На головну

Мета корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми

  1. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
  2. Аварійно-рятувальні роботиу зоні НС
  3. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  4. В основі роботи сучасних напівпровідникових приладів лежать явища, що відбуваються в області електричного контакту провідників і напівпровідників із різною провідністю.
  5. Взаємозв'язок фінансового й управлінського обліку та фінансової роботи і фінансового аналізу
  6. Виконання роботи
  7. Вимоги до оформлення курсової роботи

Мета корекційно-виховної роботи з глибоко розумово відсталими дітьми - працевлаштування і подальше пристосування до життя в умовах навколишнього соціального середовища.

Досягнення поставлених цілей забезпечується рішенням таких основних завдань роботи з глибоко розумово відсталими дітьми:

1. Розвиток усіх психічних функцій і пізнавальної діяльності дітей у процесі навчання і корекції їхніх недоліків. Основну увагу в цій роботі спрямовано на розумовий розвиток учнів.

2. Формування в глибоко розумово відсталих дітей навичок правильної поведінки.

3. Трудове навчання і підготовка до посильних видів праці. Фізичне виховання. Самообслуговування.

4. Побутове орієнтування і соціальна адаптація як підсумок усієї роботи.

Література

Замеский Х. С. Умственно отсталые дети. История их изучения, воспитания и обучения с древних времен до середины XX в. - М., 1995.

Кащенко В. П. Педогогическая коррекция. - М.: Просвещение, 1994.

Кобрина Л. М. Подготовка педагога к коррекционной деятельности в общеобразовательной школе // Педагогика. - 2006. - №4. - С. 118-120.

Коррекционная и специальная педагогика / Автор-сост. Л. И. Давыдова. -Дзержинск, 2006. - 218 с.

Коррекционная педагогика / Под ред. Б. П. Пузанова. - М., 1998.

Коррекционная педагогика / Под ред. В. С. Кукушина. Изд. 2-е. - М.: «МарТ», 2004. -352 с.

Лапшин В А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. - М., 1990.

Мелешко В. Организация индивидуального обучения детей с особенностями в развитии // Социальная педагогика. - 2004. - № 3. - С. 84-87.

Психомоторная коррекция как средство реабилитации детей с задержкой психического развития //Дошкольное воспитание. -2006. -№10. - С.25-31.

Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 381 с.

Обучение в коррекционных классах / Под реакцией Кумари ной Т. - М., 1991

Основы коррекционной педагогики. Учебно-методическое пособие / Авто-ры-сост. Зайцев Д. В., Зайцева Н. В. - Саратов, 1999. - 110 с.

Юрків Я.І. Специфічні потреби дітей з розумовою обмеженістю // Соціальна педагогіка : теорія і практика - 2006. - № 1. - С.38-43.
  48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

Типологія неуспішності | II. Практикум | Вплив взаємовідносин батьків і дітей на формування соціально-психологічного типу дитини | II. Практикум | Вплив стилів сімейного виховання на особистісний розви- ток дітей. | Поняття «норма» і «аномалія» у психічному розвитку дитини | Класифікація відхилень у розвитку дітей | Діагностика відхилень у розвитку дитини | ЛЕКЦІЯ 7. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ У РОЗВИТКУ | Специфічні умови навчання і виховання дітей із ЗПР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати