На головну

Пояснювальна записка

  1. I. Пояснювальна записка
  2. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  3. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  4. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  5. методична записка
  6. методична записка
  7. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний посібник з дисципліни «Література» (Поезія XIX століття) складено відповідно до зразкової програмою навчальної дисципліни «Література» Міністерства освіти і науки Російської Федерації та вимогами навчального закладу до рівня підготовки студентів. Навчальний посібник орієнтований на досягнення наступних цілей:

· Познайомити студентів із загальною характеристикою російської поезії XIX століття;

· Ввести теоретико-літературні поняття «романтизм», «реалізм», «сентименталізм», «класицизм», «цикл віршів», «ліричний герой», «елегія»;

· Сприяти підвищенню загального культурного рівня студентів;

· Розвивати вміння аналізувати текст художнього твору;

· Розвивати аналітичне мислення;

· Розвивати навички монологічного відповіді.

Відповідно до поставлених цілей даний посібник включає в себе короткі відомості по біографії і творчості поетів XIX століття, представлені в кластерах (О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Некрасов, Ф. Тютчев і А. Фет); вірші поетів XIX століття, запропоновані програмою для обов'язкового і поглибленого вивчення; питання для аналізу віршів, план-схему аналізу вірша, приклади аналізу; теоретичний словник, що включає основні теоретико-літературні поняття, необхідні для розуміння розвитку літературного процесу XIX століття.

Поезія XIX століття представлена ??віршами наступних авторів: А. Пушкіна, М. Лермонтова, А. Толстого, А. Фета, Ф. Тютчева, М. Некрасова, оглядово представлено творчість Майкова, Григор'єва, Полонського, Хетагурова.

Після віршів Пушкіна і Лермонтова розміщені питання для порівняльного аналізу вірша «Поет». При вивченні творчості Фета і Тютчева основна увага приділена рис подібності і відмінності поезії цих авторів, дано план аналізу «Денісьевскій циклу». Особливості поезії Некрасова представлені в кластері. Дана схема аналізу «панаївського циклу» віршів.

Посібник призначений студентам I курсу всіх спеціальностей. Може бути використано на заняттях і в самостійній позааудиторній роботі.


зміст

1.Таблиця «Літературні напрями XIX століття» ........................................... ................. 5

2.План-конспект аналізу вірша ............................................. ........................... 6

3.Пушкін А. С. .........................................................................................................7

4.Лермонтов М. Ю.....................................................................................................24

5.Порівняльний аналіз віршів Пушкіна і Лермонтова «Поет» .............................. 35

6.Тютчев Ф. І. та Фет А. А. ....................................... .................................................. .37

7.Толстой А. К. ........................................................................................................45

8.Некрасов Н. А. ......................................................................................................50

9.Майков А. Н. ........................................................................................................65

10.Григор'єв А. А. ...................................................................................................70

11.Полонський Я. П. ...................................................................................................73

12.Хетагуров К. Л. ...................................................................................................76

13.Термінологічний словник ................................................ .................................. 80


Таблиця «Літературні напрями XIX століття».

 НаправленіеОсновние риси  класицизм  сентименталізм  романтизм  реалізм
 основний пафос  культ розуму  культ почуття  Протест проти дійсності  культ правди
 Взаємовідносини особистості і держави  Борг перед державою - людина громадянин. Інтерес до державних діячів.  Пріоритет особистому житті, людина - приватна особа. Інтерес до простої людини.  Особливий інтерес до особистості, протиставлення реального світу ідеального героя; романтичне двоемирие.  Патріотизм, моральність окремо взятого героя.
 зображення героя  Зображення зовнішньої сторони життя, акцент на вчинках героя. Однозначність характеру. Типовість.  Зображення внутрішнього життя, думок, почуттів, настрою героя. Неоднозначність характеру.  Особистість, сповнена гординею; сильний, вольовий, але самотній і незрозумілий.  Неоднозначність характеру, образ «зайвої людини».
 Авторська позиція  Підкреслена об'єктивність оповіді.  Суб'єктивність оповідання, неоднозначність авторської позиції.  Суб'єктивність оповідання. Герой, найчастіше, висловлює авторську позицію до дійсності.  Прагнення повно і правильно відобразити життя.
 провідні жанри  Сувора ієрархія: «високі»: Ода, трагедія, і «низькі»: комедія, сатира, байка.  Повість, щоденник, листи, пісня, романс.  Немає строгих норм. Поетичні жанри (елегія, пісня, розповідь, роман, вірш).  Роман.
 роль літератури  Повчати, виховувати.  Співчувати, пробуджувати найкращі почуття.  Пошук нових ідеалів і життєвих потрясінь.  Викликати співчуття. Пошук позитивного героя життя.

План-конспект аналізу вірша.

 план  Типові мовні звороти і фрази
 1. Час, жанр вірша (частіше вказується після заголовка), історія його створення (якщо відома)  Вірш (ліричний твір, віршований твір) «...» було написано ... (ім'я автора) в ... (рік) .Його поява пов'язана з ... (подія в житті поета) .Його появі передувало ... цікава історія його появи ... Воно написано в жанрі / формі (елегія, ода, лірична мініатюра, сонет, дума, послання, пісня, сповідь, сатира)
 2. Тема вірша: опис природи, філософські роздуми; інтимна, громадянська і патріотична тематика; тема батьківщини, поета і поезії, війни  Темою вірша (віршованого твору, ліричного твору) є ... У вірші розкривається тема ... Вірш присвячено (опису ..., роздумів поета про ...) Твір відноситься до пейзажної, (інтимної (дружба, любов), філософської, исповедальной, громадянської, патріотичної) ліріке.Ето вірш любовної (філософської, пейзажної, патріотичної ...) тематики
 3. Головний художній образ, ідея, основна думка вірша (розгорнуте висловлювання)  Головним художнім образом вірш-я є образ природи (ночі, весни ...), / будинку, / коханої, / батьківщини ... Погляд автора зосереджений на описі ... Основною думкою вірша (твори) є ... Головна думка вірш -я укладена в рядках ... Головною думкою вірш-я є думка про ... (вічної / скороминущої краси природи, / нерозривний зв'язок людини і природи / людини і батьківщини; думка про те, що природа-яка жива істота; людина- складне і суперечливе істота, кохання / дружба- найсвітліше / складне / почуття; про скороминущість чоловіче. життя, / про недосконалість життя) Поет зображує красу (зимової, літньої осінньої, весняної, ранкової, вечірньої, нічний ....) пріроди.Автор показує складність, / суперечливість, / щирість, / благородство, / людських відносин, / чувств.Поет висловлює свої почуття (радість, смуток), / патріотичні настроенія.В вірш-ії поет висловлює свої переживання з приводу ... / висловлює своє ставлення до ... у творі автор пов'язує (порівнює, зіставляє, об'єднує) світ природи і людських почуттів ... (в момент ...) - приклад.У Вірші поет розмірковує (описує, розповідає, оповідає) про ..., / розкриває свій погляд на світ ... Перед нами постає картина, / розкриваються взаємини ... Світ природи представлений у вірші як (жива істота, казка, перехідний момент від ... до .. - приклад) .Любовное Почуття представлено у вірші як (ідеал, складне, суперечливе почуття - приклад).
 4. Композиція (побудова) вірші  Висловити головну думку твору допомагає композіція.Стіхотвореніе має чітку двучастность (трехчастную) композицію: в 1 частини описується (світ природи ...), у 2 - (світ людських почуттів -приклад), в 3-узагальнення автора.Стіхотвореніе побудовано на яскравому контрасті частин (почуттів, картин, думок ...) / на доповнюють один одного картінах.Строеніе вірш-я досить просто, засноване на плавної зміни картин, / деталей, / почуттів, / мислей.Взгляд поета поступово переходить від опису широкої панорами до окремих образам / конкретним деталямСтіхотворное твір має незбиране будова, в якому думка розвивається плавно (опис рухається поступово, плавно переходячи від однієї картини до іншої - приклад)
 5. Художні і мовні засоби, які допомагають висловити ідею, розкрити тему твору, що надають віршу індивідуальність  -Розкрити Основну тему, висловити головну думку поета допомагають різні худож. засоби (тут зупинитися на найяскравіших) .- Звертає на себе увагу яскрава образність вірш-я, яка відповідає його темі. Для цього автор використовує різний арсенал худ. коштів: метафори (приклад), Уособлення (приклад), Порівняння (приклад). Вони надають твору образність (індивідуальність, неповторність ....). Кольорові, звукові, емоційні, тактильні, речові епітети (метафори) (приклад) Допомагають повніше намалювати картину ... Прийом антитези створює контраст картин, відчуття тревогі.-Звертає на себе увагу простота вірш-я, при цьому поет використовує невеликий арсенал худ. коштів, таких як ... -прикладАвтор використовуєтематичну лексику (Звукову, колірну, емоційну, тактильну і ін.), Соотв-щую темі вірш-я: -звуки вірші (в вірш-ії ми чуємо різні звуки природи, автор занурює нас в тишу, ми чуємо тільки один / кілька звуків - приклад) - кольори вірші (Вірш-е відрізняє багата, / різнобарвна палітра, неяркость фарб, приглушені тони, які створюють відчуття ...) - запахи вірші (повноту опису надають різні запахи; відсутність запахів в описі природи говорить про ...) -почуття автора віддаються безпосередньо через емоції. лексику / ховаються за говорять деталями, жестами ... - прикладВикористовуючи диалектную / застарілу / архаїчну / нову лексику, поет хоче підкреслити самобутність тих картин, які він описує, підкреслити з близькість народ. життя / створити історичний колорит - приклад. Використання високої лексики - приклад- створює в вірш-і урочисту інтонацію.Прі читанні вірш-я звертає на себе увагу велика кількість дієслів (або ін. частин мови), які надають картині динамічність (статичність, барвистість і т.д.) - прикладЩоб яскравіше висловити свої відчуття, / передати настрій, (для повноти картини, ефекту присутності) автор задіює звуковий потенціал мови / активізує фонетичні засоби виразності, Використовуючи алітерацію (- приклад), Асонанс (- приклад) .-інтонація вірші (сумна, урочиста радісна, сумна ..) створюється синтаксичними засобамипоетичний синтаксис вірш-я (риторичне. питання, звертання, вигуки) робить його експресивним / надають вірш-ю яскраву емоційність, допомагають висловити авторське ставлення, враження, створити урочисту / схвильовану інтонаціюЦепочка оповідних пропозицій створює відчуття неспішного плину думки, рассказа.Поет використовує різні повтори ( анафора, епіфора, градація, рефрен), щоб підкреслити, / вселити, / посилити ... Паралелізм пропозицій надає фразі особливу виразітельность.Многосоюзіе уповільнює мова паузами. / Відсутність спілок в ланцюжку одноро. членів прискорює темп, нагнітає обстановку.Поет використовує пропуск слів для додання вірш-ю доповнить. динамізму.
 6. Висновок: ваше ставлення, враження, типовість / незвичайність вірш-я для поета  Вірш-е мені сподобалося тим, что..От прочитання вірш-я у мене залишилося враження ... Це вірш-е типово для поета, який любить зображати ... Це вірш-е незвично тим, що ...
Примітки Пушкіна | вільність | село | з Пиндемонти | Жовтня | Осінь (уривок) | Коли за містом, замислений, я броджу ... | Історія створення вірша. | М. Ю. Лермонтов. | Валерик |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати