На головну

Задачі для самостійного розв'язання

  1. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  2. Алгоритм ПП розв'язку задачі
  3. ВЗР ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  5. Задачі для самостійного розв'язання
  6. Задачі для самостійного розв'язання

1. У кроля білий колір шерсті є рецесивним по відношенню до сірого, а хвиляста шерсть домінує над гладкою. Сірий хвилястий кроль схрещується з сірою гладкою самкою. У потомстві одержані білі хвилясті кролі. Як провести схрещування далі, щоб одержати побільше білих хвилястих кролів? Як перевірити чистоту лінії білих хвилястих кролів першого покоління?

2. При схрещуванні рослин пшениці, які мають щільний остистий колос, з рослиною, що має рихлий безостий колос, в F1 всі рослини мають безосте колосся середньої щільності. В F2 одержали безостих з щільним колосом - 58, безостих з колосом середньої щільності - 125, безостих з рихлим колосом - 18, остистих з колосом середньої щільності - 40, остистих з щільним колосом - 18, остистих з рихлим колосом - 21. Як успадковуються ознаки, що вивчаються? Які генотипи батьківських рослин?

3. Посіяна жовта зморшкувата горошина невідомого походження. Яке може бути за формою та забарвленням насіння на рослині, що виросла з цієї горошини? з зеленої зморшкуватої?

4. У гороха жовтий колір насіння А домінує над зеленим а, гладка поверхня насіння В - над зморшкуватою b.

а) гомозиготний жовтий гладкий горох схрещували з зеленим зморшкуватим. Визначити фенотип і генотип потомства в першому і другому поколіннях.

б) дигетерозиготних горох з жовтими гладкими насінинами схрещений з зеленим гетерозиготним зморшкуватим. Яке розщеплення за фенотипом і генотипом очікується в потомстві?

в) гетерозиготний зморшкуватий жовтий горох схрещений з зеленим гетерозиготним за гладкою формою насіння. Визначити розщеплення за фенотипом і генотипом в першому поколінні.

5. Рослина флокса з білими (W) воронкоподібними (s) квітками схрещена з рослиною, яке має кремові (w) плоскі (S) квітки. З 76 потомків 37 мають квітки білі плоскі і 39 кремові плоскі. Визначити генотипи батьківських рослин.

6. У запашного горошку високий зріст (Т) домінує над карликовим (t), зелене забарвлення бобів (G) - над жовтим (g), а кругла форма насіння (R) - над зморшкуватою (r). Дати аргументовану відповідь на питання:

а) яке буде потомство наступних схрещувань (наведені генотипи батьків):

TTGgRr x ttGgrr ttggRr x TtGgrr

TTGGRr x TtGgRr TtGgrr x ttGgRr

б) яким буде фенотип гібридів F1 від схрещування гомозиготного карликового запашного горошка з зеленими зморшкуватими насінинами з гомозиготним високим жовтозерним круглонасінним горошком? Які гамети будуть утворюватись у гібрида F1? Яке буде розщеплення в F2 та обох Fb?

7. При схрещуванні гороха, який має жовті і гладкі насінини, з такою самою рослиною одержано потомство в співвідношенні: жовтих гладких - 3, жовтих зморшкуватих - 1. Ці жовті зморшкуваті рослини знову схрещувалися з жовтими гладкими. В їхньому потомстві відбулося розщеплення на жовті гладкі і жовті зморшкуваті у відношенні 1:1. Одержані після другого схрещування жовті зморшкуваті рослини знову схрещувалися з жовтими гладкими . це потомство дало розщеплення на 3 жовтих гладких, 3 жовтих зморшкуватих, 1 зелений гладкий, 1 зелений зморшкуватий. Визначити генотипи батьків і потомства за всіма трьома схрещуваннями.

8. При запиленні квіток зеленого гладкого гороха пилком жовтого зморшкуватого в потомстві одержані жовті гладкі, жовті зморшкуваті, зелені гладкі, зелені зморшкуваті плоди в рівних кількостях. Визначити генотипи батьків.

9. У вівса нормальний зріст домінує над гігантизмом, а рання стиглість - над пізньостиглістю. Ознаки успадковуються незалежно. Схрещуються ранньостигла рослина з нормальним ростом з пізньостиглою гігантом. Вихідні рослини гомозиготні. В якому поколінні і з якою ймовірністю з'являться гомозиготні ранньостиглі гіганти?

10. У морської свинки кудлата шерсть визначається геном R, гладка - r, коротка - L, довга - l, чорне забарвлення шерсті - B, біле - b.

Яким буде F1 і F2 при схрещуванні свинок, які розрізняються за алелями всіх трьох генів? Що одержимо при схрещуванні гібрида F1 з гладко- та довгошерстною білою свинкою?

11. Якими ознаками будуть володіти гібридні томати, одержані в результаті запилення червоноплідних рослин нормального зросту пилком жовто плідних карликових, якщо відомо, що червоний колір плодів - домінантна ознака, карликовість - рецесивна, всі вихідні рослини гомозиготні і гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Який результат буде при подальшому схрещуванні гібридів?

12. Курка і півень чорні чубаті. Від них одержано 13 курчат: 7 чорних чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чуба, 1 бурий без чуба. Визначити генотипи півня і курки.

13. Гомозиготну рослину з пурпуровими квітками і коротким стеблом схрестили з гомозиготною рослиною з червоними квітками і довгим стеблом. Гібриди F1 мали пурпурові квітки і коротке стебло. При аналізуючому схрещуванні F1 з подвійною гомозиготою за рецесивними генами були одержані наступні нащадки:

52 - з пурпуровими квітками і коротким стеблом

47 - з пурпуровими квітками і довгим стеблом

49 - з червоним квітками і коротким стеблом

45 - з червоними квітками і довгим стеблом

Дати пояснення результатам.

14. У флоксів біле забарвлення квіток визначається геном W, кремове - w, плоский вінчик - S, воронкоподібний - s. Рослину з білими воронкоподібними квітками схрещено з рослиною, яка мала кремові плоскі квітки. У потомстві 1/4 рослин має квітки білі плоскі, 1/4 - білі воронкоподібні, 1/4 - кремові плоскі і 1/4 - кремові воронкоподібні. Визначити генотипи вихідних рослин.

15. У мишей ген чорного забарвлення домінує над алелем коричневого кольору, ген довгих вух - над алелем коротких вух, ген жорсткої шерсті над алелем м'якої шерсті. Чорна довговуха миша з жорсткою шерстю схрещена з коричневою коротковухою м'якошерстною особиною. Визначити фенотип і генотип потомства першого і другого поколінь.

16. Перед судово-медичним експертом поставлене завдання вияснити, рідний чи прийомний син в сім'ї подружжя. Дослідження крові всіх трьох членів сім'ї показало наступні результати: у жінки резус-позитивна кров групи ІІ, у її чоловіка - резус-негативна І групи, у дитини резус-позитивна кров ІV групи. Яке заключення повинен дати експерт і на чому воно базується?

17. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою - над лівою. Чи може народитися лівша з карими очима і ІІ-ою групою крові у кароокої правши з ІІ групою крові, яка вийшла заміж за правшу з карими очима і гомозиготним за ІІІ-ю групою крові? Відповідь пояснити.

18. Полідактилія, короткозорість і карий колір очей успадковуються як домінантні ознаки. Гени, що визначають ці ознаки, містяться в різних парах хромосом. Яка ймовірність народження кароокої дитини без аномалій, якщо обоє батьків гетерозиготні за всіма трьома генами?

19. У собак довжина шерсті, форма вух і присутність плям на тілі успадковуються незалежно один від одного. Довга шерсть (l) є рецесивною ознакою по відношенню до короткої (L), висяче вухо (Н) домінує над стоячим (h), присутність білих плям на тілі (S) - над їх відсутністю. Схрестили гетерозиготних короткошерстних з білими плямами і стоячими вухами собак і гетерозиготних висловухих з білими плямами собак, які мають довгу шерсть. Одержали 40 цуценят.

Скільки різних типів гамет може утворювати кожна з батьківських тварин?

Скільки різних генотипів буде спостерігатися від такого схрещування?

Скільки різних фенотипів може зустрічатися серед цуценят?

Яка частина висловухих потомків буде мати коротку шерсть і білі плями на тілі? Яка частина цуценят буде довгошерстними?

20. Короткозорий (домінантна ознака) лівша (рецесивна ознака) вступає в шлюб з жінкою, нормальною за обома ознаками. Відомо, що у обох подружжя були брати і сестри, які хворіли на фенілкетонурію, але самі подружжя нормальні у відношенні цієї аномалії. В їхній сім'ї перша дитина була нормальна щодо всіх трьох ознак, друга була короткозорою лівшею, а третя опинилася хворою на фенілкетонурію. Визначити генотипи батьків та всіх трьох дітей та ймовірність їх появи в потомстві.

21. У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою домінує над ліворукістю, причому гени обох ознак знаходяться в різних парах хромосом. Кароокий чоловік - лівша жениться на блакитноокій жінці, яка краще володіє правою рукою, ніж лівою. У них народилась блакитноока дитина лівша. Визначити генотипи матері, батька і дитини.

22. У людини глухонімота успадковується як аутосомна рецесивна ознака, а подагра - як домінантна. Обидва гени знаходяться в різних парах хромосом. Визначити ймовірність народження глухонімої дитини із схильністю до подагри у глухонімої матері, яка страждала подагрою, і чоловіка з нормальним слухом і мовленням, хворого на подагру.

23. У людини лисість домінує над відсутністю лисини (у чоловіків) і рецесивна у жінок. Кароокий лисий чоловік, батько якого не мав лисини і був блакитнооким, оженився на блакитноокій жінці, батько і всі брати якої були лисі. Визначити найбільш ймовірний фенотип дітей від цього шлюбу.

24. У людини синдактилія (зрощення пальців) та глаукома (порушення відтоку внутріочної рідини, що призводить до втрати зору), визначається аутосомними домінантними генами, локалізованими в різних парах хромосом. Жінка, яка страждала глаукомою, вийшла заміж за чоловіка з синдактилією. Матір жінки, як і більшість її родичів, страждала глаукомою, а батько був здоровим щодо цього захворювання. У матері чоловіка була синдактилія, а всі родичі по лінії батька не мали цієї аномалії. Визначити ймовірність народження дитини з двома захворюваннями і дитини з одним з цих спадкових порушень.

25. Гомозиготна дрозофіла чорного кольору із загнутими крилами і без щетинок схрещена з дрозофілою дикої лінії (сірого кольору з нормальними крилами і щетинками). Визначити, які будуть гібридні особини і яке потомство буде одержано в результаті схрещувань між собою цих гібридів? Відомо, що рецесивні гени чорного забарвлення, загнутих крил і відсутності щетинок знаходяться в різних парах хромосом (мутації black,bert, spineless). Скласти схему аналізуючого схрещування.

26. У курей біле оперіння (І) домінує над забарвленим (і), опереність гомілки (F) - над голоногістю (f), горіхоподібний гребінь (R) - над листоподібним (r) Схрещена гомозиготна біла з опереними ногами і горіхоподібними гребенем курка з забарвленим голоногим з листоподібним гребінцем півнем. Яка частина білих оперених з горіхоподібним гребінцем нащадків F2 від цього схрещування не дасть розщеплення при схрещуванні із забарвленими голоногими з простим гребінцем птахами?

27. У плодів кавуна кірка може бути зелена або смугаста, форма плода - довга або кругла. Гомозиготна рослина з довгими зеленими плодами схрещена з гомозиготною рослиною, яка має круглі смугасті плоди. В F1 плоди круглі зелені. Яке буде потомство при схрещуванні сортів з круглими зеленими та довгими зеленими плодами?

28. У дрозофіли відсутність очей (eyeless) успадковується як рецесивна ознака, а нормальна будова крил домінує над зачатковими (vestigial). Муха без очей з нормальними крилами, гетерозиготна за геном зачаткових крил, схрещена з мухою, гетерозиготною за геном eyeless, яка має нормальні очі і зачаткові крила. Визначити генотип і фенотип потомства.

29. Самець морської свинки, який має довгу (а) чорну (В) кудлату (С) шерсть, схрещений із самкою, шерсть якої кудлата коротка і біла. В декількох пометах цієї пари одержано 15 кудлатих короткошерстних чорних свинок, 13 кудлатих довгошерстних чорних, 4 гладких короткошерстних чорних і 5 гладких довгошерстних чорних. 1) Визначити генотипи батьків. 2) Яке очікується співвідношення різних фенотипових класів?

30. При схрещуванні дрозофіли з нормальними очима та крилами з мухою без очей, яке має нормальні крила, в потомстві одержано мух: 3/8 з нормальними очима і крилами, 3/8 - без очей з нормальними крилами, 1/8 - з нормальними очима і зачатковими крилами, 1/8 - без очей з зачатковими крилами. Визначити генотипи батьківських особин.

31. У курей чорне забарвлення оперіння визначається геном Е, буре - е, присутність чуба - С, відсутність - с. Бурий чубатий півень схрещений з чорною куркою без чуба. В їх потомстві половина бурих чубатих і половина чорних чубатих. Які генотипи батьків - півня і курки? Навести схему схрещувань.

32. Відомо, що рослина має генотип АаBbCc.

а) скільки типів гамет може продукувати ця рослина?

б) скільки фенотипів і в якому співвідношенні може бути отримано при самозапиленні цієї рослини, якщо припустити повне домінування за всіма парами алелів і незалежне успадкування?

в) скільки генотипів і в якому співвідношенні буде представлено в потомстві від самозапилення цієї рослини?

33. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть - над довгою. Обидві пари алелів не зчеплені. 1) Яку частину чорних короткошерстних цуценят можна очікувати від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома ознаками? 2) Мисливець купив собаку чорного з короткою шерстю і хоче впевнитись, що він не несе алелів кавового кольору та довгої шерсті. Якого партнера за фенотипом і генотипом потрібно підібрати, щоб перевірити генотип купленого собаки?

34. Схрещуються особини AaBbCcDd та AabbCCDd. Яку частину в потомстві складуть особини з генотипом: AABbCcdd, aaBbCcDd, AaBbCcdd?

35. У шкідливої комахи - комара (Culex) ген Kuf - вкорочення крила імаго - розміщений в третій групі зчеплення, а ген рубинових очей (ru) лежить в другій хромосомі. Схрещували комарів з короткими крилами, але нормальними очима, з самками, які мали рубинові очі. В якому поколінні і з якою ймовірністю в потомстві від цього схрещування з'являться особини з рубиновими очима і вкороченими крилами?

36. Серпоподібноклітинна анемія і таласемія (анемія Кулі) успадковуються як дві ознаки з неповним домінуванням; гени не зчеплені між собою і знаходяться в аутосомах. У гетерозигот за серпоподібноклітинною анемією, так само, як і у гетерозигот за таласемією, захворювання не має чітко вираженої клінічної картини, але в усіх випадках носії стійкі до малярії. У подвійних гетерозигот (дигібридів за обома парами ознак) розвивається мікродрепаноцитарна анемія (В. П.Єфроїмсон, 1968). Гомозиготи за серпоподібноклітинною анемією і таласемією вмирають у дитинстві. Визначити ймовірність народження здорових дітей в сім'ї, де один з батьків гетерозиготний за серпоподібноклітинною анемією, але нормальний за таласемією, а другий - гетерозиготний за таласемією але нормальний у відношенні серпоподібноклітинної анемії.

37. Батьки мають ІІ та ІІІ грипи крові. У них народилася дитина з І групою крові і хвора на серпоподібноклітинну анемію (успадкування аутосомне з неповним домінуванням, не зчеплене з групами крові). Визначити ймовірність народження хворих дітей з IV групою крові.

38. Дві клітини евглени зливаються в одну диплоїдну спору. Одна клітина має очко-стигму і жовтий хроматофор, друга не має стигми, але хроматофор у неї зелений. Яке потомство і в якому співвідношенні слід очікувати при проростанні цієї спори? Зверніть увагу, що евглени гаплоідні.

39. Схрещуються особини AaBbCcEe та AaBbCCEe. Яку частину потомства складуть особини генотипу AabbCCee, aabbccee, AaBBCcEE?

40. У дурмана пурпурне забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колючі насінні коробочки (S) - над гладкими (s). Пурпурно квіткова гладка рослина, схрещена з білоквітковою колючою, дала 320 пурпурно-квіткових колючих і 312 пурпурноквіткових гладких. Визначити фенотипи й генотипи нащадків, одержаних від схрещування цих двох генотипів F1 між собою.

   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОРУШЕННЯ МЕНДЕЛІВСЬКИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗЩЕПЛЕННЯ ПРИ МОНОГЕННОМУ УСПАДКУВАННІ ОЗНАК | Приклади розв'язання задач | Неповне домінування | Кодомінування і множинний алелізм | Плейотропна дія гена | Пенетрантність гена | Розділ 5. Незалежне комбінування ознак | Правило 1. | Правило 3. | Приклади розв'язання задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати