На головну

Метричний синтез плоских механізмів з нижчими кінематичними парами

  1. II. Синтез тpіггеpов з довільно законом функциониpования.
  2. АКТИВІЗАЦІЯ КОМПЕНСАТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ
  3. Аналіз і синтез
  4. Аналіз і Синтез
  5. Аналіз і синтез в моделюванні
  6. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ В СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  7. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів

Завданням метричного синтезу є визначення розмірів ланок механізму, що задовольняють деяким заданим умовам.

Нехай, наприклад, заданий коефіцієнт продуктивності К, Рівний відношенню середньої швидкості холостого ходу веденого ланки до середньої швидкості його робочого ходу. При постійній кутовий швидкості провідної ланки матимемо:

де H - Хід повзуна;

tх - Час холостого ходу;

tр - Час робочого ходу;

?х и ?р - Відповідні їм кути повороту кривошипа;

? - Гострий кут між крайніми положеннями кривошипа. З формули (2.1) отримаємо

 (2.2)

Розглянемо кілька прикладів.

Приклад 1. У нецентральному кривошипно-повзуни механізм (рис. 1, а) потрібно визначити довжину шатуна l і радіус кривошипа r по заданим коефіцієнтом К і дезаксіалу е.

Рішення завдання проводимо графічно в наступному порядку:

1) відкладаємо відрізок  (Рис. 1, б);

2) з т. В'' проводимо перпендикуляр до В'B'';

3) з т. В' проводимо пряму під кутом (90 °-?) До перетину її з перпендикуляром в т. N;

4) з середини О прямий BN, Як з центру, проводимо коло радіусом ON, Що є геометричним місцем можливих центрів обертання кривошипа;

5) паралельно відрізку В'B'' на відстані е проводимо пряму, точка перетину якої з окружністю В'B''N буде центром обертання кривошипа O1.

Мал. 1, а.

Крайні положення повзуна визначаються розмірами:

; .

Тому

Мал. 1, б.

 Примітка: якщо в завданні дезаксіал e дорівнює нулю, то очевидно з мал.1, б, що різниця відрізків  , Звідки випливає, що в цьому випадку .

Мал. 1, ст.

Аналогічним способом можна вирішити задачу синтезу шарнірного четирехзвенніка рис.1, в, якщо задані K, Відстань між стійками O1O3 і довжина хорди, що з'єднує кінці коромисла в крайніх положеннях B'B'' (Див., Наприклад, завдання № 4, 21).

Приклад 2. Потрібно визначити довжину стійки O1O2 хитається куліси (рис.2), якщо задані До і радіус кривошипа r. визначаємо кут ? за формулою (2.2). Тоді з трикутника O2A'O1 (або O2A''O1 ) Слід:

.

Мал. 2.

Приклад 3. На рис. 3 представлена ??схема кулисного механізму з двома кривошипами. задано: r, хід H, ставлення и K. Визначити довжину стійки а і розміри b и c.

За формулою (2.2) визначаємо кут ?, після чого з трикутника O1O2A'маємо:  . Довжина другого кривошипа  , А довжина шатуна .

Мал. 3

Приклад 4. У коромисло-повзуни механізм (рис. 4) потрібно визначити довжину шатуна l. задані: H - Хід повзуна, ставлення l / r, кути ?1 и ?2, Відповідні крайнім положенням кривошипа r.

З рис 4 видно, що

.

Розділивши отримане вираз на l, Після невеликих перетворень отримуємо:

;

кути ?1 и ?2 можна визначити відповідно з трикутників A1LB1 и A2KB2.

=>

з трикутника A2KB2

=>

Мал. 4.

 
ІЖЕВСЬКИЙ державний технічний | УНІВЕРСИТЕТ | ВСТУП | Вимоги до оформлення графічної частини курсового проекту | Вимоги до змісту та оформлення пояснювальної записки | Кинематическое дослідження механізму | Графічна інтеграція по методу хорд | Визначення мінімального радіуса кулачка | профілювання кулачка | Розрахунок приводу машини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати