Головна

Правопис і відмінювання прізвищ

  1. А зараз, якщо знаєш, напиши прізвище будь-якого кінорежисера, і назву якого-небудь його фільму.
  2. Відмінювання географічних назв
  3. Відмінювання кількісних числівників
  4. Відмінювання кількісних числівників.
  5. Запомни правописание некоторых производных предлогов!
  6. Из истории правописания
  7. Необходимость новой редакции правил правописания

Українські прізвища вимовляються і пишуться за правилами вимови та за загальними нормами укр. правопису: Литвиненко, Назар, Солов'яненко, Писаренко. При перекладі з російської мови на українську слід враховувати деякі особливості:

1. Рос. ёпередається сполученням йо на початку і в середині слова, після голосних і твердих приголосних, якщо чується роздільна вимова йо: Йотов, Майоров, Муравйов.

Якщо ё означає звук о після м'якого приголосного, то тоді пишеться сполучення ьо: Синьов, Дехтярьов, Лавреньов.

Під наголосом після шиплячих ж, ч, ш, щ,. ц завжди пишетьсяо: Чижов, Балашов, Лихачов. У ненаголошеній позиції пишеться е: Горячев, чебишев, Солнцев.

Рос. літера е після приголосних передається е: Мельник, Вербицький. Але звук е в рос. прізвищах, що відповідає укр. і, передається буквою є: Бєлкін (від білка), Бєляєв (від білий), столетов (літо).

Рос. літераина початку слова та після приголосних передається і: Іващенко, Нікітін, Ніколаєв, Лісний.

Після шиплячих ж, ч, ш, щ завжди пишеться и: Жигалюк, Чирва, Шишацький, Щиглов.

Рос. літ. ипередається черезиукр., коли є в укр. мові спільнокореневі слова: Сидоров - Сидоров, Писаренко -Писаренко.

Рос. літераиу середині слів після голосних, апострофа та м'якого знака пишеться ї: Руїн, Воїнович, Мар'їн, Ільїн.

Рос. суфікс -ев, -еевпередається через -єв, -єєвпісля всіх приголосних, крім шиплячих та ц: Федосеев, Євсєєв, Медведев, Пахарєв. Але Зайцев, мариничев, Онищев, Мальцев.

У суфіксах -ич, -икпишетьсяи: Пашкевич, мазуркевич, Малик, Антосик.

Слов'янські прізвища, незалежно, від походження, пишуться з ь у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк: Новицький, Залюбовський, Добровольський.

Ь - після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н. перед я, ю, є, ї перед приголосними і в кінці слова: Третьяков, Коньков, Лось.

У префіксі при завжди пишеться и: Присяжнюк, Прилуцький^ Привалов.

14. При творенні чоловічих імен по батькові вживаються
суфікси - ович, йович. напр.,

Васильович, Сергійович

При творенні жіночих імен по батькові вживаються суфікси -івна, -ївна. напр., Василівна, Сергіївна.

Деякі з імен по батькові випадають із цих загальних правил. їх необхідно запам'ятати:

Сава - Савич, Савівна; Ілля - Ілліч, Іллівна; Яків - Якович (Яковлевич), Яківна (Яківлівна).

Лука - Лукич, Луківна. Кузьма - Кузьмич, Кузьмівна. Григорій -Григорович, Григорівна Микола - Миколайович, Миколаївна

Микита - Микитович, Микитівна

Хома - Хомич, Хомівна Відмінювання прізвищ

Жіночі прізвища на -а змінюються за відмінками:

Р. Макарової Д. Макаровій

Жіночі прізвища, які закінчуються на -о, -й та будь-який інший приголосний не змінюються за відмінками:

Н. Климчук Оксана Коваленко Олеся

Р. Климчук Оксани Коваленко Олесі

Д. Климчук Оксані Коваленко Олесі

Усі чоловічі прізвища на -о, -й та будь-який приголосний змінюються за відмінками:

Н. Климчук Олег Коваленко Петро

Р. Климчука Олега Коваленка Петра

Д. Климчуку Олегові. Коваленку Петрові

Прізвища прикметникового типу на -й (чол. рід) відмінюються як прикметники твердої чи м якої групи:

Н. Світличний Р. Світличного

До іменникових, а не прикметникових прізвищ належать прізвища із суфіксом -ин, що означали національну приналежність: Грузин, Литвин, Русин. Орудний відмінок в чоловічих прізвищах цього типу має закінчення -ом.

Окрему групу прізвищ в укр. мові становлять прізвища "спільного роду». Це укр. прізвища на -а, -я (Коляда, Лелека, Моргуля). Ці прізвища (як чол. так і жін.) однаково змінюються за відмінками. Тільки за допомогою імені в таких прізвищах можна визначити рід.

Н. Сирота Олена Сирота Павло

Р. Сироти Олени Сироти Павла

Коли перед закінченням -а стоїть приголосна, яка в укр. мові чергується з іншими приголосними при зміні слова, то в таких прізвищах відбувається чергування приголосних у Д. в. і М. в.: Н. Муха Ольга, Лелека Марія

Д. Мусі Ользі Лелеці Марії

М. Мусі Ользі Лелеці Марії.

Відмінюються обидві частини складних прізвищ, якщо перша частина може бути самостійним прізвищем: Квітка-Основ'яненко, Карпенко-Карий.

Не відмінюється Бонч-, Доль-, Кос-, Кара-.

До невідмінюваних належать прізвища типу: Леле, Півторадні, Гугу, Айгерджи.

Існує тип прізвищ, в яких відбувається чергування голосних звуків при відмінюванні:

Біловіл - Біловола; Сивокінь - Сивоконя.

Голосні о, е також можуть випадати: Бурячок-Бурячка, Вітер-Вітру.

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати:

основні правила правопису прізвищ при перекладі їх українською мовою;

чергування голосних і приголосних звуків при відмінюванні прізвищ; правила відмінювання чоловічих і жіночих пр'авищ в українській мові;

- правопис відмінкових закінчень імен та по батькові у формі звертання. Студент повинен вміти:  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Закони сучасної риторики | Поняття етики ділового спілкування, її завдання. | Структура ділового спілкування. техніка ділового спілкування | Мовленнєвий етикет. | Терміни і термінологія. загальнонаукові терміни. | Доповідь (політична, ділова), промова, лекція, бесіда. | Прикметників, займенників. | Особливості відмінювання іменників 2 відміни. | Відмінювання кількісних числівників. | Власне українська та іншомовна лексика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати