Головна

Енергетичні закони руйнування (диспергування) крихких тіл

  1. IV. Закони ідеальних газів.
  2. Деформування і руйнування гірських порід
  3. Енергетичні зони в кристалах
  4. Енергетичні рівні молекул. Спектри молекул
  5. Закони Рауля.
  6. Закони розподілу випадкової величини

В основу визначення витрат енергії на подрібнення (диспергування) твердих тіл покладено енергетичні закони руйнування Ріттінгера і Кірпічова.

За законом Ріттінгера (1867 р.) "робота, витрачена при подрібненні, пропорційна заново отриманій (оголеній) поверхні подрібненого матеріалу або ступеню подрібнення ".

За законом Кірпічова (1874 р.) "енергія, необхідна для однакової зміни форми геометрично подібних і однорідних тіл, змінюється як об'єми або вага цих тіл ".

Цей закон інколи називають законом подібності і формулюють іншими словами: "енергія, що витрачається на подрібнення геометрично подібних тіл при однаковому напруженому стані пропорційна об'ємам тіл, котрі руйнуються ".

За цими законами припускається, що при механічному руйнуванні фізична природа тіла залишається незмінною, а самі тіла структурно однорідні.

В 20х роках минулого століття Ребіндер запропонував об'єднати ці два закони і користуватися єдиним законом - законом Ребіндера, за яким вся робота подрібнення А складається з роботи AV, котра витрачається на деформування тіла, що подрібнюється, і роботи AS, котра витрачається на утворення нової поверхні:

(9.1)

С.Є. Андрєєв, досліджуючи подрібнення руд, показав, що

(9.2)

й (9.3)

де k1, k2 - коефіцієнти пропорційності, величина яких залежить від здатності матеріалу подрібнюватися і ступеню його подрібненості;

D - діаметр тіла, що подрібнюється.

Вирішальний вплив на витрати енергії в процесі руйнування має дисперсність (величина, обернена лінійним розмірам тіла) продуктів руйнування.

Це пов'язано з тим, що площа утворених поверхонь при кожній наступній стадії подрібнення зростає лінійно. Згідно закону Ріттінгера сумарна робота подрібнення із збільшенням дисперсності збільшується за ступеневим законом. Якщо ж виходити із закону Кірпічова, то залежність роботи руйнування від дисперсності продуктів руйнування буде лінійною (рис. 9.1), оскільки об'єм тіла і робота руйнування - постійні, а сумарна робота до заданої дисперсності дорівнюватиме добутку постійної величини роботи на число стадій подрібнення.

У випадку подрібнення тіла великих розмірів, тобто при малій дисперсності, витрати роботи за законом подібності будуть більшими, ніж за законом Ріттінгера.

1 - за законом Ріттінгера; 2 - за законом Кірпічова

Рисунок 9.1 − Залежність роботи руйнування від дисперсності  25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Основні поняття теорії фільтрації | Гравітаційні властивості | Міцнісні властивості | В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗАЛЯГАННЯ | Механізм проявлення гірського тиску | Термічні напруження в гірських породах | Гідродинамічні коливання тиску | Умови стійкості стінок свердловини | Гідророзрив пласта | Порід на стінках свердловини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати