На головну

Розрахунок зовнішнього неравносмещенного зачеплення з прямими зубами.

  1. I. Розрахунок базової заробітної плати
  2. II. Розрахунок сукупного доходу
  3. IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
  4. VII. Розрахунок часу вогневихнальотів артилерії
  5. А) Розрахунки платіжними дорученнями
  6. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  7. Автоматизація міжбанківських розрахунків

Запропоновано такі величини:

m - модуль зачеплення;

? - кут профілю вихідного профілю рейки;

 - Коефіцієнт висоти головки зуба вихідного контуру;

с - коефіцієнт радіального зазору;

Z1, Z2 - Числа зубів коліс;

х1, x2 - Коефіцієнти змішання інструментальної рейки для кожного колеса. Вони беруться за блокуючим контурам, які наводяться в довіднику [3], в залежності від мети зміщення інструментальної рейки, зазначеної в підваріант завдання.

Розрахунки зубчастих коліс слід виконувати з точністю в п'ять значущих цифр. При розрахунках слід користуватися п'ятизначними таблицями тригонометричних функцій, інвалют. Значення останніх дані в [2].

Порядок проведення розрахунку:

1. Ділильні діаметри:

2. Основні діаметри:

3. Окружні ділильний і основний кроки:

4. Окружні товщини зубів (по ділильної окружності):

Примітка: тут і в подальшому значення х підставляти зі своїм знаком.

5. Кут зачеплення визначиться з формули:

6. Початкові діаметри:

7. Міжосьова відстань:

8. Діаметр западин (нарізування рейковим інструментом):

9. Діаметри вершин зубів при стандартному радіальному зазорі:

10. Перевірка на загострення (по товщині зубів на поверхні вершин зубів):

11. Кути ?a1 і ?a2 визначаються з формул:

Повинно виконуватися умова

12. Довжина загальної нормалі для контролю колеса 1:

Тут розрахункове число зубів в довжині загальної нормалі визначається за формулою:  з округленням до найближчого більшого числа, що забезпечує положення точок контакту губок штангенциркуля поблизу ділильної окружності.

Товщину зуба по основному колу можна знайти за формулою:

Аналогічно визначається розмір Wn2 для другого колеса.

Порядок розрахунку при заданому міжосьовій відстані не рівному ділильному.

Пункти 1, 2, 3 попереднього розрахунку зберігаються.

4. Визначається кут зачеплення .

5. Визначається коефіцієнт суми зсувів:

6. При розбивці x? на x1 і х2 необхідно користуватися [3].

Інший розрахунок проводиться у разі формулам пунктів 6, 8, 9, 10, 11 попереднього розрахунку.

1 - кордони заклинювання зубів першого колеса

3 - лінія, що визначає зрізання частини робочої ділянки профілю зуба першого колеса

4 - лінія граничного коефіцієнта перекриття ? = 1,0

6, 10 - межа заклинювання на ніжці зуба другого колеса

8 - межа загострення зуба другого колеса

9 - лінія, що визначає підрізання евольвентного профілю зуба другого колеса

А - зона полюсних передач

Б - зона поза полюсних передач

Рис 12.

 
ВСТУП | Вимоги до оформлення графічної частини курсового проекту | Вимоги до змісту та оформлення пояснювальної записки | Підготовка до захисту і захист курсового проекту | Метричний синтез плоских механізмів з нижчими кінематичними парами | Структурний аналіз механізму | Кинематическое дослідження механізму | Графічна інтеграція по методу хорд | Визначення мінімального радіуса кулачка | профілювання кулачка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати