На головну

Неоднорідність гірських порід

  1. БУРИМІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД
  2. Взаємозв'язок характеристик порід, визначених при статичному і динамічному втискуванні
  3. Визначення показників механічних властивостей гірських порід методом статичного втискування штампа
  4. Гірських порід
  5. Деформування і руйнування гірських порід
  6. Загальна систематика гірських порід
  7. Класифікація гірських порід

Анізотропними називають тіла, в яких показники властивостей однакові в паралельних і неоднакові в непаралельних напрямах.

Тіла, що мають однакові показники властивостей в усіх напрямах називають ізотропними.

Породи впорядкованих текстур є, як правило, анізотропними. Властивості порід невпорядкованої текстури (наприклад, масивно-кристалічних) є приблизно однаковими в усіх напрямах. В задачах механіки гірських порід такі породи можна розглядати як квазіізотропні.

Через те, що більшість осадових гірських порід є полімінеральними, і, як правило, ніяких закономірностей в розподілі окремих мінералів в них немає, гірські породи є тілами неоднорідними за мінералогічним складом.

В своїй більшості гірські породи різнозернисті, причому зерна в загальній масі розподілені випадково. В одному місці сконцентровані, наприклад, великі зерна, а інших - дрібні чи середнього розміру. Це є причиною неоднорідності порід за розподілом мінеральних частин в їх масі.

Розподіл пор в масиві порід також має випадковий характер як за розміром, та і за формою і мірою сполученості. Помічено, що в площині залягання пластів пори з'єднані краще, ніж по підняттю пластів. Таким чином, породи неоднорідні і за пористістю.

При динамічних і фізико-хімічних процесах, що відбуваються в земній корі, в породах виникають тріщини, різні як за величиною, так і за напрямом. Їх розподіл в масиві випадковий, тому гірські породи неоднорідні і за тріщинуватістю.

Ущільненість порід залежить від глибини їх залягання: чим глибше залягає порода, тим вона більше ущільнена. Крім того, ущільнення порід залежить від характеру складчастості і розташування на структурі - на крилах складок породи більш ущільнені, чим в склепінні.

Природно, що вплив неоднорідностей на деформування конкретних об'єктів неоднозначний. Ступінь впливу тієї чи іншої неоднорідності визначається співвідношенням розмірів структурних блоків і геометричних параметрів об'єктів, що деформуються. Неоднорідності суттєво впливають на деформування гірничого об'єкту, якщо його масштаб співрозмірний з розмірами блоків, утворених структурними неоднорідностями.

Отже, неоднаковість показників властивостей гірських порід залежно від абсолютних геометричних розмірів ділянок породного масиву, зумовлена проявом різних неоднорідностей, називають масштабним ефектом.

Неоднорідність порід суттєво впливає на їх поведінку при проведенні гірничих робіт. Неоднорідність порід і анізотропія властивостей утруднює вибір загальних моделей, отримання аналітичних залежностей, які адекватно і задовільно описують механічні процеси.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Івано-Франківський національний технічний | Університет нафти і газу | Предмет і методи дисципліни | Загальна систематика гірських порід | Коефіцієнт об'ємного стиснення нафти | Середовищі | Напруження і деформації суцільних середовищ | Деформації суцільного середовища | Рівняння руху | Рівняння неперервності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати