На головну

Загальна характеристика дітей з порушеннями зору

  1. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ЗИМНЕМ УНИВЕРСАЛЬНОМ БОЕ
  2. II. Общая характеристика больного
  3. II. Общая характеристика методологической работы
  4. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАБОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
  5. N. загальний порядок; загальна практика; режим
  6. Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой супесчаной почвы
  7. Амплитудная характеристика.

Особливості виховання і навчання осіб з порушеннями зору розглядає тифлопедагогіка.

Залежно від ступеня порушення зору виділяють такі групи дітей:

1)сліпі, у яких цілком відсутні зорові відчуття, є світловідчуття або залишковий зір. За ступенем порушення зору розрізняють осіб з абсолютною (тотальною) сліпотою обох очей, при якій цілком втрачене зорове сприйняття, і осіб практично сліпих, у яких є світловідчуття або залишковий зір, що дозволяє сприймати світло, колір, силуети предметів;

2) слабкозорі, які мають порушення зорових функцій (сприйняття кольорів, світла, периферичного і бінокулярного зору).

Сліпота і слабкозорість - категорії психофізичних порушень, які виявляються в обмеженні зорового сприйняття або його відсутності, що впливає на весь процес формування і розвитку особистості. В осіб з порушеннями зору виникають специфічні особливості діяльності, спілкування і психофізичного розвитку. Вони виявляються у відставанні, порушенні, своєрідності розвитку рухової активності, просторової орієнтації, формуванні уявлень і понять, у способах предметно-практичної діяльності, в особливостях емоційно-вольової сфери, соціальної комунікації, інтеграції в суспільство, адаптації до праці. Уроджена сліпота обумовлена ушкодженнями і захворюваннями плоду в період внутрішньоутробного розвитку або є наслідком спадкової передачі деяких дефектів зору.

Набута сліпота - наслідок захворювання органів зору (сітківки, роговиці), захворювань центральної нервової системи (менінгіт, пухлини мозку), ускладнень після загальних захворювань організму (кір, грип, скарлатина), травматичних ушкоджень мозку або ока.

Час виникнення порушення зору є вирішальним для психічного і фізичного розвитку дитини. Чим раніше осліпла дитина, тим більш помітні вторинні відхилення, психофізичні особливості розвитку. Відсутність візуального тренування в сліпонароджених позначається найбільш помітно на руховій сфері, на змісті соціального досвіду. Основ-


ним фактором орієнтування для таких дітей є звукові подразники.

У дітей з порушеннями зору виникають труднощі у грі, навчанні, оволодінні професійною діяльністю. Пізніше виникають побутові проблеми, що призводить до важких переживань і негативних реакцій. У сліпих можуть розвиватися негативні риси характеру: невпевненість, пасивність, схильність до самоізоляції; в інших випадках - підвищена збудливість, дратівливість, що переходять в агресію.

Розвиток уваги, логічного мислення, пам'яті, мовлення в сліпона-роджених відбувається нормально, хоча є деяка своєрідність розумової діяльності, пов'язана з формуванням абстрактного мислення.

В осліплих дітей: чим пізніше дитина втратила зір, тим більший в неї обсяг зорових уявлень, які можна відтворити за допомогою словесних описів. Якщо цього не робити, відбувається поступове стирання зорових образів.  49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

II. Практикум | Вплив взаємовідносин батьків і дітей на формування соціально-психологічного типу дитини | II. Практикум | Вплив стилів сімейного виховання на особистісний розви- ток дітей. | Поняття «норма» і «аномалія» у психічному розвитку дитини | Класифікація відхилень у розвитку дітей | Діагностика відхилень у розвитку дитини | ЛЕКЦІЯ 7. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ У РОЗВИТКУ | Специфічні умови навчання і виховання дітей із ЗПР | Психолого-педагогічна характеристика учнів з порушеннями Інтелекту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати