На головну

Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху

  1. А. Робота з електронною поштоюGmail.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.
  3. Вікна книг. Робота з аркушами книг
  4. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату
  5. Загальна організація виробничого процесу на відкритих гірничих роботах
  6. Загальна характеристика дітей з порушеннями зору
  7. Загальна характеристика дітей з порушеннями слуху

Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями слуху буде

залежати від ступеня цього порушення і рівня мовленнєвого розвитку.

Робота зі слабкочуючими дітьми. До категорії слабкочуючих відносять тих дітей, порушений слух яких дозволяє їм хоча б у мінімальному обсязі оволодівати мовленнєвою діяльністю самостійно без спеціального навчання. У дитини, що погано чує є часткове порушення діяльності аналізатора слуху. Тому вона намагається компенсувати свій недолік не за рахунок зору, а за рахунок неповноцінного слуху. Відхилення в пізнавальній діяльності таких дітей є вторинними.

Подолання порушення розвитку вимагає соціального за своєю природою цілісного впливу на особистість слабкочуючих дітей. У цьому спеціальному процесі коректуються або заново відтворюються найбільш важливі для людини психічні функції, їхні якості і властивості.

Завдяки спеціальному навчанню формуються мовлення і понятійне мислення, словесна пам'ять, створюються умови для розширення можливостей компенсації дефекту як за рахунок розвитку і використання слухових даних, так і завдяки іншим збереженим аналізаторам.


Вирішальним засобом подолання відхилень у розвитку слабкочуючих дітей є спеціальна система навчання мовленню, що передбачає особливу систему занять зі збагачення словника, уточнення звукового складу мовлення, засвоєння граматичної системи мови, оволодіння різними видами і формами мовленнєвої діяльності. Специфічним завданням в роботі з дітьми є формування мовлення, а не вивчення моим. У роботі передбачені заняття з розвитку навичок читання з губ, з розвитку і використання залишкового слуху. Для розвитку пізнавальної діяльності і мислення дітей використовуються письмо і читання, наочно-діяльнісні засоби і прийоми, що допомагають формуванню уявлень І понять спочатку наочно-образному, а потім і на абстрактному рівні узагальнень. Це спеціально створені ситуації, інсценізації, драматизації, пантоміма. Усі ці засоби використовуються в поєднанні зі словесними засобами навчання.

Робота з глухими дітьми. Розглянемо два основних підходи до корекційно-педагогічної роботи з дітьми:

1) білінгвістичний підхід, що ґрунтується на включенні у систему головних засобів педагогічного впливу на глухих дітей жестової мови

поряд зі словесною.

Використання жестів у навчально-виховному процесі дозволяє збі-льшити обсяг навчальної інформації, прискорити її передачу і сприйняття учнями. Це у свою чергу дозволяє розширити коло навчальних предметів і галузей знань, що сприяє більш широкому розвитку пізна-вальної діяльності, мислення глухих дітей;

2) навчання глухих словесній мові. У зв'язку з засвоєнням мовлення розвивається словесно-абстрактне мислення. У глухих дітей повинна розвиватися мовна здатність як особливий вид мовної активності, цю допомагає інтуїтивно вгадувати зміст висловлювань у процесі спілкування.  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

Вплив стилів сімейного виховання на особистісний розви- ток дітей. | Поняття «норма» і «аномалія» у психічному розвитку дитини | Класифікація відхилень у розвитку дітей | Діагностика відхилень у розвитку дитини | ЛЕКЦІЯ 7. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ У РОЗВИТКУ | Специфічні умови навчання і виховання дітей із ЗПР | Психолого-педагогічна характеристика учнів з порушеннями Інтелекту | Мета корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми | Загальна характеристика дітей з порушеннями зору | Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати