Головна

Вимоги до оформлення графічної частини курсового проекту

  1. I Вимоги до майданчиків для складування вантажу
  2. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  3. II. Загальні вимоги до відпустки лікарських засобів
  4. II. Прочитайте слова і визначте частини мови (дієслова, іменники,
  5. II. Вимоги, пропоновані до ОСОБОВОГО СКЛАДУ.
  6. III. Вимоги до відпустки наркотичних засобів і психотропних речовин; лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку; анаболічних стероїдів
  7. III. Вимоги до санітарно-технічного забезпечення

1. Графічна частина курсового проекту складається з 5 аркушів і виконується па креслярської папері стандартних форматів. Кращим є формати А1 (594x840) і А2 (594x420).

2. У правому нижньому кутку креслення робиться основний напис, зразок заповнення якої дано в додатку 1.


3. Графічні побудови виконуються в олівці з дотриманням ГОСТів машинобудівних креслень.

4. Товщина основної лінії повинна бути від 0,6 до 1,0 мм в залежності від величини формату і складності креслення.

5. Товщина інших ліній по відношенню до основної і призначення цих ліній має відповідати ГОСТ 2.303 - 68.

6. При виконанні розрахунково-графічних побудов (планів механізму, планів швидкостей і прискорень, кінематичних діаграм) рекомендується використовувати лінії двох товщин - основний, товстої для побудови одного з планів механізму, векторів абсолютних швидкостей і прискорень, для кривих діаграм і суцільний, тонкої для всіх інших допоміжних побудов.

7. Написи на кресленнях виконуються креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81.

8. Плани положень механізмів, діаграми і все побудови слід виконувати по можливості більше, повністю використовуючи поле креслення.

9. Кінематичні схеми і діаграми зображують в масштабах з масштабними коефіцієнтами. Плани швидкостей і прискорень можуть бути побудовані в масштабі умовних кривошипів.

10. Над кожним шикуванням або діаграмою слід зробити напис, що пояснює призначення або зміст побудови, і вказати масштаб, в якому вироблено побудова.

11. Кінематичні схеми викреслюються в лінійному масштабі з дотриманням умовних графічних зображень по ГОСТ 2.703-68 і ГОСТ 2.741-74. Ланки механізму позначаються порядковими номерами, починаючи зі стійки (їй присвоюється індекс - "0") і провідної ланки (індекс - "1"). Кінематичні пари позначаються великими літерами латинського алфавіту.

12. При побудові планів швидкостей і прискорень кожному плану присвоюється цифровий індекс відповідно до номером положення механізму. Кінці векторів на планах позначаються малими малими літерами (а, в, с), що вказують швидкість і прискорення якої точки ланки зображує вектор. Написання назви векторів на планах не допускається.
ІЖЕВСЬКИЙ державний технічний | УНІВЕРСИТЕТ | Підготовка до захисту і захист курсового проекту | Метричний синтез плоских механізмів з нижчими кінематичними парами | Структурний аналіз механізму | Кинематическое дослідження механізму | Графічна інтеграція по методу хорд | Визначення мінімального радіуса кулачка | профілювання кулачка | Розрахунок приводу машини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати