На головну

Структурний аналіз механізму

  1. Існують два механізми, що приводять до порушення м'язових веретен: 1) розтягнення м'яза і 2) скорочення інтрафузальних волокон (гамма-петля).
  2. HANSEI REPORT (АНАЛІЗ)
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  5. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  6. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка

Знати структуру механізму необхідно для вибору методу кінематичного і силового аналізу. Методику проведення структурного аналізу пояснимо на прикладі кулисного механізму (рис. 5). Кількість рухомих ланок зображеного механізму n = 5. Ланки з'єднуються між собою за допомогою обертальних кінематичних пар (0-1, 1-2, 0-3, 3-4, 4-5) і двох поступальних пар (2-3 і 5-0). Всі пари V класу. Ступінь рухливості механізму обчислюємо за формулою Чебишева

провідне ланка O1A. Ведена частина складається з двох двухповодкових груп Ассура: ланки 2 і 3 утворюють групу II класу, 2-го порядку, 3-го виду, а ланки 4 і 5 групу II класу, 2-го порядку, 2-го виду. Формула побудови механізму може бути записана в наступному вигляді:

На рис. 5 показана схема побудови механізму. Досліджуваний механізм є механізмом II класу.
ІЖЕВСЬКИЙ державний технічний | УНІВЕРСИТЕТ | ВСТУП | Вимоги до оформлення графічної частини курсового проекту | Вимоги до змісту та оформлення пояснювальної записки | Підготовка до захисту і захист курсового проекту | Графічна інтеграція по методу хорд | Визначення мінімального радіуса кулачка | профілювання кулачка | Розрахунок приводу машини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати