На головну

Алгоритм виконання завдання

  1. V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  2. А. Алгоритм забора мочи при естественном мочеиспускании.
  3. А. Алгоритм проведения оксигенотерапии через носовую канюлю
  4. Алгоритм
  5. Алгоритм 1.
  6. Алгоритм 11.1. Присоединение рисунка
  7. Алгоритм 11.2. Выгрузка и повторная загрузка изображения

1. Застосувавши активний підхід в плануванні прибутку визначити обсяг реалізації в третьому та четвертому кварталах.

2. Розробити план реалізації продукції в плановому році в вартісному вимірі.

3. Визначити обсяг виробництва в плановому році в натуральному вимірі.

4. Визначити змінні витрати на виготовлення продукції.

5. Визначити розмір запасів на кінець планового року.

6. Визначити собівартість реалізації продукції.

7. Визначити прибуток від реалізації в плановому році.

8. Розробити план руху грошових коштів.

9. Розробити плановий баланс.

Методика виконання розрахунків (варіант 67)

1. Визначаємо обсяги реалізації продукції в III та IV кварталах планового року. Використовуємо активний підхід.

Ефективність варіантів виробництва визначається як різниця між виручкою від реалізації та витратами за різних обсягів реалізації.

Д = Обсяг реалізації * (ціна - змінні витрати) - зміна постійних витрат

Для товару А у випадку зменшення обсягу виробництва:

Д(п) = 1500х0,84х(115-29) = 108360

Для товару А у випадку проведення рекламної компанії:

Д(а) = 1500х(115-29)- 15000 = 114000

Кращій варіант коли в Ш та IV кварталах проведено рекламну компанію.

Для товару Б, купівля обладнання:

Д(п) = 2000х1,26х(140-39) - 8000 =254520

Відмова від купівлі обладнання

Д(а) = 2000х(140-39) = 202000

Кращій варіант коли обсяги виробництва підвищаться на 26%.

Отже, в III та IV кварталах обсяги реалізації будуть складати:

А-1500шт.

Б-2000х1,26= 2520шт.

2. Планування обсягів реалізації продукції в вартісному вимірі в плановому році (по кварталах).

Обсяг реалізації в вартісному вимірі = Обсяг реалізації в натуральному вимірі * Ціна

Товар А 1500х115=172500

Товар Б 2000х140=280000

2520х140=352800

Результати заносимо в таблицю

Показники   І   II   Ш   IV   Разом  
Товар А Товар Б 172500 280000 172500 280000 172500 352800 690000 1265600
Разом            

3. Планування обсягів виробництва продукції в плановому році (по кварталах).

Обсяг виробництва = Готова продукція на кінець періоду + Реалізація на протязі періоду -

- Готова продукція на початок періоду

Показники   І   П   Ш   IV   За рік  
Товар А                      
1 . Готова продукція на кінець періоду          
2. Обсяг реалізації            
3. Готова продукція на                      
початок періоду            
4. Обсяг виробництва            
Товар Б                      
1. Готова продукція на кінець періоду          
2. Обсяг реалізації            
3. Готова продукція на початок періоду          
4.0бсяг виробництва            

Планування змінних витрат на виробництво продукції (по кварталах).

Показники   І   II   III   IV   Зарік  
Витрати на оплату праці (робочу силу) Товар А Товар Б Разом           42600 63600            
Витрати на матеріали Товар А Товар Б Разом         15000 19170 34170     15000 22680 37680     22680 37680     60000 82530 142530  
Розподіл накладних витрат Товар А Товар Б Разом            
Всього витрат

   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Дані щодо основних показників підприємства до і після впровадження організаційно-технічних заходів | Норми витрат матеріалів для виробництва продукції | Методика виконання завдання | Тарифні ставки за розрядами | Баланс робочого часу одного робітника | Розрахунок облікової чисельності основних робітників-відрядників по професіях | Структура фонду заробітної плати основних робітників підприємства | Інші витрати | Витрати на основні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби | Розрахунок заробітної плати основних робітників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати