На головну

Моделі інтегрованого навчання. Спільне навчання в звичайному класі масової школи

  1. X. Яке ставлення дитини до свого класу, школи?
  2. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
  3. Аналіз особистих досягнень студентів і перспектив навчання на наступному етапі
  4. Аналіз особистих досягнень студентів, перспектив навчання на наступному етапі
  5. Аналітичні моделі попиту і споживання.
  6. В організації навчання учнів
  7. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV - ІХ класів

Інтегроване навчання дітей, що не чують, у звичайному класі масової школи - відносно нове явище для нашої освіти. Донедавна глухі і слабкочуючі вступали до масових освітніх установ рідко й дещо випадково. Це була або змушена і тому малоефективна інтеграція, викликана особливими соціально-економічними і культурними умовами (відсутність спеціальних дитячих садків і шкіл, низький рівень діагностики), або інтеграція найбільш обдарованих дітей з порушеним слухом у середовище тих, що чують. В даний час процес інтеграції дітей з порушеним слухом стає регулярним явищем, він неухильно розширюється і здійснюється з дотриманням особливих вимог до освітнього середовища, у якому перебуває дитина.

Батьки дітей, що не чують і слабкочуючих вибирають для них на-нчання в масовій загальноосвітній школі по різних причинах:

- відсутність достатньої інформації про систему спеціальної освіти для дітей з порушеним слухом;

- престижність відвідування дитиною з порушеним слухом освітньої установи загального призначення;


- об'єктивна оцінка готовності дитини з порушеним слухом до навчання в масовій школі;

- небажання відправляти дитину в спеціальну школу, яка є в більшості випадків установою інтернатного типу.

Вибір батьків незалежно від конкретних мотивів гідний розуміння і поваги, однак для освіти і розвитку дітей з порушеним слухом інтеграція в звичайні класи масової школи є відносно ефективною лише для тих, хто завдяки ранній діагностиці і своєчасним корекційним заняттям наблизився за рівнем мовленнєвого і загального розвитку до вікової норми.

Дітям, які не чують і слабкочуючим, що навчаються в масовій освітній установі, варто одночасно отримувати спеціальну сурдопедагогічну допомогу, яку повинні надавати дефектологічні кабінети, сурдологічні центри, консультативні пункти при спеціальних школах.

Інтегрована освіта дітей з порушеннями зору в масовій загальноосвітній школі в нашій країні поки рідкісне явище, тому що ані діти, ані освітні установи загального призначення не готові до такого співробітництва.

Крім економічних, організаційних і педагогічних умов інтегрована освіта дітей з обмеженими можливостями потребує створення для них умов психологічного комфорту в новому середовищі. Проблема особи-стісного благополуччя дитини в умовах зміни соціальної ситуації розвитку деколи вирішується непросто навіть тоді, коли дитина не має відхилень у розвитку. Дитина з особливими потребами, потрапляючи в інше середовище, постає перед досить складними особистісними проблемами (проблема спілкування, соціальної взаємодії, соціальної ідентифікації й ін.), які не завжди легко вирішуються і звичайними школярами.

У педагогіці вже давно розроблені захисні, пом'якшуючі, адаптаційні шляхи надання педагогічної допомоги.

До їх числа можна віднести організацію диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи. Таке навчання передбачає посилення індивідуального підходу до дитини, врахування її індивідуальних особливостей і можливостей при виборі для неї форми організації і методів навчання: вивчаються стан здоров'я, готовність до виконання нової соціальної ролі учня, психофізичні і адаптаційні можливості.

На практиці це реалізується в розвитку системи класів, у яких створені умови компенсуючого навчання працює кваліфікований педагог, що знає особливості роботи з такими дітьми. Традиційне шкільне середовище коректується відповідно до потреб дітей, що відчувають утруднення в навчанні й адаптації до шкільного середовища.

У педагогіці проблемами навчання цієї категорії дітей займається нова галузь - корекційна педагогіка.
  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   Наступна

Навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | Причини та види порушень мовленняу дошкільників ідітей шкільного віку | Особливості корекційної роботи з дітьми, що мають пору* шення мовлення | Зміст освіти дітей з особливими потребами | Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі фахової освіти | Медико-соціально-педагогічний патронаж і рання корекцій-мо-педагогічна допомога дітям з відхиленнями в розвитку | Шкільна система корекційно-педагогічної допомоги | Програми реабілітації освіти молоді і дорослих з обмеженою працездатністю | Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими можливостями | Причини появи нових пріоритетів у системі спеціальної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати