На головну

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

  1. I. У галузі продуктивності праці
  2. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  3. I. Соціально-психологічна сутність нестатутних взаємовідносин
  4. I.4.4. Педагогіка міжособистісних відносин
  5. II. Типи відносин між членами синтагми
  6. III. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі аграрних відносин
  7. III. РОСТ ВЖИВАННЯ найманої праці

У разі, якщо на майданчику будівництва виявлено напірний водоносний горизонт, необхідно перевірити стійкість грунтів в основі котлованів і траншей. Можливі три варіанти:

· pхат < pгр - Дно вироблення стійко;

· pхат = pгр - Підйом дна котловану за рахунок розущільнення грунту в його основі;

· pхат >pгр - Прорив напірних вод в котлован, де рхат= gw? Hw,

ргр = g ?hгр.

Схема, що супроводжує розрахунок, наведена на рис.10.1

У разі, якщо встановлена ??можливість прориву або підйом дна

Мал. 10.1. Схема впливу напірних вод на дно котловану

котловану, для зменшення надмірного напору застосовують глибинне водозниження за допомогою трубчастих колодязів-свердловин (вода відкачується насосами або виходить самовиливом).

Величина надлишкового напору міжпластовому вод, що залягають на відносно невеликій глибині (до 30 м), може коливатися в діапазоні 10-15 м. Зниження напору на 10 м при водозниження створює додаткову напругу в товщі грунту (0,1 МПа), стиснення грунту і, як наслідок, осідання земної поверхні.

Примітка. Розрахунок цієї додаткової опади складний і ведеться на базі законів механіки грунтів.


ЗМІСТ

ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................. 1

1. ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ, ВИХІДНІ ДАНІ, ВИБІР

ЗАВДАННЯ, ОФОРМЛЕНИЕ.................................................................................. 2

2. ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ

РАБОТЫ.................................................................................................................... 3

2.1. геологічні условия............................................................................................ 3

2.2. Гідрогеологічні умови ................................................ ................................... 4

2.3. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні ........................ 4

2.4. Прогноз процесів в ґрунтовій товщі, пов'язаних зі зниженням

рівня грунтових вод 5

2.5. Оцінка впливу напірних вод на дно котлованів і траншей ................... 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................... .6

ДАНІ ІНЖЕНЕРНО-геологічних ВИШУКУВАНЬ ............................... .7

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА................................................ ......................... .27

ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................ .28

Додаток 1. Побудова геолого-літологічного розрізу по

даними розвідувальних свердловин 28

Додаток 2. Класифікація дисперсних грунтів по ГОСТ 25100-95. Грунти ...... 30

Додаток 3. Сумарна крива гранулометричного складу ............................ .32

Додаток 4. Виділення інженерно-геологічних елементів ............................. .35

Додаток 5. Категорії складності інженерно-геологічних

умов (по СП 1-195-97) ........................................ ............................................... .37

Додаток 6. Побудова карти гідроізогіпс і її практичне

применение.............................................................................................................. .39

53

Додаток 7. Хімічний склад підземних вод. Оцінка якості води по

відношенню до бетону............................................................................................... .41

7.1. Порядок виконання розрахунку і складання хімічної формули води ........ .42

7.2. Оцінка якості води по відношенню до бетону ........................................... ......... .42

Додаток 8. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному

водопонижении....................................................................................................... .44

Додаток 9. Прогноз наслідків водозниження ............................................ ..... 49

9.1. Прогноз суфозійного виносу ............................................... .............................. 49

9.2. Фільтраційний випор ................................................ .......................................... 50

9.3. Прогноз осідання поверхні землі при зниженні

рівня грунтових вод.................................................................................................... 50

Додаток 10. Прогноз впливу напірних вод на дно котлованів

(Траншей) ............................................... ............................. 52


[1] При побудові кривої можна прийняти такі величини логарифмів: lg 2 = 0,30; lg 2,5 = 0,40; lg 3 = 0,48; lg 4 = 0,60; lg 5 = 0,70; lg 6 = 0,78; lg 8 = 0,90; lg 9 = 0,95. (Щоб не отримувати негативних логарифмів, розміри частинок беруть в мм).

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Кафедра інформаційних систем управління

і обчислювальної техніки

 
Налаштування | прийоми редагування | символи | Списки і виноски | таблиці | малюнки | сторінки | структура документа | оформлення таблиць | заповнення даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати