На головну

Подання зображень

  1. Носії інформації, форми і способи подання інформації.
  2. Порядок складання та строки подання бухгалтерської звітності.
  3. Формати векторних зображень
  4. Формати та редактори растрових зображень

Тепер варто докладніше зупинитися на форматах подання растрових зображень у пам'яті. Звичайно піксели описуються набором ненегативних цілих чисел. Зображення звичайно зберігаються построчно; у кожному рядку інформація про пікселях упорядкована ліворуч праворуч, а рядки відповідно розташовуються один по одному зверху долілиць12). При цьому, як правило, кожний наступний рядок починається із границі машинного слова13)(при цьому, можливо, кінець попереднього рядка доповнюється нулями), тому що це оптимально для обробки процесором.

По глибині кольору зображення діляться на:

Глибина кольору в bpp Назва Примітки
Монохромне Представимо 2 кольору - чорний і білий
Палітрове Байт є індексом у таблиці палітри, за допомогою цієї палітри представимо будь-яке 256-елементна підмножина всіх True Color квітів
Напівтонове (Відтінки сірого) Містить тільки один канал інтенсивності без колірної інформації з точністю 8 біт. Можна розглядати як підвид палітрового, де елементи палітри відповідають відтінкам сірого
High Color Повнокольорове, кількість біт на кожний компонент R-G-B: 5-5-5 (тобто насправді 15 біт, один не використовується) або 5-6-5
True Color Повнокольорове, на кожну з RGB компонент по 8 біт
True Color Те ж саме, що й попереднє, тільки додається ще один байт для вирівнювання інформації з машинного слова. Цей байт може також використовуватися як альфа-канал, тобто задавати ступінь прозорості

2-2- і 4-бітні режими CGA і EGA, що застосовувалися в ПК в 1980-х рр., але застарілі на даний момент, у таблиці не представлені.

У палітровому 8-бітному режимі перетворення з палітрового у відображуваний колір виконується апаратно пристроєм RAMDAC, у регістрах якого й утримується палітра. Цей режим зараз уже мало використовується через занадто обмежену кількість одночасно відображуваних квітів.

Як неважко підрахувати, True Color дозволяє представити 16,7 млн можливих відтінків, чого цілком достатньо для повноцінного сприйняття людиною більшості фотографій. У той же час, у деяких випадках помітна недостатність діапазону яскравості. Серйозною проблемою є також втрата точності при операціях над пікселями із повночисловим описом. Наприклад, при роботі в True Color режимі спочатку зменшимо яскравість у два рази, а потім збільшимо. При цьому молодший значущий біт кожного компонента обнулиться, тому що спочатку біти були зрушені вправо, а потім назад уліво з доповненням 0. Тому, незважаючи на те, що графічна підсистема ПК поки може відтворювати зображення з не більш ніж 8 біт/канал, деякі програми обробки зображень мають режим 16 біт/канал (48 bpp), службовець для запобігання втрати точності при редагуванні.

До того ж деякі із пристроїв уведення, розглянутих вище, дозволяють одержувати зображення з більшою глибиною кольору. Деякі high-end відеокарти вже здатні працювати з точністю 10 і 12 біт/канал (тобто 30 і 36 bpp).

Останнім часом стає досить популярної концепція Зображень зі збільшеним динамічним діапазоном (англ. HDRI - High Dynamic Range Images), які могли б одночасно описувати дуже різний ступінь освітленості, комбінуючи, наприклад, зйомку фотоапаратом відразу з декількома значеннями експозиції. У багатьох реалізаціях кожний канал описується числом із плаваючою крапкою одинарної точності (розміром 32 біта). Сучасні дисплеї можуть однак показувати такі зображення тільки з певною експозицією.  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Технічні засоби підтримки комп'ютерної графіки | ЛЕКЦИЯ 2. Програмне забезпечення комп'ютерної графіки | Програмні компоненти обчислювальної машини | Основні поняття | Сканери | Цифрові фотоапарати й відеокамери | Дисплеї на ЕЛТ | Жидкокристаллические дисплеї | Інші типи дисплеїв | Проектори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати