На головну

Синоніми, омоніми та пароніми у професійному мовленні

  1. Мовленнєвий етикет в професійному спілкуванні
  2. Практичне заняття 1-2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
  3. Практичне заняття 4. Словники в професійному мовленні.
  4. Практичне заняття 8. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Синоніми - це слова тієї ж самої частини мови, які означають те ж саме, але можуть відрізнятися одне від одного відтінками значення і вживання у мовленні. Синоніми бувають лексичні, морфологічні, синтаксичні, фразеологічні.

Лексичні синоніми - це подібні або тотожні за значенням слова. Використовуються у мовленні для уникнення повторів. Абсолютні синоніми виникають, коли замість власне українського слова використовується слово іншомовного походження з таким самим значенням (оплески - аплодисменти, доказ - аргументи). Зловживати іншомовними словами не слід.

Здебільшого слова-синоніми об'єднуються у певний синонімічний ряд. Декілька синонімів, що мають одне спільне значення, називаються синонімічним рядом.

Найуживаніше і стилістично нейтральне слово синонімічного ряду називають домінантною. Так, у синонімічному ряду дбати, піклуватися, турбуватися, непокоїтися, хвилюватися, тривожитися найуживанішим і стилістично нейтральним є слово дбати.

Омоніми - слова, однакові за звучанням і написанням, але зовсім різні за значенням: піщана коса - дівоча коса (повні омоніми); про те - проте, мріяти - мрія ти, три(числівник) - три (дієслово) (неповні омоніми).

Пароніми- слова, подібні між собою за звучанням і частково за будовою. Мовна практика свідчить, що за недостатньої уваги до лексичних значень слів такі слова часто не розрізняють і вживають довільно одне замість іншого, створюючи зміст висловленого.

Абонент - абонемент; адресат - адресант; ефектний -ефективний. Запам'ятайте значення слів-паронімів, що часто вживаються в мовленні медичного працівника: Апендикс - апендицит

Апендикс - червоподібний відросток сліпої кишки.

Апендицит - запалення апендикса. В'язи - м'язи

В'язи - шийні хребці, задня частина шиї.

М'язи - тканина живого організму, здатна скорочуватися,

забезпечуючи функцію руху частини тіла.

Кровний - кров'яний

Кровний - який має спільних предків.

Кровний - який міститься в крові або виник з крові (кров "яна

плазма).

Стрес - струс

Стрес - загальна відповідь організму на дію внутрішніх або зовнішніх подразників(психічний стрес);

Струс -різкий коливальний рух, поштовх (струс мозку).

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати:

особливості використання багатозначних слів, синонімів, паронімів, омонімів у професійному мовленні; знати основні правила орфографії;  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Основні закони риторики. | Закони сучасної риторики | Поняття етики ділового спілкування, її завдання. | Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування | Мовленнєвий етикет. | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Доповідь (політична, ділова), промова, лекція, бесіда. | Прикметників, займенників. | Особливості відмінювання іменників 2 відміни. | Відмінювання кількісних числівників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати