На головну

ІНФОРМАЦІЯ І ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

  1. I. За яких умов ця психологічна інформація може стати психодиагностической?
  2. III. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ТУРИСТІВ, туристських ПАМ'ЯТОК І ОБ'ЄКТІВ
  3. Автоматизована інформаційна система Слідчого комітету МВС
  4. БЕЗПЕКА
  5. БЕЗПЕКА
  6. БЕЗПЕКА
  7. БЕЗПЕКА

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями). - Мн .: «Білорусь», 2002..

2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь. - Мн .: Інтерпрессервіс, 2003.

3. «Про роздержавлення і приватизації державної власності РБ» Закон Республіки Білорусь. - Мн .. 1996.

4. «Про власність в Республіці Білорусь» Закон РБ // Відомості Верховної Ради РБ. - 1991. - №2.

5. Бічік С. В. Основи економічної теорії: Посібник / С. В. Бічік. - Мн .: Університетське, 2001..

6. Куликов Л. М. Основи економічної теорії: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

7. Курс економічної теорії: Учеб. посібник / А. М. Тур, М. І. Плотницький, Е. І. Лобкович і ін .; Під ред. М. І. Плотницького, А. Н. Тура. - Мн .: «Місанта», 1999.

8. Любимов Л. Л., Раннева Н. А. Основи економічних знань: Підручник для 10 і 11 кл. шкіл і кл. з поглиблений. изуч. економіки. - 6-е вид. - М .: Віта-Пресс, 2002.

9. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. У 2 т .: Пер. з англ. 11 -го вид. - М .: Республіка, 1995..

10. Макроекономіка: Учеб. посібник / Т. С. Олексієнко, Н. Ю. Дмитрієва, Л. П. Зінькова та ін .; Під ред. Л. П. Зінькова. - Мн .: Нове знання, 2002.

11. Сакс Дж. Д., Ларрі Ф.Б. Макроекономіка. Глобальний підхід: Пер. з англ. - М .: Справа, 1996..

12. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Економіка: Пер. з англ. з 2-го вид. - М .: «Справа ЛТД», 1995..

13. Чепиков М. Ю. Макроекономіка: Конспект лекцій / М. Ю. Чепиков. Мн .: БДУ, 2002.

14. Економіка: Учеб. посібник / М. І. Плотницький, М. Г. Муталімов, Г. А. Шмарловская і ін .; Під ред. М. І. Плотницького. - М .: Нове знання, 2002.

15. Економічна теорія: Учеб. посібник / В. Л. Клюні, І. В. Новікова, М. Л. Зеленкевич і ін .; За заг. ред. В. Л. Клюні, І. В. Новикової. - Мн .: ТетраСистемс, 2001..

16. Тлумачний словник ринкової економіки. - М. «Глорія», 1993.

зміст

1 ІНФОРМАЦІЯ І ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА .. 7

1.1 Предмет і завдання курсу «Основи інформаційної безпеки». 7

1.2 Причини загострення проблеми інформаційної безпеки на сучасному етапі. 7

1.3 Особливості та властивості інформації. Способи її подання. 9

1.4 інформаційними процеси .. 11

1.5 Інформаційний простір та інформаційна безпека. 13

1.6 Основні напрямки діяльності держави в області інформаційної безпеки. 14

1.7 Категорії захищеності інформації. 15

1.8 Класифікація загроз інформаційній безпеці і методи їх реалізації. 15

1.9 Поняття інформації, що захищається. Види захисту інформації. 16

2 канали витоку інформації .. 17

2.1 Причини, види та канали витоку інформації. 17

2.2 Технічні канали витоку інформації. 17

2.3 Об'єкти і цілі розвідувальної діяльності. 18

2.4 Використання розвідкою людського фактора. 20

2.5 Класифікація технічної розвідки. 20

2.6 Електромагнітний і електричний канали витоку інформації. 21

2.6.1 Побічні перетворення акустичних сигналів в електричні сигнали .. 21

2.6.2 Низькочастотні і високочастотні випромінювання технічних засобів. 24

2.6.3 Електромагнітні випромінювання зосереджених джерел. 27

2.6.4 Електромагнітні випромінювання розподілених джерел. 28

2.6.5 Електричні канали витоку інформації. 29

2.6.6 Випадкові антени .. 30

2.6.7 Витік інформації по ланцюгах електроживлення. 32

2.6.8 Витік інформації по ланцюгах заземлення. 34

2.7 Акустичний канал витоку інформації. 34

2.7.1 Формування, поширення та прийом акустичних сигналів. 34

2.7.2 Характеристика мовного сигналу. 37

2.7.3 Канали витоку мовної інформації. 40

2.7.4 Акустична розвідка. 41

2.8 Перехоплення інформації з провідних каналів зв'язку. 48

2.9 Безпека стільникового зв'язку. 50

2.10 Використання візуально-оптичних каналів витоку інформації. 55

2.11 Витік інформації в волоконно оптичних лініях зв'язку. 69

3 заходи і засоби ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ .. 71

3.1 Класифікація заходів і засобів забезпечення інформаційної безпеки. 71

3.2 Демаскуючі ознаки, що захищається. 73

3.3 Способи протидії технічним засобам розвідки. 74

3.4 Умови виявлення та аналізу демаскирующих ознак. 77

3.5 Криптографічні методи захисту інформації. 79

3.5.1 Основні поняття. 79

3.5.2. Принципи та основні визначення криптографії. 80

3.5.3 Моделі і методи шифрування \ дешифрування дискретних повідомлень. 82

3.5.4 Загальна схема симетричного шифрування. 83

3.5.5 Найпростіші методи шифрування із закритим ключем .. 85

3.5.6 Методи шифрування з відкритим ключем .. 92

3.5.7 Аутентифікація повідомлень. Електронний цифровий підпис. 98

3.6 Методи і засоби захисту провідних телефонних ліній зв'язку. 105

3.7 Методи і засоби захисту інформації від витоку по електромагнітному каналу. 114

3.7.1. Екранування електромагнітних полів. 114

3.7.2 Фільтрація небезпечних сигналів. 118

3.7.3 Активні засоби захисту по електромагнітному каналу. 120

3.8 Методи і засоби захисту інформації від витоку по акустичному каналу. 121

3.8.1 Пасивні засоби захисту .. 122

3.8.2 Засоби активного захисту .. 124

3.8.3 Оцінка ефективності захисту акустичної (мовної) інформації. 128

3.8.4 Засоби пошуку та виявлення радіозаставних пристроїв. 132

3.9 Канали витоку інформації, що обробляється в ЕОМ ... 138

3.10 Запобігання витоку інформації через ПЕМВН ЕОМ ... 151

3.11 Захист ЕОМ і її інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу .. 153

3.11.1 Управління доступом до інформаційних ресурсів ЕОМ ... 153

3.11.2 Особливості криптографічних методів захисту інформаційних ресурсів ЕОМ ... 158

3.12 Технічний (інструментальний) контроль захисту інформації. 160

3.12.1 Контроль ефективності інженерно-технічного захисту інформації. 163

3.12.2 Дослідження рівня побічних електромагнітних випромінювань. 164

ІНФОРМАЦІЯ І ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

1.1 Предмет і завдання курсу «Основи інформаційної безпеки»

У програмі підготовки фахівців з напряму «Інформаційна безопаность» дисципліна «Основи інформаційної безпеки» є базовою, оскільки її вивчення дозволяє сформувати комплекс первинних уявлень, понять, відомостей, що лежать в основі великої галузі знань в сфері забезпечення інформаційної безпеки. У зв'язку з цим основними завданнями при вивченні курсу є:

· Оволодіння понятійним апаратом;

· Ознайомлення з основними проблемами, що виникають при здійсненні інформаційних процесів;

· Отримання базових відомостей про способи і методи забезпечення інформаційної безпеки;

· Ознайомлення з використовуваними в інформаційних системах механізмами і засобами захисту інформації.

Глибоке оволодіння такого роду знаннями дає можливість приступити до вивчення питань, пов'язаних зі специфікою реалізації практичних заходів щодо захисту інформації, що циркулює в різного роду системах, що забезпечують її передачу, обробку та зберігання. Така нагода трапляється студентам в рамках передбаченого навчальною програмою комплексу дисциплін за обраною спеціальністю напряму «Інформаційна безопаность».

 
Особливості та властивості інформації. Способи її подання | інформаційними процеси | Інформаційний простір та інформаційна безпека | Основні напрямки діяльності держави в області інформаційної безпеки | Категорії захищеності інформації | Класифікація загроз інформаційній безпеці і методи їх реалізації | Поняття інформації, що захищається. Види захисту інформації | Причини, види та канали витоку інформації | Технічні канали витоку інформації | Об'єкти і цілі розвідувальної діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати