На головну

Набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності судді або про визнання його недієздатним;

  1. Excel для вирішення прикладних завдань
  2. III. Винесення рішення по справі про податкове правопорушення.
  3. III. Завдання з рішеннями
  4. IV. Міністерські (урядові) рішення і декларації.
  5. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  6. А судді хто?
  7. Алгоритм методу гілок і меж для вирішення одновимірних задач цілочисельного програмування

6) відмова судді від переведення до іншого суду в зв'язку зі скасуванням або реорганізацією суду, а також якщо суддя виявляється складається в близькій спорідненості чи властивості (чоловік (дружина), батьки, діти, рідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки, а також батьки, діти, рідні брати і сестри подружжя) з головою або заступником голови того ж суду;

За особою, що перебуває у відставці, зберігаються звання судді, гарантії особистої недоторканності і приналежність до суддівського співтовариства.

Перебуває у відставці судді Конституційного Суду Російської Федерації, що має стаж роботи на посаді судді не менше п'ятнадцяти років, незалежно від віку виплачується за його вибором пенсія або не обкладене податком щомісячне довічне утримання в розмірі вісімдесяти відсотків грошової винагороди працюючого судді Конституційного Суду Російської Федерації. При цьому до стажу роботи, що дає право на отримання щомісячного довічного утримання, зараховується час попередньої роботи з юридичної професії.

На перебуває у відставці суддю Конституційного Суду Російської Федерації поширюються також інші положення статусу судді, який перебуває у відставці, встановлені законодавством Російської Федерації.

3. який пішов чи віддаленим у відставку судді виплачується вихідна допомога з розрахунку місячної заробітної плати за останньою посадою за кожен повний рік роботи суддею, але не менше шестикратного розміру місячної заробітної плати по залишеної посади. При цьому судді, раніше уходившему або видаляти у відставку, враховується лише час роботи суддею, що минув з моменту припинення останньої відставки.

4. Судді після відходу або видалення його у відставку виплачується компенсація на придбання проїзних документів на всі види громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення за рахунок коштів федерального бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Перебуває у відставці судді виплачується пенсія на загальних підставах. Перебуває у відставці судді, має стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, виплачується за його вибором пенсія на загальних підставах або не обкладене податком щомісячне довічне утримання в розмірі вісімдесяти відсотків заробітної плати працюючого за відповідною посадою судді. Перебуває у відставці судді, має стаж роботи на посаді судді менше 20 років і досяг віку 55 (для жінок - 50) років, розмір щомісячного довічного утримання обчислюється пропорційно кількості повних років, відпрацьованих на посаді судді.

Перебуває у відставці судді, має стаж роботи на цій посаді більше 20 років, щомісячне довічне утримання збільшується з розрахунку: за кожен рік стажу роботи понад 20 років - один відсоток зазначеного змісту, але всього не більше 85 відсотків заробітної плати займає відповідну посаду судді.

Які перебувають у відставці судді, які стали інвалідами внаслідок військової травми, мають право на отримання щомісячного довічного утримання та пенсії по інвалідності.

6. Суддя вважається перебувають у відставці до тих пір, поки дотримується вимог, викладених у пункті 3 статті 3 цього Закону, зберігає громадянство Російської Федерації і не допускає вчинків, його ганьблять і тим самим применшують авторитет судової влади.

7. Кваліфікаційна колегія суддів за місцем колишньої роботи або постійного проживання перебуває у відставці судді, встановивши, що він більш не відповідає вимогам, що пред'являються до суддів цього Закону, припиняє відставку судді, а у випадках, передбачених статтею 13 цього Закону, призупиняє відставку судді. Суддя, відставку якого припинена або припинена, має право оскаржити це рішення в порядку, передбаченому Федеральним законом від 14 березня 2002 року N 30-ФЗ "Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації".

8. Відставка судді припиняється також у разі повторного обрання його на посаду судді.

9. Суддя, відставку якого припинено, має право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства Російської Федерації.


34. Освіта і компетенція кваліфікаційних колегій суддів.

Стаття 11. Формування кваліфікаційних колегій суддів

1. Кваліфікаційні колегії суддів формуються з числа суддів федеральних судів, суддів судів суб'єктів Російської Федерації, представників громадськості, представників Президента Російської Федерації.

2. Вища кваліфікаційна колегія суддів Російської Федерації формується в кількості 29 членів колегії.

Члени колегії з числа суддів обираються за такими нормами представництва:

від суддів Верховного Суду Російської Федерації - два судді;

від суддів Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації - два судді;

від суддів федеральних арбітражних судів округів - два судді;

від суддів арбітражних апеляційних судів - два судді;

від суддів верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області і судів автономних округів - чотири судді;

від суддів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації - три судді;

від суддів окружних (флотських) військових судів - три судді.

Десять членів колегії - представники громадськості призначаються Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.

Один член колегії - представник Президента Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації.

3. Судді до складу Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації обираються таємним голосуванням на з'їзді делегатами з'їзду від відповідних судів зі свого складу на роздільних зборах делегатів.

Обраними вважаються судді, які отримали на роздільних зборах делегатів найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду, які взяли участь в голосуванні, за умови, що в голосуванні брали участь більше половини делегатів з'їзду від відповідних судів.

Обрання суддів до складу Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації замість вибулих в період між з'їздами проводиться Радою суддів Російської Федерації.

4. Кваліфікаційна колегія суддів суб'єкта Російської Федерації формується за такими нормами представництва:

від суддів верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу - два судді;

від суддів арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації - п'ять суддів;

від суддів гарнізонних військових судів - один суддя;

від суддів районних судів - три судді;

від суддів конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації - один суддя;

від світових суддів - один суддя;

сімпредставників громадськості;

один представник Президента Російської Федерації.

У суб'єктах Російської Федерації, в яких загальна чисельність суддів судів, зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту, менш 30, кваліфікаційна колегія суддів формується в кількості 11 членів колегії за такими нормами представництва:

від суддів верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу - один суддя;

від суддів арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації - два судді;

від суддів гарнізонних військових судів - один суддя;

від суддів районних судів - два судді;

від суддів конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації - один суддя;

від світових суддів - один суддя;

два представника громадськості;

один представник Президента Російської Федерації.

Якщо в суб'єкті Російської Федерації не утворені верховний суд республіки, крайової, обласної суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу, арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації, конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації, не діють мирові судді, відсутні гарнізонні військові суди, то кваліфікаційна колегія суддів даного суб'єкта Російської Федерації формується без участі представників суддів цих судів. При цьому норми представництва, зазначені в абзацах другому - восьмому цього пункту, зберігаються.

6. Судді до складу кваліфікаційної колегії суддів суб'єкта Російської Федерації обираються таємним голосуванням на конференції суддів у порядку, визначеному цим форумом.

Обрання суддів до складу кваліфікаційної колегії суддів суб'єкта Російської Федерації замість вибулих в період між конференціями проводиться радою суддів суб'єкта Російської Федерації.

Представники громадськості в кваліфікаційної колегії суддів суб'єкта Російської Федерації призначаються законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в порядку, який визначається законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єкта Російської Федерації.

Представник Президента Російської Федерації в кваліфікаційної колегії суддів суб'єкта Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації.

7. До складу кваліфікаційних колегій суддів суб'єктів Російської Федерації не можуть бути обрані голови судів та їх заступники. До складу Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації не можуть бути обрані Голова Верховного Суду Російської Федерації, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та їх заступники.
На 2011 - 2012 навчальний рік | Предмет, система і значення дисципліни «Правоохоронні органи». | Поняття та ознаки правоохоронної діяльності | Судова система РФ: загальна характеристика | В. Правосуддя здійснюється на основі демократичних принципів | Допускати публічні вислови з питання, що є предметом розгляду в суді, до вступу в законну силу судового акта з цього питання; | Порядок призначення суддів на посаду. | По суті, це положення означає, що інші нормативні акти, які видаються на федеральному або місцевому рівні, можуть встановлювати лише додаткові гарантії незалежності суддів | Стаття 14. | Повноваження кваліфікаційних колегій суддів суб'єктів Російської Федерації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати