На головну

II. Практикум

  1. II. Практикум
  2. II. Практикум
  3. II. Практикум
  4. II. Практикум
  5. II. Практикум
  6. II. Практикум

Завдання 1

Ознайомтеся з характерним порушенням сімейних відносин у неповних сім'ях (Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания. -М., 1997. - с. 161-167). Складіть характеристики підлітків за умов виникнення таких "патологізуючих ролей" батьків, як "розширення сфери батьківських почуттів", "перевага у підліткові дитячих якостей", "проекція на підлітка власних небажаних якостей", "виховна невпевненість", "фобія втрати дитини", "виховання в культі хвороби", "емоційна знедоленість".

Завдання 2

З'ясуйте зміст поняття "багатодітна сім'я" в нашій країні. Визначте і аргументуйте, які переваги та недоліки має виховання дітей у багатодітній сім'ї.

Завдання З

Письмово дайте відповіді на питання:

- Чому за деякими класифікаціями обдарованих дітей зараховують до групи важковиховуваних?

- Чому особливі здібності обдарованих дітей це водночас їх сила і слабкість?

- Які проблеми сімейного виховання виникають у батьків обдарованих дітей?

- Як педагог може допомогти батькам у вихованні обдарованої дитини? (За книгою Холковська І. Л. Методика соціально-виховної роботи з обдарованими дітьми. - Вінниця, 2007. - с.14-17,44-50).

Завдання 4

З'ясуйте особистісні характеристики дітей алкоголіків. Охарактеризуйте особливості взаємовідносин у сім'ях алкоголіків. Опишіть етапи зміни моделі сім'ї, прийоми самопідтримки дітей алкоголіків та корекційної допомоги їм (Смит Е. У. Внуки алкоголиков. - М., 1991).

Завдання 5

Ознайомтеся з прийомами роботи з дітьми, що постраждали від насильства (Сафонова Т,Я. Жестокое обращение с детьми // Практическая психология и социальная работа.- 2007- №3,- с. 26-36; №2 -с. 17-30).


Завдання 6

Сформулюйте принципи співпраці педагога з батьками з метою об'єднання виховних зусиль. Зазначте помилкові кроки класних керівників, які заважають налагодженню ефективної взаємодії школи і сім'ї у вихованні дітей.

Завдання 8

Опишіть форми взаємодії педагогів з батьками, які спрямовані на підвищення культури сімейного виховання. Запропонуйте тематику систематичних зустрічей, дайте орієнтовний сценарій однієї з них.  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Індивідуальні завдання | Корекційні прийоми роботи з учнями, що мають недоліки соціально-особистісного розвитку | Корекційна програма роботи з учнями, що мають низький рівень вихованості | Корекційна програма роботи з учнями, що мають акцентуації характеру | Корекція поведінки важковиховуваних дітей у позаурочній виховній діяльності | Корекція агресивної поведінки дітей. | Проблеми виховання нервових дітей. | Неуспішність школярів як проблема навчання | Типологія неуспішності | II. Практикум |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати