На головну

Детальніше...

1. обирає за поданням Голови Верховного Суду Російської Федерації секретаря Пленуму Верховного Суду з числа суддів Верховного Суду;

2. затверджує за поданням Голови Верховного Суду складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді, а також положення про нього;

3. стверджує в зв'язку з поданням Президента Російської Федерації склад судової колегії суддів Верховного Суду, що приймає відповідно до Кримінально-процесуальним кодексом висновок про наявність в діях Генерального прокурора і (або) Голови Слідчого комітету ознак злочину для прийняття рішення про порушення кримінальної справи стосовно зазначених осіб або для прийняття рішення про притягнення їх в якості обвинувачених по кримінальній справі, якщо кримінальну справу було порушено стосовно інших осіб чи за фактом вчинення діяння, яке містить ознаки злочину;

4. щорічно представляє за пропозицією Голови Верховного Суду Російської Федерації на затвердження Вищої кваліфікаційної колегії суддів складу (склади) судової колегії (судових колегій) суддів Верховного Суду, що приймає (приймають) рішення (рішення) з питання про притягнення до адміністративної відповідальності судді Конституційного Суду, Верховного суду, Вищого арбітражного суду, Верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, військового суду, федерального арбітражного суду, а також з інших питань, передбачених законом Російської Федерації про статус суддів;

5. заслуховує повідомлення про роботу Президії Верховного Суду, звіти заступників Голови Верховного Суду і голови Апеляційної колегії Верховного Суду про діяльність судових колегій Верховного Суду і Апеляційної колегії Верховного Суду;

6. обирає членів Дисциплінарного судової присутності з числа суддів Верховного Суду таємним голосуванням з використанням бюлетенів і при дотриманні конкурсного підходу;

7. стверджує спільним з Пленумом Вищого Арбітражного Суду постановою Регламент Дисциплінарного судової присутності;

8. затверджує Регламент Верховного Суду.

Порядок роботи Пленуму Верховного Суду Російської Федерації визначається Регламентом Верховного Суду Російської Федерації.
По суті, це положення означає, що інші нормативні акти, які видаються на федеральному або місцевому рівні, можуть встановлювати лише додаткові гарантії незалежності суддів | Стаття 14. | Поняття, підстави та порядок припинення повноважень суддів. | Набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності судді або про визнання його недієздатним; | Суддя не може бути обраний одночасно до ради суддів і кваліфікаційну колегію суддів одного рівня, а також не може бути членом кваліфікаційних колегій суддів різних рівнів. | Повноваження кваліфікаційних колегій суддів суб'єктів Російської Федерації | Органи суддівського співтовариства. | Основи правового статусу присяжних засідателів | Вимоги, що пред'являються до арбітражних засідателям | Особливості освіти, компетенція і система військових судів в РФ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати