).

ТАБЛИЦЯ 1

Розподіл поліклінік на категорії за потужністю

Категорія Основні показники
Кількість працюючих лікарів Кількість населення (тис. чол.) Кількість відвідувань за зміну Кількість терапевтичних відділень
І 80-100 3-4
II 60-30 50-79 751-1200 2-3 .
III 40-60 33-49 501-750
IV 30-40 17-32 251-500 1-2
V 0-1

Потужність поліклініки визначається кількістю відвідувань за зміну.

До основних принципів, методів і особливостей амбулаторно-поліклінічної допомоги відносять:

- дільничний принцип;

- масовість;

- загальнодоступність;

- профілактична спрямованість;

- професіоналізм роботи лікарів і середнього медичного персоналу;

- диспансерний метод

Поліклініки будують свою роботу за дільнично-територіальним принципом, який заключається в тому, що територія, яка обслуговується лікувальним закладом, поділяється на дільниці з певною кількістю проживаючого там населення. За кожною із цих дільниць закріплені лікарі і медичні сестри, які надають допомогу населенню даної дільниці. На теперішній час, рекомендована чисельність населення на територіальній терапевтичній дільниці складає 1600-1800 чоловік дорослого населення.

Основними структурними підрозділами поліклініки є реєстратура, долікарські та лікарські кабінети чи відділення, допоміжні кабінети та відділення, а також адміністративно-господарська частина.

Структурно-логічна схема №2

Структурно-логічна схема №3

Структурно-логічна схема №4

Структурно-логічна схема №5

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

ТЕМА: Організація роботи міської поліклініки, її структура, територіальна дільнична служба. | Етапи диспансерного обслуговування | Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню | ОСНОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ | VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття. | Приклади тестових завдань | Перелік питань для підготовки до тестових завдань | VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати