На головну

Методика підрахунку лейкоцитарної формули в мазку крові.

  1. I. Методика бухгалтерського обліку
  2. I. ФІЛОСОФСЬКІ ФОРМУЛИ ДИЯВОЛА
  3. IV. Порядок підрахунку голосів
  4. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  5. Алгоритм підрахунку артеріального пульсу і визначення його властивостей
  6. Алгоритм підрахунку критерію Вілкоксона
  7. Алгоритм підрахунку критерію Манна-Уїтні.

Для роботи необхіднийи: приготований раніше мазок крові, пофарбований за Романовським-Гімза, мікроскоп, іммерсійне масло. Об'єкт дослідження-людина.

проведення роботи: Мазок крові, пофарбований за Романовським-Гімза поміщають під мікроскоп з імерсійним об'єктивом і підраховують різні форми лейкоцитів. При цьому гранулоцити і моноцити розташовуються на початку і в кінці мазка, а посередині, як правило, розташовуються лімфоцити. Найбільш рівномірно лейкоцити різних форм розташовуються в кутах мазка. Підрахунок лейкоцитів виробляють за допомогою зигзагоподібно переміщення скла, щоб двічі не брати до уваги одні і ті ж клітини. У кожній з 4-х частин мазка необхідно підрахувати не менше 25 лейкоцитів. Всього їх в мазку налічується 100, що і приймається за 100%.

Оформлення результатів і їх оцінка: Результати роботи оформити у вигляді таблиці:

 Лейкоцитарна формула,%
 Общееколічество лейкоцитів  гранулоцити  Агранулоцітци
 еозинофіли  базофіли  нейтрофіли  моноцити  лімфоцити
 метамієлоцити  юні  паличкоядерні  сегменто
                 

У нормі співвідношення різних форм лейкоцитів становить:

 Лейкоцитарна формула,%
 Общееколічество лейкоцитів  гранулоцити  Агранулоцітци
 еозинофіли  базофіли  нейтрофіли  моноцити  лімфоцити
 метамієлоцити  юні  паличкоядерні  сегменто
 4-9 х 109/ л  1-5%  0-1%  0%  0-1%  1-5%  45-70%  2-10%  20-40%
 0,05-0,4х 109/ л  0-0,09х 109/ л  0-0,09х 109/ л  0,05-0,4х109/ л  2,0-5,0х109/ л  0,15-0,5х 109/ л  1,8-3,0х109 / л

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань:


1. Лейкоцити, до яких має спорідненість вірус ВІЛ-інфекції - це

A. Т-супресори

B. Т-хелпери

C. Т-клітини імунної пам'яті

D. Т-клітини ампліфайери

E. Т-клітини-кілери

2. У хворого після операції через 5 днів нагноившейся післяопераційна рана. Які, в основному, лейкоцити будуть перебувати в рані, якщо в ній кисле середовище?

А. Еозинофіли

В. Лімфоцити

С. нейтрофіли

D. моноцити

Е. Базофіли.

3. У хворого після тривалого прийому антибіотиків виникла алергія у вигляді сильного почервоніння шкіри, розширення судин і збільшення припливу крові. Які форми лейкоцитів найбільш беруть участь в розвитку алергії?

А. Еозинофіли

В. Лімфоцити

С. Базофіли

D. Моноцити

Е. Нейтрофіли.

4. У хворого 20 років підвищена температура тіла до 38,5оС, виявлений лейкоцитоз. Який різновид лейкоцитів виділяє біологічно-активна речовина, циркуляція якого в крові супроводжується підвищенням температури ?:

А. Лімфоцити

В. Базофіли

С. Еозинофіли

D. Нейтрофіли

Е. Моноцити.

5. Показники лейкоцитарної формули (в%) у дорослої людини при об щем кількості лейкоцитів 7.0 х109 відповідають нормі, за винятком:

A. базофіли - 0

B. еозінофіли- 18

C. нейтрофіли - 55 (паличкоядерні - 4, сегментоядерні -51)

D. лімфоцити - 22

E. моноцити - 5

6. Основна роль лейкоцитів

A. транспорт вуглекислого газу

B. транспорт кисню

C. захисна

D. забезпечення гемостазу

E. забезпечення фібринолізу

7. Види фізіологічного лейкоцитозу, за винятком:

A. травний

B. міогенний

C. емоційний

D. індукований больовим впливом

E. індукований запальним процесом

8. Глистная інвазія супроводжується:

A. нейтрофільний лейкоцитоз

B. базофілія

C. еозинофілією

D. моноцитозом

E. лимфоцитозом

9. У дитини на місці порізу пальця через кілька діб з'явилася припухлість з гнійним вмістом. Які елементи неспецифічної захисту системи крові першими включаються в процеси знешкодження цього вмісту ?:

А. Моноцити

В. Еритроцити

С. Базофіли

D. Нейтрофіли

Е. Еозинофіли.

10. «Діапедез» - це термін, що відноситься до:

А. Міграції нейтрофілів з кров'яного русла

В. Специфічного дослідження крові

С. Гальмування продукції антитіл

D. Схильності до алергічних реакцій

Е. згортання крові.

відповіді: 1-B. 2-C. 3-C. 4-E. 5-B. 6-C. 7-E. 8-C. 9-A. 10-A.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань за програмою «Крок»:


1. До Т-лімфоцитам відносяться:

А. Базофіли

В. Гладкі клітини

С. Цитотоксические лімфоцити

D. Макрофаги

Е. Лімфоцити.

2. У нейтрофілах синтезується ряд речовин. Які з них впливають на вірус?

А. гідролазами

В. Мієлопероксидази

С. Інтерферон

D. Фагоцітін

Е. Лізоцим

3. В мазку крові обстежуваного кількість юних форм нейтрофілів становить 20%, кількість сегментоядерних нейтрофілів - 50%. Як називається така зміна лейкоцитарної формули?

А. Лейкемоїдна реакція

В. Регенераторний зрушення

С. Агранулоцитоз

D. Дегенеративний зрушення

Е. Лейкемічний провал

4. У мазку крові обстежуваного не виявлено юних форм нейтрофілів, кількість сегментоядерних нейтрофілів - 75%. Як називається така зміна лейкоцитарної формули?

А. Агранулоцитоз

В. Лейкемоїдна реакція

С. Лейкемічний провал

D. Дегенеративний зрушення

Е. Регенераторний зрушення

5. Яка кількість лейкоцитів в крові дорослої людини?

А. 4,5 - 5,5 х 1012/ л

В. 250 - 400 х 109/ л

С. 4-9х109/ л

D. 5-8% загального обсягу

Е. 45% маси крові

6. У нормі в крові людини:

А. Еозинофіли є найчисленнішим типом лейкоцитів

В. Лімфоіцітов менше, ніж нейтрофільних лейкоцитів

С. Найменша кількість заліза в гемоглобіні

D. Лейкоцитів більше, ніж еритроцитів

Е. Тромбоцитів більше, ніж еритроцитів

7. У нормі в крові людини:

А. Нейтрофіли є найчисленнішим типом лейкоцитів

В. Лімфоіцітов більше, ніж нейтрофільних лейкоцитів

С. Найменша кількість заліза в гемоглобіні

D. Лейкоцитів більше, ніж еритроцитів

Е. Тромбоцитів більше, ніж еритроцитів

8. У якому віці у людини спостерігається перший перехрест показників лейкоцитарної формули і на якому% рівні?

А. У дорослого 40-60% нейтрофілів і 20-40% лімфоцитів

В. В 5-6 років 50-60% нейтрофілів і лімфоцитів

С. У новонародженого 70% нейтрофілів і 25% лімфоцитів

D. У 5-6 днів 40-45% нейтрофілів і лімфоцитів

Е. У дорослого 40-60% нейтрофілів і 10% моноцитів

9. В якому віці у людини спостерігається другий перехрест показників лейкоцитарної формули і на якому% рівні?

А. У дорослого 40-60% нейтрофілів і 20-40% лімфоцитів

В. В 5-6 років 50-60% нейтрофілів і лімфоцитів

С. У новонародженого 70% нейтрофілів і 25% лімфоцитів

D. У 5-6 днів 40-45% нейтрофілів і лімфоцитів

Е. У дорослого 40-60% нейтрофілів і 10% моноцитів

10. Яка кількість лейкоцитів в крові у новонародженого?

А. 4,5 - 5,5 х 1012/ л

В. 250 - 400 х 109/ л

С. 4 - 9 х109/ л

D. 10 - 30 х1012/ л

Е. 45% маси крові

відповідь: 1-С. 2-C. 3-В. 4-D. 5-C. 6-B. 7-A. 8-D. 9-B. 10-D.


Ситуаційні завдання:

1. Досліджуваний Т. (45 років), за професією рентгенотехніки, поступив у клініку з підозрою на хронічну променеву хворобу. При проведенні аналізу крові отримані наступні результати: НЬ - 117г / л; еритроцити - 32х 1012/ Л; колірний показник - 1,0; лейкоцити - 2500 / л; базофіли - 0; еозинофіли - 1%; тромбоціти- 75 х ЮУл, ШОЕ = 16 мм / год Поясніть: 1) Чим відрізняються показники крові даного пацієнта від показників норми? 2) Чи може дана картина крові бути наслідком впливу на організм іонізуючого випромінювання?

2. У жінки (36років) з'явилися скарги на гострі болі в животі. Болі носять постійний характер, посилюються при русі і ходьбі. При пальпації відзначається локальна болючість в правої клубової області. Відзначено підвищення температури тіла до 38,1 ° С. В аналізах крові: НЬ - 110 г / л; лейкоцити - 14х109/ Л; ШОЕ - 14 мм / год. Поясніть: 1) Які зміни з боку крові є у пацієнтки? 2) Що таке зсув лейкоцитарної формули вліво? 3) Що таке ШОЕ, і які чинники впливають на його величину.

3. Пацієнт В. (54 роки) скаржиться на часті напади задухи, що виникають раптово і не пов'язані з певним часом доби. Під час нападу утруднений видих, і обстежуваний для полегшення видиху займає вимушене положення: шукає упор для рук. За даними аналізу крові: НЬ - 130 г / л; еритроцити - 4,2х 1012/ Л; кол. показник - 0,9; лейкоцити - 5х10 9/ Л; базофіли - 5%; еозінофши - 18%; лімфоцити - 21%; моноцити -7%. поясніть: 1) які зміни є з боку крові у пацієнта? 2) Про що вони можуть свідчити?

4. В стаціонар «швидкої допомоги» доставлено чоловіка 43років зі скаргами на стискають і тиснуть болі за грудиною, відчуття серцебиття. Відзначається задишка, генералізована слабкість, виражене відчуття тривоги і страху. Біль не знімається нітрогліцерином. При огляді стан хворого важкий: шкірні покриви бліді, пульс слабкого наповнення, АТ = 90/50 мм. рт. ст., частота дихання - 25 в хв. Аналіз крові при надходженні: НЬ - 121 г / л; еритроцити - 4,1012/ Л; кольоровий показник - 0,7; лейкоцити - 18х 10 9/ Л; ШОЕ = 11 мм / год. Аналіз крові через 4 дня: лейкоцити 15х10 9/ Л; ШОЕ = 25 мм / год. Поясніть: 1) Які зміни з боку крові є у хворого? 2) Яка причина зміни ШОЕ протягом 4 днів? 3) Які чинники впливають на величину ШОЕ?

5. Підрахуйте лейкоцитарну формулу, якщо загальна кількість лейкоцитів в 1 мм3 становить 8000, в тому числі: еозинофілів 100, базофілів 20, нейтрофілів 6000, лімфоцитів 1500, моноцитів 380. Оцініть результати даного аналізу крові.

6. Рассчітайет лейкоцитарний профіль (по Мошковського), якщо загальна кількість лейкоцитів дорівнює 6х10%, а лейкоцитарна формула наступна: еозинофілів 3%, базофілів - 0,5%, нейтрофілів 71%, моноцитів 4,5%, лімфоцитів 21%.

7. У 25 великих квадратах камери Горяєва виявилося 100 лейкоцитів. Розрахуйте кількість лейкоцитів в 1 л крові, якщо вона набиралася в меланжер до позначки 0,5?

8. Поясніть, які зміни в складі крові можуть спостерігатися при запальних станах і чому?

9. У новонародженої дитини в 1 л крові виявлено 20 ступеня лейкоцитів. Поясніть, чи здоровий він?

10. Проаналізуйте, чи правильно складена таблиця:

 вік  Ер х1012  Нb г / л  Л х 109  ШОЕ мм / год
 1 день  6,0  4,10
 1 місяць  4,5  2,4
 1 рік  4,0  3,4

11. У лейкоцитарній формулі дитини наступив перший лейкоцитарний перехрещення. Поясніть, яким має бути зміст нейтрофілів у дитини і його вік?

12. У шестирічної дитини в лейкоцитарній формулі зміст лімфоцитів і нейтрофілів однаково і становить 40%. Поясніть, норма це чи патологія?

13. Дитині 1 рік. В лейкоцитарній формулі знайдено 60% лімфоцитів. Поясніть, чи не свідчить це про наявність захворювання?

14. У лейкоцитарній формулі дитини виражений зсув вліво, в сторону молодих форм нейтрофілів. Чи обов'язково це пов'язано з наявністю запального процесу в організмі дитини?

15. У пресі повідомлялося про сім'ю Ликов, яка по peлігіозним міркувань пішла «з миру» і оселилася в глухій тайзі. Медичне обстеження показало, що стан здорових членів сім'ї було нормальним, і лише одна з систем організму виявилася ослабленою, що і призвело потім до майже одночасної смерті трьох з п'яти членів сім'ї. Поясніть, яка це система і в чому причина її ослаблення?

16. Проаналізуйте і дайте висновок за загальним аналізом крові: Еритроцити 4,5 х 1012, Ретикулоцити 0%, гемоглобін -150 г / л, КП -1,0, гематокрит 45%, ШОЕ 3 мм / год, тромбоцити 250х109, Лейкоцити 6,0х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 2%, базофілів 1,0%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 3,0%, сегментоядерних нейтрофілів 50%, лімфоцитів 35%, моноцитів 9%.

17. Проаналізуйте і дайте висновок за загальним аналізом крові: Еритроцити 6,0 х 1012, Ретикулоцити 1,0%, гемоглобін -190 г / л, КП -1,3, гематокрит 60%, ШОЕ 1 мм / год, тромбоцити 450х109, Лейкоцити 6,0х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 5%, базофілів 1,0%, юних нейтрофілів 10%, паличкоядерних нейтрофілів 10,0%, сегментоядерних нейтрофілів 35%, лімфоцитів 30%, моноцитів 9%.

18. Проаналізуйте і дайте висновок за загальним аналізом крові: Еритроцити 3,5 х 1012, Ретикулоцити 0%, гемоглобін -110 г / л, КП -0,7, гематокрит 45%, ШОЕ 18 мм / год, тромбоцити 350х109, Лейкоцити 3,0х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 1%, базофілів 0%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 78,0%, сегментоядерних нейтрофілів 35%, лімфоцитів 20%, моноцитів 1%.

19. Наведіть приклад аналізу крові, за яким можна зробити наступний висновок: лейкопенія, зсув лейкоцитарної формули вліво, базофілез.

20. Наведіть приклад аналізу крові, за яким можна сделасть наступний висновок: лейкоцитоз, абсолютний нейтрофільоз.

21. Наведіть приклад аналізу крові, за яким можна зробити наступний висновок: зсув лейкоцитарної формули вправо, лімфоцитоз.

22. Наведіть приклад аналізу крові, за яким можна зробити наступний висновок: відносний моноцитоз, ерітропенія, гіперхромія.

23. Наведіть приклад аналізу крові із зсувом лейкоцитарної формули вліво при наявності лейкоцитозу:

24. Розрахуйте абсолютну кількість сегментоядерних нейтрофілів в 1 л крові, якщо загальна кількість лейкоцитів 9 х 109 л, а з лейкоцитарної формули відомо, що сегментоядерні нейтрофіли складають 68%.

25. Чи можна розрахувати процентний вміст лімфоцитів, якщо відомо загальна кількість лейкоцитів і абсолютне число лімфоцитів в 1 л крові? Дайте приклад розрахунків.

26. Поясніть, чи є високий відсоток окремих форм лейкоцитів обов'язковою ознакою збільшення їх кількості?

27. Поясніть, які показники лейкоцитів потрібні, щоб з'ясувати, чи є зміни будь-якої окремої форми лейкоцитів абсолютними або відносними?

28. Поясніть, чи є лімфоцитоз абсолютним або відносним при загальній кількості лейкоцитів 3,0 х 109 і процентному співвідношенні лімфоцитів, що дорівнює 60%?

29. Чи є моноцитоз абсолютним, якщо в 1 л крові 5,0 х 109 лейкоцитів, а лейкоцитарна формула у відсотках має вигляд: еозинофілів 1%, базофілів 0%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 5,0%, сегментоядерних нейтрофілів 63%, лімфоцитів 15%, моноцитів 15%.

30. Розрахуйте лейкоцитарний профіль. Загальна кількість лейкоцитів 6,0 х 109/ Л, лейкоцитарна формула: еозинофілів 2%, базофілів 0%, юних нейтрофілів 2%, паличкоядерних нейтрофілів 3,0%, сегментоядерних нейтрофілів 65%, лімфоцитів 25%, моноцитів 4%.

31. Поясніть, чи є базофілез абсолютним, якщо його процентний вміст становить 22%, а число лейкоцитів 4,5 х 109/ Л.

32. Розрахуйте лейкоцитарний профіль за результатами наступного аналізу крові: лейкоцити -3,0 х 109, Лейкоцитарна формула,%: еозинофілів 1%, базофілів 3%, юних нейтрофілів 1%, паличкоядерних нейтрофілів 5,0%, сегментоядерних нейтрофілів 73%, лімфоцитів 10%, моноцитів 7%.

33. Зробіть висновок про стан лейкоцитарного паростка крові, якщо загальна кількість лейкоцитів 1,2 х 109/ Л, лейкоцитарна формула,%: еозинофілів 0%, базофілів 1%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 0%, сегментоядерних нейтрофілів 52%, лімфоцитів 45%, моноцитів 2%.

34. Зробіть висновок про стан лейкоцитарного паростка крові, якщо загальна кількість лейкоцитів 4,0 х 109/ Л, лейкоцитарна формула,%: еозинофілів 8%, базофілів 1%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 8%, сегментоядерних нейтрофілів 56%, лімфоцитів 20%, моноцитів 5%.

35. Зробіть висновок про стан лейкоцитарного паростка крові, якщо загальна кількість лейкоцитів 3,5 х 109/ Л, лейкоцитарна формула,%: еозинофілів 0%, базофілів 8%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 0%, сегментоядерних нейтрофілів 70%, лімфоцитів 20%, моноцитів 2%.

відповіді до Ситуаційним завданням:

1. 1) Показники крові даного пацієнта від показників норми відрізняються по зниженню кількості лейкоцитів (лейкопенія) і тромбоцитів (тромбоцитопенія), показник ШОЕ вище норми (прискорене ШОЕ); 2) З огляду на той факт, що професія пацієнта пов'язана з іонізуючим випромінюванням, дана картина крові може бути наслідком впливу на організм шкідливого фактора (іонізуючого випромінювання). При цьому можливе пригнічення продукції лейкоцитів і тромбоцитів, що призведе до порушення захисної функції крові: імунної та згортання.

2. 1) З боку крові у пацієнтки є наступні зміни: підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), прискорене ШОЕ, зміни в лейкоцитарній формулі. Дані зміни на тлі наявних скарг можуть свідчити про наявність запального процесу. 2) Зрушення лейкоцитарної формули вліво означає збільшення відсотка незрілих нейтрофілів і вказує на початковий етап захворювання або на знижену реактивність організму. 3) ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів, вимірюється в мм / год, для визначення ШОЕ використовується прилад Панченкова. На зміну швидкості осідання еритроцитів можуть впливати наступні фактори: зміна співвідношення фракцій білків плазми, зміна в'язкості крові, кількості еритроцитів, температура, ОЦК, РН крові.

3. 1) З боку крові у пацієнта є наступні зміни: підвищення відсотка базофілів і еозинофілів. 2) Збільшення кількості базофілів і особливо еозинофілів свідчить про можливу паразитарної інфекції або алергічному захворюванні. В даному випадку зміни в крові і наявні скарги більш характерні для бронхіальної астми.

4. 1) З боку крові у хворого є такі зміни: - при постпупленіі в клініку -підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз); - Через 4 дні - лейкоцитоз і прискорене ШОЕ. 2) Зміна ШОЕ протягом 4 днів викликано тим, що за 4 дні в крові змінилося співвідношення білкових фракцій плазми в бік збільшення великомолекулярних білків, і це призвело до збільшення (прискоренню) ШОЕ. 3) На величину ШОЕ впливають: кількісне співвідношення білків плазми крові, кількість еритроцитів, в'язкість крові, рН, температура і ін.

5. Лейкоцитарна формула даної крові: Еозинофілів 1,25%, базофілів - 0,25%, нейтрофілів -75%, лімфоцитів 18,7%, моноцитів 4,8%. Відзначається відносний і абсолютний нейтрофілллез, лімфопенія.

6. Лейкоцитарний профіль по Мошковського - це абсолютна кількість лейкоцитів різних форм в крові. В даному випадку в 1 мм3 крові міститься 18 еозинофілів, 3 базофила, 4260 нейтрофілів, 1260 лімфоцитів і 270 моноцитів. Даний аналіз відповідає нормі дорослої людини.

7. Обсяг одного маленького квадрата 1/4000 мм3. У 25 великих квадратах їх міститься 400. Кров для підрахунку лейкоцитів розлучалася в 20 разів. Отже, в даному випадку в 1 мм 3 крові міститься (100х4000х20): 400 = 20 000 лейкоцитів. Це виражений лейкоцитоз.

8. При запальних станах в периферичної крові збільшується кількість глобулінів, фібриногену, лейкоцитів, т. К. Вони беруть участь в захисних реакціях організму при попаданні в нього чужорідних мікроорганізмів.

9. Дитина здорова.

10. Неправильно. Таблицю слід скласти так:

 вік  Ер х1012  Нb г / л  Л х 109  ШОЕ мм / год
 1 день  6,0  4 -10
 1 місяць  4,5  2 - 4
 1 рік  4,0  3 - 4

11. Перший перехрещення кривої вмісту лімфоцитів і нейтрофілів у периферійній крові (збільшення відсотків вмісту лімфоцитів і зниження відсотка нейтрофілів) настає на першому тижні життя. У цьому віці кількість нейтрофілів і лімфоцитів однаково і дорівнює близько 43%.

12. Норма, так як між 5 і 7 роками життя у дитини відбувається так званий другий лейкоцитарний перехрещення, кількість лімфоцитів і нейтрофілів зрівнюється. Потім кількість лімфоцитів падає до 25-30%, а вміст нейтрофілів зростає до 60 - 70%.

13. Ні, так як для дитини одного року такий зміст лімфоцитів в крові є нормою.

14. Ні, т. К. Лівий зсув лейкоцитарної формули у здорвья дітей пов'язаний з більшою, ніж у дорослих, швидкістю продукції клітин білого ряду в кістковому мозку

15. В умовах тайги різко зменшується кількість подразників імунної системи (мало мікроорганізмів в повітрі, їжі). В результаті її активність знижується, виникає ІДС - імунодефіцитний стан. У Ликових кількість Т-лифоцитов в крові виявилося в кілька разів нижче норми. Тому, коли їх стали відвідувати люди, випадкова, і, в общем-то, безпечна інфекціястала згубної для організмів з імунодефіцитом.

16. Показники аналізу крові в межах фізіологічної норми.

17. Показники аналізу крові свідчать про еритроцитозі, гіперхромеміі (гіпергемоглобінеміі), гіперхромією, ШОЕ в межах норми, зниженні ОРЕ - осмотичної резистентності еритроцитів, ретикулоцитоз, лейкоцитоз із зсувом формули вліво, тромбоцитозі.

18. Еритропенія, гіпохромемія, гіпохромна анемія, збільшення ШОЕ, лейкопенія зі зсувом лейкоцитарної формули вправо.

19. Еритроцити 4,5 х 1012, Ретикулоцити 0,1%, гемоглобін -190 г / л, КП -0,9, гематокрит 43%, ШОЕ 10 мм / год, тромбоцити 245х109, Лейкоцити 2,5х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 4%, базофілів 1,2%, юних нейтрофілів 9%, паличкоядерних нейтрофілів 10%, сегментоядерних нейтрофілів 32%, лімфоцитів 32%, моноцитів 8%.

20. Еритроцити 4,0 х 1012, Ретикулоцити 0,5%, гемоглобін -130 г / л, КП -0,95, гематокрит 42%, ШОЕ 12 мм / год, тромбоцити 300х109, Лейкоцити 10,0х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 3%, базофілів 0,5%, юних нейтрофілів 1%, паличкоядерних нейтрофілів 7%, сегментоядерних нейтрофілів 73%, лімфоцитів 30%, моноцитів 7%.

21. Еритроцити 4,8 х 1012, Ретикулоцити 0%, гемоглобін -135 г / л, КП -1,0, гематокрит 44%, ШОЕ 7 мм / год, тромбоцити 310х109, Лейкоцити 6,0х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 2%, базофілів 0%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 6%, сегментоядерних нейтрофілів 80%, лімфоцитів 45%, моноцитів 5%.

22. Еритроцити 3,3 х 1012, Ретикулоцити 0%, гемоглобін -152 г / л, КП -1,3, гематокрит 45%, ШОЕ 9 мм / год, тромбоцити 380х109, Лейкоцити 6,5х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 3%, базофілів 0,1%, юних нейтрофілів 0%, паличкоядерних нейтрофілів 4%, сегментоядерних нейтрофілів 59%, лімфоцитів 27%, моноцитів 12%.

23. Еритроцити 4,35 х 1012, Ретикулоцити 0,3%, гемоглобін -130 г / л, КП -0,9, гематокрит 44%, ШОЕ 3 мм / год, тромбоцити 400х109, Лейкоцити 11,0х109. Лейкоцитарна формула даної крові: еозинофілів 2%, базофілів 0,2%, юних нейтрофілів 9%, паличкоядерних нейтрофілів 10%, сегментоядерних нейтрофілів 37%, лімфоцитів 29%, моноцитів 5%.

24. Сегментоядерние нейтрофіли складають в 1 л крові 6,12 х 10 9.

25. Зміст лейкоцитів 7х109 відповідає 100%, вміст лімфоцитів 1,5 х 109 відповідає 21%.

26. Ні.

27. Загальна кількість лейкоцитів в літрі крові (для відносних змін) і відносний вміст в% (для абсолютних відхилень).

28. Тільки відносний лейкоцитоз, т. К. 1,8 х 109 - Вище норми (0,09 - 0,6 х 10 9/ Л).

29. Так, абсолютний моноцитоз, т. К. 0,75 х 109 - Вище норми (0,09 - 0,6 х 109).

30. Лейкоцитарний профіль: еозинофілів 0,12х109, Базофілів 0, юних нейтрофілів 0,06х109, Паличкоядерних нейтрофілів 0,18х109, Сегментоядерних нейтрофілів 3,9х109, Лімфоцитів 0,24х109, Моноцитів 1,5х109. Всі показники відповідають нормі.

31. Так, абсолютний, т. К. Абсолютний вміст базофілів - 0,99 х 109 - Вище норми (0 - 0,065 х 10 9 / Л).

32. Лейкоцитарний профіль: еозинофілів 0,09х109, Базофілів 0,03х109, Юних нейтрофілів 0,03х109, Паличкоядерних нейтрофілів 0,15х109, Сегментоядерних нейтрофілів 2,19х109, Лімфоцитів 0,3х109, Моноцитів 0,21х109. Спостерігається відносна і абсолютна лімфопенія.

33. Лейкоцитарний профіль: еозинофілів 0,012х109, Базофілів 0, юних нейтрофілів 0, паличкоядерних нейтрофілів 0, сегментоядерних нейтрофілів 0,62х109, Лімфоцитів 0,54х109, Моноцитів 0,24х109. Спостерігається абсолютна і відносна моноцитопения, відносна еозинопенія і лімфопенія.

34. Лейкоцитарний профіль: еозинофілів 0,04х109, Базофілів 0,32х109, Юних нейтрофілів 0,08х109, Паличкоядерних нейтрофілів 0,32х109, Сегментоядерних нейтрофілів 2,24х109, Лімфоцитів 0,8х109, Моноцитів 0,02х109. Спостерігається абсолютна і відносна базофілія, абсолютна лімфопенія і зсув формули вліво.

35. Лейкоцитарний профіль: еозинофілів 0,31х109, Базофілів 0, юних нейтрофілів 0, паличкоядерних нейтрофілів 0, сегментоядерних нейтрофілів 2,45х109, Лімфоцитів 0,7х109, Моноцитів 0,07х109. Спостерігається абсолютна і відносна еозинофілія, абсолютна лімфопенія.

 
Тема 1. Загальна характеристика системи крові. Дослідження функцій та Фізико-хімічних властивостей крові. | Методика отримання крові для аналізу у людини. | Методика визначення об'ємного співвідношення формених елементів і плазми (гематокриту). | Методика дослідження буферних властивостей сироватки крові по Фриденталь. | Методика приготування мазка крові і вивчення його під мікроскопом. | Тема 2. Фізіологія еритроцитів і гемоглобіну. | Методика підрахунку еритроцитів крові в лічильної камері Горяєва. | Методика визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). | Методика визначення середнього вмісту гемоголобіна в одному еритроциті (СГЕ). | Тема 3. Дослідження захисних властивостей крові. функції лейкоцитів. Поняття про імунітет, його види. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати