На головну

Таб. 21. Класифікація сходів та сходових клітин (Вимоги ДБН В.1.1.7-2002).

  1. Боргові цінні папери та їх класифікація за типами емітентів
  2. Гальма рухомого складу: класифікація та принцип дії
  3. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
  4. Гігієнічна класифікація умов праці
  5. Дешифратори. Класифікація.
  6. Дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем з позицій фізико-хімічної механіки композиційних матеріалів
  7. Загальна характеристика палива. Класифікація

Рис. 8. Схеми рішення сходових клітин різних типів.

Рис.9. Схеми рішення зовнішніх сходів.

Застосування евакуаційних сходових кліток, в залежності від умовної висоти готелю, слід передбачати згідно з ДБН В.2.2-9. При цьому у будинках готелів не слід застосовувати незадимлювані сходові клітки типу Н2, а сходові клітки типів СК1, СК2 повинні мати двері з ущільненнями у притулах та з пристроями для самозачинення.

Сходові клітки типу СК1 можуть передбачатися в будинках з умовною висотою не більш як 26,5 м.

Сходові клітки типу СК2 дозволяється передбачати в будинках І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості житлового та громадського призначення з умовною висотою не більше 9 м, за винятком випадків, обумовлених у НД.

Довжину шляху евакуації сходами типу С2 слід приймати такою, що дорівнює потрійній висоті їхніх маршів.

У будинках громадського призначення допускається передбачати не більше 50% сходових кліток типу СК2 від загальної кількості евакуаційних сходів і сходових кліток.

У будинках з умовною висотою більшою за 26,5 м слід передбачати незадимлювані сходові клітки, зазвичай типу Н1.

У двоповерхових будинках готелів із кількістю не більше 10 номерів як другий евакуаційний вихід із другого поверху допускається передбачати вихід на зовнішні сходи типу СЗ. Сходи типу С3 слід розміщувати біля зовнішніх стін будинку, з межею вогнестійкості не нижче за REI 30. Ці сходи повинні мати ширину не менше 0,7 м, площадки на рівні евакуаційних виходів та огородження заввишки 1,2 м.

Сходи типу С3 слід виконувати з негорючих матеріалів і розташовувати на відстані, не меншій за 1 м від віконних прорізів. Під час проектування сходів типу С3 слід передбачати заходи щодо захисту від обледеніння маршів, проступів і площадок.

В об'ємі сходових кліток типів СК1, СК2 дозволяється розміщувати не більше двох пасажирських ліфтів, при цьому вони повинні опускатися не нижче першого поверху. Огороджувальні конструкції таких ліфтових шахт і кабін ліфтів мають бути з негорючих матеріалів, їхня межа вогнестійкості не нормується.

Сходові клітки повинні мати вихід назовні на прилеглу до будинку територію безпосередньо або через вестибюль (фойє) першого поверху. При цьому вестибюль (фойє) слід відокремлювати від коридорів перегородками з дверима, а від суміжних приміщень - відповідно до 5.32.

Сходові клітки типу Н1 повинні мати вихід тільки безпосередньо назовні.

Дозволяється передбачати сполучення сходових кліток типу Н1 з вестибюлем (фойє) через зовнішню повітряну зону, а сходових кліток типів Н2, Н3, Н4 - через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу.

При влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових кліток через загальний вестибюль (фойє) одна з них, крім виходу до вестибюлю (фойє), повинна мати вихід безпосередньо назовні.

Площа світлових прорізів, що відчиняються, у зовнішніх стінах сходових кліток типу СК1 має бути не менше як 1,2 м2.

У сходових клітках типу СК2 засклені прорізи у покритті повинні мати площу не менше 4 м2 і люк для димовидалення площею не менше 1,2 м2 з дистанційним керуванням (з першого поверху). Просвіт між сходовими маршами у сходових клітках типу СК2 повинен бути завширшки не менше 0,7 м, якщо інше не обумовлено у НД.

На шляхах евакуації не дозволяється влаштовувати гвинтові сходи та забіжні східці, а також сходові марші з різною шириною проступів та різною висотою присхідців у межах одного сходового маршу, за винятком випадків, обумовлених у НД.

Ширина у просвіті сходового маршу, повинна бути не меншою за розрахункову та не меншою за ширину евакуаційного виходу (дверей) на сходову клітку з поверху, на якому перебуває найбільша кількість людей.

Ширина сходових площадок повинна бути не меншою за ширину маршу, а перед входами до ліфтів з розтульними дверима - не меншою за суму ширини маршу та половину ширини дверей ліфта (але не менш як 1,6 м).

Проміжні площадки у прямому сходовому марші повинні мати ширину не менше 1 м.

Незадимлюваність сходових кліток типу Н1 забезпечується конструктивними й об'ємно-планувальними рішеннями відкритих назовні переходів по балконах, лоджіях, галереях. Ці переходи не повинні розташовуватися у внутрішніх кутах зовнішніх стін будинку.

Довжина відкритого назовні переходу визначається з розрахунку, щоб відстань між осями дверних прорізів виходу з поверху на такий перехід і входу до сходової клітки була не меншою за 2,2 м. Ширина переходу і висота його огородження повинні становити не менше як 1,2 м.

У сходових клітках не допускається розміщувати:

а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;

б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;

в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;

г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;

д) вбудовані приміщення будь-якого призначення;

е) виходи з вантажних ліфтів і вантажних підіймачів, сміттєпроводи.

Виходи зі сходових кліток на покрівлю або горище слід передбачати по сходових маршах з площадками перед виходом, через протипожежні двері 2-го типу розмірами не менше 0,75 м х 1,5 м.

Виходи через горище на покрівлю слід передбачати по закріплених металевих драбинах, через двері, вікна або люки з розмірами не менше 0,6 м х 0,8 м.

Висота проходу у просвіті на технічних поверхах і на горищах повинна бути не менш як:

а) 1,8 м - у технічних поверхах;

б) 1,6 м - на горищах уздовж усього будинку.

Ширина цих проходів повинна бути не менш як 1,2 м. На окремих ділянках протяжністю не більше 2 м дозволяється зменшувати висоту проходу до 1,2 м, а ширину - до 0,9 м.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. ДБН 360-92** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - Чинний з 19.03.2002. - К.: 2002

2. ДБН В.1.1-7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства. - Чинний з 1.05.2003

3. ДБН В.1.2-2:2006 Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. - Чинний з 01.01.2007

4. ДБН В.2.2-9-99 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения. - Чинний від 01.01.2000. -Київ:Укрархстройинформ, 1999.

5. ДСТУ Б В.1.1-4-98* Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. - Чинний з 28.10.1998

6. ДСТУ 2272:2006 Пожарная безопасность. Термины и определения основных понятий. - Чинний з 1.10.2006

7. ДСТУ 4268:2003 Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования. - Чинний від 01.07.2004

8. ДСТУ 4269:2003 Услуги туристические. Классификация гостиниц. - Чинний від 23.12.2003

9. ДСТУ 4281:2004 Предприятия ресторанного хозяйства. Классификация. - Чинний від 01.07.2004

10. ДСТУ 4527:2006 Услуги туристические. Средства размещения. Термины и определения. - Чинний від 1.10.2006

11. ДСТУ ISO 6309:2007 Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет. - Введений 01.10. 2007 на заміну ГОСТ 12.4.026-76

12. ДСТУ ISO 9589:2005 Эскалаторы. Строительные размеры (ISO 9589:1994, ITD). - Чинний від 21.10.2005.

13. НПАОП 0.00-1.02-99 Правила строения и безопасной эксплуатации лифтов. - Введено замість ДНАОП 0.00-1.02-92, затв.17.06.92р. - Київ, 1999.

14. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине. - Чинний з 4.11.2004.

15. ДСП 173-96 Государственные санитарные правила планировки и застройки населенных пунктов. - Чинний від 24.07.1996.

16. ДБН В.2.2-20:2008 Здания и сооружения. Гостиницы. - Чинний від 01.04.2009.

17. ДБН В.2.2-17:2006 Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - Введений 01.05.2007 на заміну ВСН 62-91.

18. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. - Введений 26.01.99 на заміну СНиП 2.08.02-85.

19. ГОСТ 28681.4-95. Межгосударственный стандарт. Туристко-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц. - Чинний від 1.01.1997.

20. МГСН 4.16-98. ТСН 31-316-99 г. Москвы. Гостиницы. - Чинний від 08.04.1998.

21. Ольхова А. Н. Гостиницы. - М.: Стройиздат, 1983.

22. Ким Н. Н., Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Специальный курс. - М.: Стройиздат, 1987.

23. Лэзэреску Ч. Постройка отелей / Пер. с румынского А. П. Кудрявцева.- М.: Стройиздат, 1976.

24. Архитектура общественных зданий. - М., Стройиздат, 1980.

25. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебник. - М.: Стройиздат, 1970.

26.

Киселевич Л. Н. Гостиницы за рубежом. - М.: Госстройиздат, 1961.
  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Таб. 9.2. Схема рішень передпокою та санвузла ( у складі: умивальник, унітаз та ванна ) при однокімнатному готельному номері. Мінімальні розміри. | Таб. 11. Приклади рішення кутових «апартаментів» . | ПРИМІЩЕННЯ ПОПОВЕРХОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ | ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ У СКЛАДІ ГОТЕЛІВ | СКЛАД І ПЛОЩІ ГРУПИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ | СКЛАД І ПЛОЩІ ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ | Закінчення Таб. 17. | КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ НА АВТОСТОЯНКАХ ПРИ ГОТЕЛЯХ | СТУПІНЬ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДИНКІВ ГОТЕЛІВ | Таб. 20. Відстані по шляхах евакуації (Вимоги ДБН В.2.2.-20:2008). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати