На головну

Поняття інформації, що захищається. Види захисту інформації

  1. Способи введення додаткової інформації, в тому числі використання полів, що настроюються і кодів структур.
  2. D. Модальність суджень, або судження, соотносящие поняття з наявним буттям
  3. I. Заповніть пропуски словами з рамки на підставі інформації тексту.
  4. I. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ФАБРИКИ
  5. I.2.1) Поняття права.
  6. II. Позови 1. Поняття і види позовів
  7. II. ПОНЯТТЯ

Поняття захищається інформація неважко визначається виходячи з результатів попереднього дослідження понять і категорій. Очевидно, що:

захищається інформація - Це інформація, яка є предметом власності і підлягає захисту відповідно до вимог правових документів або вимог, встановлених собственнікаміінформаціі, котрі спиралися б на законодательствоУкраіни. Як уже підкреслювалося раніше, в ролі власників інформації можуть виступати - держава, юридичні або фізичні особи.

Захист інформації- Діяльність, спрямована на забезпечення інформаційної безпеки.

Класифікувати види захисту можна наступним чином:

· захист інформації від витоку - Діяльність щодо запобігання неконтрольованого розповсюдження інформації, що захищається шляхом її розголошення або несанкціонованого доступу до неї. Тобто мова йде про забезпечення конфіденційності інформації;

· захист інформації від несанкціонованого впливу (Навмисного або ненавмисного характеру) - діяльність щодо запобігання впливу на захищає інформацію з порушенням встановлених прав або правил на зміну інформації, що призводить до спотворення, знищення або модифікації інформації, а також до порушення правил доступу до неї (захист цілісності і доступності);

· захист інформації та підтримує її інфраструктури від випадкового впливу - Діяльність щодо запобігання впливу на захищає інформацію в результаті збою технічних і програмних засобів інформаційних систем, а також природних явищ. Зазначені фактори можуть привести до втрати всіх трьох категорій захищеності інформації (окремо або разом).

 
ІНФОРМАЦІЯ І ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА | Причини загострення проблеми інформаційної безпеки на сучасному етапі | Особливості та властивості інформації. Способи її подання | інформаційними процеси | Інформаційний простір та інформаційна безпека | Основні напрямки діяльності держави в області інформаційної безпеки | Категорії захищеності інформації | Технічні канали витоку інформації | Об'єкти і цілі розвідувальної діяльності | Використання розвідкою людського фактора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати