На головну

Вимоги до змісту та оформлення презентації ВКР

  1. I Вимоги до майданчиків для складування вантажу
  2. II. Загальні вимоги до відпустки лікарських засобів
  3. II. Чи відповідають ці твердження змісту тексту.
  4. II. Чи відповідають ці твердження змісту тексту.
  5. II. Чи відповідають ці твердження змісту тексту.
  6. II. Вимоги, пропоновані до ОСОБОВОГО СКЛАДУ.
  7. III. Вимоги до відпустки наркотичних засобів і психотропних речовин; лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку; анаболічних стероїдів

1. Програмними засобами підготовки електронних презентацій можуть бути Corel Presentation 9 (пакет Corel's Office Suite for Linux), Presentation (пакет StarOffice фірми StarDivision GmbH), Microsoft PowerPoint (пакет MS Office).

2. Зміст презентації повинно ретельно перевірятися на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок. В кінці заголовків слайдів розділових знаків не ставиться.

3. Тривалість: 5-7 хвилин.

4. Кількість слайдів: 10-12.

5. Кольорове оформлення - витримана контрастна колірна гамма (не більше 3-х кольорів).

6. Звуковий супровід (якщо є) і гарнітура шрифту повинні відповідати темі і змісту презентації.

7. Основними параметрами повинні бути стильова офіційна строгість, наочність, компактність, тезово, логічна вивіреність зображуваного, достатня контрастність фону і кольору шрифту (без зарубок: для заголовків - не менше 24, для інформації - не менше 18).

8. Бажаний використання різних видів слайдів з помірним застосуванням рамок, таблиць, штриховок, стрілок, малюнків, діаграм, схем і т.д. для ілюстрації найбільш важливих фактів.

9. Перший слад - титульний лист із зазначенням назви ВКР, П. І. Б. студента (група, спеціальність) і П. І. Б. керівника (посада, ступінь, звання).

10. Послідовність слайдів повинна відповідати логіці доповіді. Так, в наступних слайдах наводиться короткий перелік основних елементів наукового апарату вступу, основної частини, результатів, висновків, рекомендацій і пропозицій. При цьому неприпустимо копіювання повного тексту на слайд, дослівне прочитання тексту з екрану. Переважно подання інформації у вигляді схем, таблиць і т.д. з озвучуванням супроводжуючого слайд тексту доповіді.

11. Слайди з таблицями на нейтральному (білому) фоні повинні відображати зміст досліджуваної проблеми, діаграми і картосхеми - кольорові і контрастні - супроводжувати і підтримувати доповідь.

12. Застосування анімації можливо в тих випадках, якщо вона не заважає сприйняттю змісту слайда (як правило, при зміні слайдів).

13. Можливе включення відеоряду, авторського підписаного фоторяду (в межах виділеного часу).

14. Останній слайд - "Спасибі за увагу".

Після доповіді студент-випускник відповідає на питання членів ДАК.

потім надається слово науковому керівникові та рецензента. Якщо останній відсутній, то секретар ДАК зачитує його рецензію. Кожен з них дає свою оцінку виконаної кваліфікаційної роботи, вказує на переваги і недоліки.

Далі студент-випускник відповідає на питання рецензента, Погоджується з зауваженнями або заперечує проти них. Після чого починається дискусія.

В дискусії беруть участь члени ДАК, інші зацікавлені особи (потенційні роботодавці, фахівці у відповідній змістом кваліфікаційної роботи області).

О. П. Савельєва | Е. Б. Плотнікова | Загальна характеристика ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | ОСОБЛИВОСТІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПО НАПРЯМКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | ЗБІР І АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | Вимоги до основного тексту ВКР і нумерації сторінок | оформлення заголовків | Правила оформлення введення | Оформлення бібліографічних посилань | Правила оформлення таблиць, малюнків, формул |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати