На головну

Причини появи нових пріоритетів у системі спеціальної освіти

  1. А. Мила карбонових кислот
  2. Види невизначеності та причини її виникнення.
  3. Виконання функцій оперативного управління (коригувальних та запобіжних дій) у системі якості
  4. ВИНИКНЕННЯ МОВНИХ СІМЕЙ, ПРИЧИНИ ЇХ ФОРМУВАННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ
  5. Вихідні дані та визначення у натуральному вимірі порогу рентабельності виробництва зернових
  6. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
  7. Економічні причини занепаду античного рабовласницького суспільства

Результати вітчизняних і закордонних наукових досліджень пере- конливо доводять, що раннє виявлення і рання комплексна корекція відхилень у розвитку з першого року або навіть місяців життя дитини дозволяють попередити появу подальших відхилень у її розвитку, ско- ригувати вже наявні, значно знизити ступінь соціальної дезадаптова- ності дітей, досягти більш високого рівня їхнього загального розвитку, згодом й освіти, а також більш успішної інтеграції в суспільство.

Аналіз становлення і тридцятирічного досвіду функціонування західних систем ранньої діагностики і ранньої комплексної корекції відхилень у розвитку дітей свідчить про значну результативність їхнього впровадження на державному рівні, можливість економії засобів за рахунок корекції і реабілітації на ранніх етапах життя дитини, оскільки при цьому значно скорочуються витрати на дорогу систему шкільної спеціальної освіти.

Демографи і соціологи відзначають, що в умовах сучасного життя від негативних явищ у суспільстві найбільш страждає сім'я. Послабляються сформовані моральні і етичні норми, традиції родини. Зростає напруженість відносин у сім'ї внаслідок недостатньої її економічної! захищеності. Усе це знижує виховний потенціал родини, а у випадку народження проблемної дитини її роль у реабілітації і соціалізації стає незначною. Сімейне неблагополуччя стає найважливішою причиною зростання кількості дитячих і підліткових емоційних відхилень і порушень. Це створює значні проблеми в розвитку дитини й утруднює процес спеціальної корекційно-педагогічної допомоги.

Іншою серйозною проблемою стає погіршення стану здоров'я дітей. Відсоток народження здорових немовлят протягом останніх 7 років знизився з 48,3 до 36,5%. Сьогодні до 80% немовлят є фізіологічно
незрілими, близько 70% - мають діагностоване пренатальне ураження центральної нервової системи. Органам охорони здоров'я в результаті прийнятих в останні роки негайних заходів удалося стабілізувати показники дитячої і материнської пренатальної (пологової) смертності. Під- вищився відсоток народження недоношених дітей із критично низькою масою тіла при народженні (від 700 до 1100 г), що складають групу високого ризику за слуховою і зоровою патологією, дитячому церебра- льному паралічу, інтелектуальній недостатності, сліпоглухоті та складним порушенням у розвитку.

Науковий прогноз у галузі вивчення фізичного і психічного здоров'я дітей дає підстави вважати, що зусилля фахівців повинні бути зосереджені також і на допомозі найважчим дітям, що мають множинні порушення.  62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   Наступна

Загальна характеристика дітей з порушеннями слуху | Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху | Навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | Причини та види порушень мовленняу дошкільників ідітей шкільного віку | Особливості корекційної роботи з дітьми, що мають пору* шення мовлення | Зміст освіти дітей з особливими потребами | Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі фахової освіти | Медико-соціально-педагогічний патронаж і рання корекцій-мо-педагогічна допомога дітям з відхиленнями в розвитку | Шкільна система корекційно-педагогічної допомоги | Програми реабілітації освіти молоді і дорослих з обмеженою працездатністю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати