На головну

Діагностика відхилень у розвитку дитини

  1. X. Яке ставлення дитини до свого класу, школи?
  2. Визначення походження дитини
  3. Виникнення та етапи розвитку первісної культури
  4. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
  5. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
  6. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика
  7. Вплив взаємовідносин батьків і дітей на формування соціально-психологічного типу дитини

Діагностика є одним з найважливіших практичних завдань корекційної педагогіки. Діагностика - це виявлення дітей з порушеннями в розвитку, їхня диференціація, розробка відповідних психодіагностичних методик.

Діагностика має свої принципи: комплексного вивчення дитини, ці-місного системного вивчення дитини, динамічного вивчення дитини, якісно-кількісного підходу при аналізі даних.

Принцип комплексного вивчення дитини передбачає всебічне обстеження особливостей розвитку всіх видів пізнавальної діяльності, особистості, навичок, емоційної сфери, поведінки тощо. Одночасно


перевіряються біологічні показники зору, слуху, мовлення, рухової сфери, нервової системи дитини. В обстеженні беруть участь різні І фахівці: психологи, психоневрологи, отоларингологи, офтальмологи, логопеди, сурдопедагоги, олігофренопедагоги.

Принцип цілісного системного вивчення дитини передбачає встановлення зв'язків між окремими проявами відхилень у розвитку, визначення причин цих відхилень. Цілісне вивчення дитини, як правило, здійснюється в процесі її діяльності - предметно-маніпулятивної, ігрової або трудової. Це допомагає краще виявити особливості пізнаваль- ної сфери дитини, її інтереси, стан емоційно-вольової сфери тощо.

Принцип динамічного вивчення дитини. Під час такого вивчення з'ясовуються знання й уміння дітей, а також їхні можливості в навчанні. Виявляються при цьому не тільки реальні можливості дитини, але й потенційні. Принцип якісно-кількісного підходу важливий при аналізі даних, отриманих у ході психологічної діагностики. При такому підході враховується кінцевий результат діяльності, а також аналізується процес її виконання - спосіб, послідовність, наполегливість у досягненні імети. При цьому кількісні і якісні показники виступають у взаємозв'язку.

Для повної і правильної діагностики відхилень у розвитку дітей у нашій державі створені постійні міжвідомчі психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК). їхніми завданнями є:

1) проведення раннього безкоштовного психолого-медико-педагогічного обстеження дітей, виявлення особливостей їхнього розвитку, встановлення діагнозу;

2) попередження розвитку захворювання;

3) консультативна допомога батькам;

4) консультування педагогічних, медичних, соціальних працівників з питань освітніх потреб дітей, прав їх батьків.

Література

Замеский Х. С. Умственно отсталые дети. История их изучения, вое- питания и обучения с древних времен до середины XX в. - М., 1995.

Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. - М.: Просвещение, 1994.

Коррекционная и специальная педагогика/ Автор-сост. Л. И. Давыдова. - Дзержинск, 2006. - 218 с.

Коррекционная педагогика / Под ред. Б. П. Пузанова. - М., 1998.

Коррекционная педагогика / Под ред. B.C. Кукушкина. Изд. 2-е. -М.: «МарТ», 2004. - 352 с.

Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. - М., 1990.

Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: Учебное пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 381 с.

Основы коррекционной педагогики. Учебно-методическое пособие / Авторы-сост. Зайцев Д. В., Зайцева Н. В. - Саратов, 1999. - 110 с.
  44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   Наступна

Корекція поведінки важковиховуваних дітей у позаурочній виховній діяльності | Корекція агресивної поведінки дітей. | Проблеми виховання нервових дітей. | Неуспішність школярів як проблема навчання | Типологія неуспішності | II. Практикум | Вплив взаємовідносин батьків і дітей на формування соціально-психологічного типу дитини | II. Практикум | Вплив стилів сімейного виховання на особистісний розви- ток дітей. | Поняття «норма» і «аномалія» у психічному розвитку дитини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати