На головну

Лабораторна робота 6

  1. А. Робота з електронною поштоюGmail.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.
  3. Вікна книг. Робота з аркушами книг
  4. Загальна організація виробничого процесу на відкритих гірничих роботах
  5. Кадрова робота
  6. Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору
  7. Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху

РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

Мета роботи:порівняти силу електролітів, дослідити, як проходять реакції обміну в розчинах електролітів.

Теоретичні відомості

Для слабких електролітів зміщення положення рівноваги дисоціації відповідає принципу Ле Шательє, на відміну від сильних електролітів, дисоціація яких у розчинах є практично необоротним процесом. Також цей принцип можна застосувати для рівноваги у насиченому розчині малорозчинного сильного електроліта.

Завдання для домашньої підготовки

Відхилення розчинів електролітів від законів Рауля. Ізотонічний коефіцієнт. Ступінь дисоціації електроліту та його зв'язок з ізотонічним коефіцієнтом і електричною провідністю розчину. Роль розчинника в процесі дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Стан сильних електролітів у розчинах. Поняття про активні концентрації та коефіцієнт активності. Константа дисоціації слабкого електроліту. Закон розведення. Ступінчаста дисоціація.

Рівновага в насиченому розчині малорозчинного електроліту. Добуток розчинності.

Йонні реакції в розчинах електролітів та умови їх перебігу до кінця.

Контрольні запитання та задачі

1. Розрахуйте ізотонічний коефіцієнт та уявний ступінь дисоціації електролітів (коефіцієнт активності), якщо:

а) розчин з молярною часткою гідроксиду натрію 0,009 кристалізується при - 1,71 ;

б) в 2000 г води розчинено 5,3 г карбонату натрію , розчин кристалізується при - 0,13 .

2. Розташуйте наведені речовини в порядку зростання температур кипіння їхніх розчинів з однаковою моляльною концентрацією, поясніть порядок розташування:

а) бромід калію , хлорид магнію , бензойна кислота ;

б) сульфат алюмінію , гліцерин , нітрат калію .

3. При зливанні розчинів яких речовин відбудуться реакції у розчині, чому? Запишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній та йонній формах:

а) хлорид кальцію та карбонат натрію ;

б) сульфат купруму(ІІ) та сульфід натрію ;

в) хлорид натрію та нітратна кислота ;

г) сульфіт калію та хлоридна кислота ;

д) нітрат плюмбуму та хлорид магнію .

4. Ступені дисоціації ацетатної (оцтової) та фторидної кислот дорівнюють, відповідно, 0,36 і 0,08, а їхні концентрації 10-4 та 10-1 моль/л. Яка з цих кислот є сильнішою, чому?

5. Наведіть рівняння ступінчастої дисоціації та вирази для ступінчастих констант дисоціації електролітів:

а) ;

б) .

6. Виходячи з величини добутку розчинності (ДР), знайдіть розчинність у моль/л поданих далі солей:

а) бромід арґентуму , ДР = ;

б) хлорид плюмбуму , ДР = .

7*. Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Навчальне електронне видання | Лабораторна робота 1 | Експериментальна частина | БУДОВА АТОМА | Лабораторна робота 4 | Лабораторна робота 5 | Лабораторна робота 7 | Експериментальна частина | Лабораторна робота 8 | Експериментальна частина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати