На головну

Зсув кривої AS

  1. А - розтягнення; б - стиснення; в - вигин; г - кручення (ориг.). На схемах внизу - зміщення елементів (по С. Е. Хайкіпу)
  2. Гармонійний склад кривої в деяких випадках симетрії
  3. ГЛАВА III Електричне зміщення.
  4. Залежність форми кривої струму від характеру ланцюга при несинусоїдального напрузі
  5. Вивчення характеру кривої
  6. Індикатор VA (Volume Accumulation) як альтернатива кривої OBV
  7. Дослідження варіабельності частоти серцевих скорочень в спокої у здорових людей з побудови кривої НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ даного ОЗНАКИ.

При збільшенні сукупного пропозиції економіка переміщується в нову точку рівноваги, для якої буде характерно зниження загального рівня цін при одночасному зростанні реального обсягу виробництва.

Мал. 69. Наслідки зростання AS

Зниження сукупної пропозиції призведе до зростання цін і зменшення реального ЧНП.

Мал. 70. Наслідки падіння AS

Будь-яка національна економіка прагне до досягнення рівноважного стану і його збереженню. Оскільки її функціонування забезпечується за допомогою діяльності людей, наділених волею, свідомістю і равнонаправленних інтересом, рівновага не досягається стихійно і має специфічні ознаки і умови.

Можна виділити наступні ознаки макроекономічної рівноваги:

u відповідність громадських цілей реальним економічним можливостям;

u повне використання всіх економічних ресурсів суспільства - землі, праці, капіталу, організації, інформації;

u рівновагу попиту і пропозиції на всіх основних ринках на мікрорівні;

u вільна конкуренція, рівність всіх покупців на ринку, незмінність економічних ситуацій;

u постійний рух, безперервний розвиток економіки.

 
Практична значимість еластичності попиту і пропозиції | Розділ 3. ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ | Тема 3.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКА ВИРОБНИКІВ | Тема 3.3 ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК ФІРМИ | Тема 4.1 Основні показники ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | P > v Uфін. активів > v R > v C і I > v AD | P > ^% > v Vпокупок > v I > v AD. | P > v Ex і ^ Im > v Nx > v AD. | Кейнсіанська модель AS | Класична модель AS |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати