На головну

Класифікація гірських порід

  1. Боргові цінні папери та їх класифікація за типами емітентів
  2. БУРИМІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД
  3. Взаємозв'язок характеристик порід, визначених при статичному і динамічному втискуванні
  4. Визначення показників механічних властивостей гірських порід методом статичного втискування штампа
  5. Гальма рухомого складу: класифікація та принцип дії
  6. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
  7. Гігієнічна класифікація умов праці

За результатами експериментального дослідження властивостей гірських порід при втискуванні штампа у значну кількість зразків гірських порід було створено кілька класифікаційних шкал за окремими механічними властивостями.

Класифікаційна шкала за твердістю. Усі породи за твердістю за штампом розділено на три групи: м'які, середні, тверді. Кожна група в свою чергу розділена на чотири категорії, тобто прийнято всього дванадцять категорій твердості (табл. 10.1).

До І групи переважно належать породи сильно пластичні і дуже пористі. З порід, що зустрічаються при бурінні нафтових і газових свердловин. До цієї групи належать глинисті породи, аргіліти, найбільш пористі різновиди пісковиків та вапняків.

До ІІ групи за твердістю належать в основному породи з класу пластично-крихких, зокрема - алевроліти, вапняки, ангідрити, доломіти і пісковик

До ІІІ групи порід за твердістю відносяться переважно породи з класу крихких. Це переважно вивержені і метаморфічні породи. З порід, що зустрічаються при бурінні нафтових і газових свердловин, до цієї групи входять кремені, кварцити, різновиди скременілих вапняків і пісковиків.

Класифікаційна шкала, наведена в табл. 10.1, співпадає з класифікацією, прийнятою в практиці буріння.

Класифікаційна шкала за модулем Юнга. За модулем Юнга усі гірські породи розділені на вісім категорій (табл. 10.2).

Класифікаційна шкала за пластичністю. За величиною коефіцієнта пластичності гірські породи розділені на шість категорій (табл. 10.3).

До першої категорії належать крихкі породи, з другої до п'ятої - пластично-крихкі, а до шостої сильно пластичні і дуже пористі.

Слід відзначити, що для гірських порід, спостерігається значний розкид величин механічних характеристик. Це пояснюється тим, що механічні властивості окремих груп впливає не тільки мінералогічний склад, але і їх внутрішня будова.


Таблиця 10.1 - Класифікація гірських порід за твердістю

Група І (м'які) ІІ (середні)   ІІІ (тверді)
Категорія
Твердість за штампом, МПа <100 - - -1000 -1500 -2000 -3000 3000- -5000 -6000 6000-7000 >7000
                               

Таблиця 10.2 - Класифікація гірських порід за модулем Юнга

Категорія
Коефіцієнт пластичності 1-2 2-3 3-4 4-6
Клас порід пружно-крихкі пружно-пластичні сильно пластичні і дуже пористі
               

Таблиця 10.3 - Класифікація гірських порід за пластичністю

Категорія
Модуль Юнга, МПа <2500 2500- - 10000- 25000- 50000- 75000- >100000  35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Енергетичні закони руйнування (диспергування) крихких тіл | Продуктів руйнування | Долота з породою | Фізичні явища при руйнуванні гірських порід | Напружений стани гірських порід при втискуванні | Втискування плоского циліндричного індентора | Втискування сферичного індентора | Втискування інденторів різної форми | Втискуванні інденторів | Напружень в гірських породах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати