На головну

Критерії класифікації документів

  1. Cуть класифікації запасів і ресурсів
  2. Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи
  3. Бухгалтерська обробка документів.
  4. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
  5. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
  6. Відповідно до класифікації SAE, принятою в США, в залежності від класу в'язкості автотракторні трансмісійні масла мають в'язкісну характеристику наведену в таблиці 2.31.
  7. Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності

Документ -засіб фіксації на спеціальному матеріалі інформації про явища, події, факти, розумову діяльність людини. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст. Щоб документ був повноцінним джерелом інформації, він повинен відповідати таким вимогам:

- бути виданим повноважним органом або особою у відповідності до своєї компетенції;

- не повинен суперечити Конституції України, діючому законодавству;

- повинен бути складений за встановленою формою, відредагований і оформлений відповідним чином.

Документи групуються за кількома ознаками:

- за найменуванням: заяви, інструкції, службові листи, розписки і т. д:

- за походженням: службові і приватні (особові):

- за місцем створення: внутрішні і зовнішні;

- за призначенням: статутні, розпорядчі, виконавчі та інформаційні:

- за формою: стандартні і нестандартні (індивідуальні);

- за терміном виконання: звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові;

- за ступенем гласності: для загального користування, службового користування, секретні, цілком секретні;

- за стадіями створення: оригінали, копії, дублікат;

- за терміном зберігання: тимчасового (10 років), тривалого (понад 10 років), постійного зберігання;

- за технікою відтворення: рукописні, відтворені механічним способом.

За функціональним призначенням документи поділяються на :

- особові (автобіографія, заява, характеристика, резюме);

- організаційні (статут, положення, інструкція, правила);

- розпорядчі (наказ, розпорядження, постанова, вказівки);

- обліково-фінансові (акт, доручення, розписка, накладна);

- господарсько-договірні (договір, трудова угода, контракт);

- довідково-інформаційні (оголошення, запрошення, довідка, доповідна і пояснювальна записки);

- спеціалізована документація (документація за родом діяльності організації).

Текст - головний реквізит документа, має бути бездоганно відредагованим і оформленим. У практиці діловодства документи поділяються на види і групи. При складанні тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з них - достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість.

Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти відображають справжній стан речей.

Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів.

   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Доповідь (політична, ділова), промова, лекція, бесіда. | Прикметників, займенників. | Особливості відмінювання іменників 2 відміни. | Відмінювання кількісних числівників. | Власне українська та іншомовна лексика | Синоніми, омоніми та пароніми у професійному мовленні | Правопис і відмінювання прізвищ | Правопис і відмінювання географічних назв | Відмінювання географічних назв |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати