Головна

Політика, держава і право в працях К. Маркса і Ф. Енгельса

  1. A) Природно-правова теорія
  2. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  3. I. У конституційному праві.
  4. I. Нормативно-правові акти Російської Федерації
  5. I. Нормативні правові акти
  6. I. ПРАВО
  7. I. Кримінальне право.

З позиції вчення Маркса будь-яка громадська проблема набуває політичного характеру, якщо її рішення прямо або побічно пов'язане з класовими інтересами і проблемою влади.

Інакше кажучи, потреби класів визначають зміст політичних інтересів. У міру розвитку соціального життя, появи класів і зростання потреби в реалізації своїх інтересів ускладнюється політична надбудова суспільства. Виникають організації та установи, що акумулюють політичні інтереси певних класів і груп * що виражається в прагненні завоювати державну владу. Ці ж цілі переслідують і що з'явилися пізніше політичні партії. При цьому політика у вигляді практики або ідеології виступає в ролі надбудови над економічним базисом.

Поняття базису і надбудови розкривають єдність економічних, соціальних, політичних, ідеологічних явищ суспільного життя, їх обумовленість розвитком матеріального виробництва. Це не виключає активної ролі надбудови, дієвого характеру державної влади і права. У конкретних історичних умовах право постає як «різке, несмягченной, яке неспотворене вираз панування одного класу»1. При цьому держава прагне зберегти норми права, що сприяють збереженню і примноженню досягнутого правлячим класом.

У працях Маркса і Енгельса поняття «право» тісно пов'язаний з державою. Енгельс підкреслював, що держава «за загальним правилом є державою наймогутнішого, економічно пануючого класу, який за допомогою держави стає також політично панівним класом і набуває таким чином нові засоби для придушення и експлуатації пригнобленого класу »2.

' Енгельс Ф. Лист К. Шмідту // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 418. 2 Маркс К. Німецька ідеологія // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 171.


Історія соціології | Історія соціології | Природа соціальної реальності | Історія соціології | Соціальна структура і соціальна морфологія | Теоретичне пояснення соціальних інститутів: приклади | І емпіричну соціологію | Життя і діяльність К. Маркса і Ф. Енгельса | Соціологічні ідеї К. Маркса і Ф. Енгельса | Вчення про класи і класову боротьбу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати