Головна

Сучасний стан статистичної системи світової спільноти

  1. Barebone-системи
  2. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  3. D) тріщинуваті - дві системи тріщин з відстанню між тріщинами більше 1,5
  4. I. Загальна характеристика СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВОМУ універсальний БОЮ
  5. I. Формування системи військової психології в Росії.
  6. II. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДИПОЛЬ. Дипольниммоментом СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ
  7. III. Схеми вивчення гри як системи взаємозв'язків і взаємовідносини

У зв'язку з розширенням міждержавних зв'язків і формуванням світової господарської системи з'явилася потреба і можливість створення статистичної картини світу. Зрозуміло, що статистичні дослідження різних країн можуть бути порівняні тільки за умови, якщо вони проводилися за однією методологією, тобто скоординовані.

Першими організаціями, наділеними координують функціями, стали Міжнародні статистичні конгреси. Починаючи з 1919 р в Лізі Націй проводяться регулярні заходи, спрямовані на створення міжнародної статистики. Великим її досягненням стало твердження єдиних методологічних основ міжнародних статистичних досліджень.

З 1946 р при Організації Об'єднаних Націй (ООН) працює Статистична комісія ООН. Форма її роботи - регулярні сесії.

При статистичної комісії створено спеціальну робочу групу, яка складається з шести цільових підрозділів, що відповідають основним напрямам економічної діяльності, а значить, і економічної статистики:

1) національне рахівництво;

2) статистика промисловості;

3) статистика міжнародної торгівлі;

4) статистика фінансів;

5) статистика цін;

6) статистика навколишнього середовища.

Крім того, діє Статистичне бюро Секретаріату ООН як самостійно функціонує підрозділ Секретаріату ООН і одночасно робочий орган статистичної комісії.

Основні напрямки діяльності статистичного бюро:

- Підготовка матеріалів до сесій статистичної комісії;

- Збір, обробка (включаючи оцінку достовірності) і публікація статистичних даних;

- Проведення самостійних оцінок;

- Практична допомога країнам;

- Робота навчальних центрів;

- Відрядження фахівців на місця.

За свою піввікову діяльність Статистичне бюро ООН внесло серйозний внесок в розвиток міжнародної статистики. Особливе значення мають публікації статистичних матеріалів регіональними статистичними комісіями, що входять в статистичну систему ООН, як правило, розташованими в різних країнах. У числі публікацій такого роду можна назвати наступні видання:

- Демографічний щорічник (Demographic Yearbook) виходить в Швейцарському відділенні Статистичної комісії ООН. Його штаб-квартира знаходиться в Женеві. З цього видання можна дізнатися про зміну чисельності населення країн світу, народжуваності, смертності, розподіл жителів на міське і сільське населення.

- Статистика трудових ресурсів країн світу розробляється під егідою Міжнародної організації праці МОП (International Labour Organization). Основні публікації МОП: Статистичний щорічник з праці (Yearbook of Labour Statistics), Статистичний збірник зайнятості та заробітної плати (Statistics on occupational wages and hours of work and food prices), періодичні бюлетені з праці (Supplement of the bulletin of Labour Statistics і Current international recomendations on Labour statistics).

- Статистичний щорічник Продовольчої комісії (ФАО). Містить відомості про врожайність і площі обробітку основних культур, а також про рівень споживання і якість продовольчих продуктів, особливо харчування, його калорійності в різних країнах. Штаб-квартира Продовольчої комісії ООН розташована в Італії (Римі).

- Статистичний щорічник ЮНЕСКО. Дозволяє отримати уявлення про рівень грамотності і розвитку культури і науки в міжнародному масштабі. Цей довідник готують у Франції. Штаб-квартира ЮНЕСКО знаходиться в Парижі.

Всі перераховані щорічні видання доповнюються щомісячними статистичними бюлетенями, в яких публікують попередньо зібрані дані по їх тематиці. Крім названих видань, вже понад сорок років випускаються статистичні збірники по світовій торгівлі, світовим фінансам, промисловості і т.д. У їх підготовці беруть участь не тільки регіональні статистичні підрозділи ООН, а й спеціалізовані установи, повністю незалежні в своїх діях від її рішень. Це статистичні публікації Світового банку (World Bank), його колишня назва - Міжнародний банк реконструкції та розвитку МБРР (International Bank for Reconstruction and Development), в завдання якого входить сприяння економічному розвитку країн-членів Світового банку. До серйозних міжнародними статистичними виданням, які користуються великим авторитетом у фахівців, відносяться і публікації Міжнародного валютного фонду МВФ (International Monetary Fund), що сприяє розвитку міжнародної торгівлі. Це статистичний щорічник International Financial Statisics (Yearbook), а також доповнює його періодичний бюлетень Bulleting of YMF, що видається в Нью-Йорку.

На час російської перебудови вітчизняні користувачі статистичної інформації прийшли до розуміння необхідності впровадження міжнародних статистичних стандартів в національні статистичні інформаційні служби.

Згодом всі підрозділи статистичних досліджень були об'єднані в спеціальну міжнародну статистичну структуру, яка отримала назву Гармонізована статистична система (ГСС). Сюди ж увійшли національні статистичні управління країн-учасників ГСС.

Статистична комісія при ООН стала відігравати провідну координуючу роль в розробці міжнародних статистичних стандартів та класифікацій. Вона несе відповідальність за своєчасне впровадження статистичних стандартів в різних країнах і здійснює контроль за використанням пакета світової методології в їх статистичній практиці.

Основною концепцією уніфікації статистичної методології є концепція добровільності. Тому система міжнародних статистичних стандартів, побудована на методології ООН, носить рекомендаційний характер.

В даний час в ГСС входять:

1. Статистична комісія при ООН.

2. Галузеві статистичні підрозділи ООН.

3. Система статистичних видань ООН та інших міжнародних організацій.

4. Спеціальні установи ООН: ФАО - Комісія ООН з продовольства, ЮНЕСКО - Комісія ООН зі співробітництва в галузі науки, культури і освіти, ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я, СБ - Світовий банк, МВФ, СОТ - Світова організація торгівлі.

5. Статистичні служби міждержавних організацій: ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), ЄЕС (Європейське економічне співтовариство), СНД (Співдружність Незалежних Держав).

6. Регіональні статистичні організації: Євростат - статистична організація країн Спільного ринку, Державний комітет по статистиці країн СНД.

 
Поняття статистики та короткі відомості з її історії | предмет статистики | метод статистики | Основні категорії статистики | Органи державної статистики Російської Федерації | Основні етапи статистичного дослідження | Поняття та відмінні риси статистичного спостереження | Загальна класифікація СН | Організаційно-практичне забезпечення статистичного спостереження | Помилки статистичного спостереження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати