На головну

Коментарі до соціології Тенісу

  1. CSS Коментарі
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ
  3. Можливе завтра російської соціології культури
  4. Виникнення екологічної соціології
  5. Вибірковий метод в соціології
  6. Розділ 1. Історичні корені соціології 1 сторінка
  7. Розділ 1. Історичні корені соціології 2 сторінка

Той факт, що ранній твір «Спільність (громада) і суспільство» пережило всі інші праці Тенісу, спонукає задуматися над причинами селективної рецепції. Деякі з них цілком очевидні: розкривши зміст чистих понять «спільність» і «суспільство», Теніс безпосередньо підготував грунт для аналітичної соціології, соціології соціальної дії і розуміє соціології, які отримали початковий розвиток в соціології Вебера і потім синтезованих Парсонсом в роботі «Структура соціальної дії» (1937). Але Теніс залишив у спадок соціологам також і загадку тлумачення своєї дихотомії. «Спільність» не є чисто аналітичним поняттям соціології і в трактуванні Тенісу носить багатозначний і невизначений характер. Обидва поняття недостатньо ясні не тільки в силу особливостей філософського і старого, до-соціологічного мови творів Тенісу. З одного боку, вони виступають як аналітичні категорії, що позначають пересічні один з одним структури соціальної реальності. З іншого боку, ці поняття позначають у Тенісу емпірично фіксуються фази цілеспрямованого історичного руху від спільності до суспільства, що справедливо критикувалося аналітично мислять соціологами як реіфікація (уречевлення). Загальний вектор зміни уявлень Тенісу наочно ілюструють назву підзаголовків його головної праці: «Емпіричні форми культури (теорема філософії культури)» в першому виданні (1887) і «Основні поняття чистої соціології» у виданні 25 років по тому. Можна сказати, що за ці роки Теніс пройшов науковий шлях від філософії історії до аналітичної соціології.

Однак чисто аналітичної соціології Теніс не створив. Багато формулювання у праці «Спільність і суспільство» свиде-


308 Історія соціології

тельствуют про те, що елементи общинної романтики, за які критикували Тенісу, дійсно містилися в його соціології. Романтизація ідей знайшла своє вираження в трагічному для поглядів Тенісу політичному використанні його категорії в націонал-соціалістичному понятті народної спільності.

Завдяки Тенісу поняття «спільність» і «суспільство» увійшли в число основних понять не тільки німецької соціології. Ще за життя автора до його праці був виявлений інтерес в Данії, Італії, Росії та Північній Америці. Так, творці Чиказької школи американської соціології (Р. Парк, Л. Вірт та ін.) Користувалися поняттям спільності Тенісу для позначення просторової локалізації соціальних зв'язків. Інші соціологи (наприклад, Сорокін) використовували поняття Тенісу з метою розрізнення селянсько-сільських і буржуазно-міських форм життя.

Переклад з німецької Е. Нікітіна

Основна література

1.Теніс Ф. Спільність і суспільство. , 2002.

2. Теніс Ф. Еволюція соціального питання. СПб., 1908.

3. Tonnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Berlin, 1920.

додаткова література

1. Громов І., Мацкевич А., Семенов В. Західна соціологія. СПб., 1997. С. 78-84.

2. Малинкин А. Н. Про життя і творчість Фердинанда Тенісу // Соціологічне журнал. 1998. № 3/4. С. 201-206.

3. Філіппов А. Ф. Ф. Теніс як основоположник німецької соціології // Нариси з історії теоретичної соціології XIX - початку XX ст. М., 1994. С. 135-142.

Соціологічна теорія капіталістичного суспільства марксизму | Історія соціології | Зріла соціологічна теорія капіталістичного суспільства | Історія соціології | Історія соціології | Історія соціології | Історія соціології | Життя і праці | вихідна ситуація | система соціології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати