На головну

Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору

  1. А. Робота з електронною поштоюGmail.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.
  3. Вікна книг. Робота з аркушами книг
  4. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату
  5. Загальна організація виробничого процесу на відкритих гірничих роботах
  6. Загальна характеристика дітей з порушеннями зору
  7. Загальна характеристика дітей з порушеннями слуху

Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору насамперед передбачає організацію компенсаторної перебудови аналізаторів слухового, шкірного, вібраційного й ін.

Компенсаторна перебудова багато в чому залежить від ступеня збереження зору. Навіть незначні залишки зору важливі для орієнтації і пізнавальної діяльності особи з глибокими зоровими порушеннями.

Корекційна робота при повній відсутності зору повинна бути спрямована на використання спеціальних прийомів і способів спостереження явищ і предметів з опорою на слух, дотик, нюх, що дозволяє формувати в дітей складні синтетичні образи реальної дійсності.

Велике значення в сприйнятті і пізнанні навколишнього середовища в сліпих і слабкозорих має дотик, що допомагає визначати форму, розміри предмета. Поряд з дотиком великого значення набуває слух. За допомогою звуків діти з порушеннями зору можуть визначати предметні і просторові властивості навколишнього середовища. Високий рівень розвитку слуху в сліпих і слабкозорих зумовлений необхідністю орієнтуватися в умовах різноманітного звукового поля.

Тому в процесі навчання і виховання дітей з порушеннями зору проводяться вправи на диференціацію - розрізнення й оцінку за допомогою звуку характеру предмета, аналіз і оцінку складного звукового поля: звукові сигнали властиві певним предметам, пристроям, механізмам і є проявами процесів, що відбуваються в них.

Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору в школі при навчанні і вихованні передбачає розвиток процесів компенсації, виправлення і відновлення порушених функцій, згладжування недоліків пізнавальної діяльності. Збереження мовлення і мислення, достатній рівень компенсаторного розвитку в більшості сліпих і дітей з


поганим зором дозволяють досягти достатньо високого рівня освіти, розвинути мислення, сприйняття, пам'ять.

На формування особистісних якостей дітей з порушеннями зору значний вплив має соціально-психологічний мікроклімат у родині, школі, найближчому оточенні, що характеризується співчуттям, створенням спеціального режиму. Тому весь комплекс виховних заходів при корекційно-педагогічній роботі повинен бути спрямований на розкриття широких можливостей сліпих і дітей зі слабким зором, формування в них активної життєвої позиції, що передбачає якнайбільш повну участь у житті, повноцінну працю, незалежне життя.

Для розвитку в сліпих і дітей з поганим зором пізнавально-образного мислення використовують гру, навчання, працю, які можна вважати пізнавально-оцінними, перетворюючими видами діяльності, завдяки чому відбувається взаємодія дітей з особливими потребами з навколишньою дійсністю. Отже, корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями зору спрямована на гармонійний розвиток дитини в тій мірі, у якій це дозволяє зробити рівень порушення зору в кожному окремому випадку, а також психологічний і фізичний розвиток дитини.  50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Наступна

Вплив взаємовідносин батьків і дітей на формування соціально-психологічного типу дитини | II. Практикум | Вплив стилів сімейного виховання на особистісний розви- ток дітей. | Поняття «норма» і «аномалія» у психічному розвитку дитини | Класифікація відхилень у розвитку дітей | Діагностика відхилень у розвитку дитини | ЛЕКЦІЯ 7. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ У РОЗВИТКУ | Специфічні умови навчання і виховання дітей із ЗПР | Психолого-педагогічна характеристика учнів з порушеннями Інтелекту | Мета корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати