Головна

Відмінювання кількісних числівників

  1. Відмінювання географічних назв
  2. Відмінювання кількісних числівників
  3. Особливості відмінювання іменників 2 відміни.
  4. Правопис і відмінювання географічних назв
  5. Правопис і відмінювання прізвищ

Числівники від 5 до 20, а також 30 відмінюються за таким

зразком:

н. вісім сімнадцять тридцять
р. восьми сімнадцяти тридцяти
Д восьми сімнадцяти тридцяти
3. вісім сімнадцять тридцять
0. вісьма сімнадцятьма тридцятьма
м на восьми сімнадцяти тридцяти

Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного, мають закінчення - а.

В числівниках на позначення десятків від 50 до 80 відмінюється лише друга частина, на відміну від російської мови. А в числівниках на позначення сотень від 200 до 900,

подібно до російської мови, відмінюються обидві частини:

н. Шістдесят шістсот
р. шістдесяти (-тьох) шестисот
д. Шістдесяти (тьом) шестистам
3. Шістдесят (тьох) шістсот
0. Шістдесятьма (тьома) шістьмастами
м. Шістдесяти (тьох) шестистах

Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники і мають рід, число. У складених числівниках кожне слово відмінюється окремо і пишеться окремо.

Збірні числівники - обидва, обидві, обоє не відмінюються, а замінюються в непрямих формами - обох, обом, обома.

У дробових числівниках числівник відмінюється, як кількісний, а знаменник - як порядковий. Іменники при дробових числівниках не змінюються, мають форму Р.в.:

одна третя аркуша, однієї третьої аркуша.

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Мовленнєвий етикет в професійному спілкуванні | Дискусія, культура мовлення під час дискусії | Основні закони риторики. | Закони сучасної риторики | Поняття етики ділового спілкування, її завдання. | Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування | Мовленнєвий етикет. | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Доповідь (політична, ділова), промова, лекція, бесіда. | Прикметників, займенників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати