На головну

Класифікація та основні властивості діелектриків

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Класифікація комп'ютерів
  3. I. Основні завдання
  4. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка

Різноманіття діелектричних матеріалів відбивається і на їх класифікації за різними ознаками.

за агрегатномустаном діелектричні матеріали підрозділяються на газоподібні (Різні гази, повітря), рідкі (Різні масла), і тверді. В рамках дисципліни будуть розглянуті тільки тверді діелектрики.

за призначенням діелектрики поділяють на:

- власне діелектричні матеріали - клас електротехнічні матеріалів, призначених для використання їх різних діелектричних властивостей (великий ?, Поляризацію, діелектричні втрати та інші);

- електроізоляційні матеріали - діелектрики, призначені для створення електричної ізоляції струмоведучих частин в електротехнічних і радіоелектронних пристроях (основні властивості у них - великі значення опору ізоляції Rз, Питомого опору ?, електричної міцності).

За сталості властивостей діелектрики поділяють на:

- пасивні - (Їх властивості стабільні при різних зовнішніх впливах);

- активні - (Їх властивостями можна керувати за допомогою різних впливів енергетичного характеру, наприклад температури в Піроелектріки, що викликаються механічними напруженнями в п'єзоелектрик).

за хімічним складом діелектрики поділяють на неорганічні (Слюда, кераміка, скло), органічні (Полімери, пластмаси, світлотехнічні матеріали), і елементоорганіческіе, В молекули яких входять атоми Si, Mg, Al, Ti, Fe і інших елементів.

Діелектрики володіють великим розмаїттям властивостей, які визначаються природою сил хімічних зв'язків між частинками, з яких складається діелектрик, і їх структурою.

Властивості діелектриків як конструкційних матеріалів розглянуті в попередніх темах. З різноманіття електричних властивостей, що визначають їх технічне застосування, до основних можна віднести:

- Поляризацію;

- Електропровідність;

- Діелектричні втрати;

- Електричну міцність;

- Нагревостойкость.

 
Титан і його сплави | Берилій і сплави на його основі | Тема 8. Неметалічні конструкційні матеріали | Термопластичні і термореактивні пластмаси | Кераміка, скла, ситалли | теоретичні матеріали | Енергетичні зони твердого тіла | Поняття про електропровідності | Електричні властивості і параметри провідникових матеріалів | Класифікація і характеристика провідникових матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати