На головну

Додатні і від'ємні числа. Цілі числа. Дійсні числа. Модуль дійсного числа

  1. A, b -необязательны, если используются, то должны быть вещественными числами, причем a < b.
  2. Абсолютные числа разводов и общие коэффициенты разводимости в США и СССР,
  3. Автозаполнение смежных ячеек числами
  4. Б. Метод постоянного числа предъявлений
  5. Влияние конечного числа лопаток на величину теоретического напора
  6. Внимание! Модульная формула пишется слева направо.
  7. Внимание! Модульная формула пишется слева направо.

Числа бувають додатні і від'ємні, натуральні, цілі, раціональні, ірраціональні, дійсні.

- додатні числа. Додатні числа можна писати без знака, тобто замість можна писати .

- від'ємні числа. Від'ємні числа не можна писати без знака.

Числа 1 і (-1); 5 і (-5); і називаються протилежними. Загалом і - протилежні числа. Сума протилежних чисел дорівнює нулю, тобто .

Цілі числа - це натуральні числа, протилежні їм числа і число нуль.

- цілі числа.

Число 0 (нуль) відокремлює додатні числа від від'ємних.

Раціональні числа - це числа, які можна зобразити у вигляді відношення , де і - будь-які цілі числа, причому . Цілі числа і дроби є раціональними числами.

Приклади раціональних чисел: Раціональні числа можуть бути зображені у вигляді скінчених, або нескінчених періодичних дробів.

Ірраціональні числа - це числа, які не можна зобразити у вигляді відношення двох цілих чисел. Ірраціональні числа зображуються нескінченними, але неперіодичними десятковими дробами. Приклади ірраціональних чисел:

Дійсні числа - це сукупність усіх раціональних і ірраціональних чисел. Інакше кажучи, дійсні числа - це нескінчені (періодичні і неперіодичні) десяткові дроби.

Модулем (абсолютною величиною) дійсного числа називається саме це число, якщо , і протилежне число , якщо . Модуль числа позначається . Таким чином,

Наприклад,

46.Знайдіть модуль чисел:

47. Розмістіть числа в порядку зростання: .

▼48. IПригадайте правила дій з цілими числами (додавання, віднімання, множення, ділення)

II Перевірте свої відповіді за наведеним нижче теоретичним матеріалом

При додаванні дійсних чисел з однаковими знаками потрібно додати їхні модулі і перед сумою поставити їхній спільний знак. Наприклад, 3+8=11; (-4)+(-9)=-13.

При додаванні дійсних чисел з різними знаками модуль суми дорівнює різниці модулів доданків. Знак суми - знак доданка, де модуль більше. Наприклад, 3+(-9)=-6; 11+(-7)=4.

Віднімання дійсних чисел можна замінити додаванням: , тобто, щоб відняти із числа число , достатньо до зменшуваного додати число, протилежне від'ємнику. Наприклад, 3-(-8)=3+8=11; 4-9=4+(-9)=-5.

При множенні (діленні) двох дійсних чисел потрібно помножити (поділити) їхні модулі. Перед результатом потрібно поставити знак за правилом знаків з таблиці знаків.

Таблиця знаків

При множенні При діленні

Наприклад,

▼49. IВиконайте додавання (віднімання) цілих чисел:

1) 5-29; 2) -29+16; 3) 5-(-16);

4) -8+(-13); 5) -7-21; 6) -6-(-15);

7) 17+(-18); 8) -19-(-5); 9) 28+(-15);

10) 26+(-44)+(-14)+(-4)+6;

11) 35+(-13)+31+(-49)+(-4).

II Виконайте множення (ділення) цілих чисел:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;

5) 0:(-3); 6) (-36):(-12); 7) (-18):2; 8) 28:(-4).

III Обчисліть найбільш зручним способом, використовуючи закони арифметичних дій:

1) 80-116-64; 2) 50-211-139; 3) 100-353-247.

■50.Виконайте зазначені дії:

1) ; 2) ;

3) ; 4) ;

5) ; 6) ;

7) ; 8) .

До змiсту  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Алгебра та початки аналізу | Передмова | Розділ 1 | Звичайні дроби | Десяткові дроби | Пропорція | Відсотки | Правило розкриття дужок | Лінійні та зведені до них рівняння та нерівності | Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати