Головна

Бухгалтерські записи (проводки) - прості та складні.

  1. Административный порядок внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния
  2. Альтернативні прості тест-завдання
  3. Брак, расторгаемый в ЗАГСе, прекращается со дня совершения записи в книге регистрации актов гражданского состояния.
  4. Бухгалтерские записи и составление отчетности на малых предприятиях при использовании упрощенной формы бухгалтерского учета
  5. Бухгалтерские записи по субсчетам 1-5 счёта 90 «Продажи» производят накопительно в течение отчётного года.
  6. Бухгалтерские записи при продаже товаров с участием комиссионеров
  7. Бухгалтерские записи у организации В

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків бухгалтерські проводки бувають простими і складними.

Проста проводка -це проводка, в якій кореспондують між собою тільки два рахунки, тобто один рахунок дебетується, а інший кредитується на одну і ту ж суму.

Приклади простих проводок:

Ø надійшла готівка в касу з поточного рахунку (в касі грошові кошти збільшуються, на поточному рахунку зменшуються: Дт 301 Кт311; задіяні два рахунки - 301 «Каса» і 311 «Рахунки в банках»);

Ø отримано основні засоби від постачальника ( кількість і сума основних засобів збільшується, при цьому збільшується заборгованість перед постачальником: Дт 10 Кт 63; задіяні два рахунки - 10 «Основні засоби» і 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»);

Ø видано готівку працівнику для придбання канцтоварів ( готівка в касі зменшується, при цьому виникає заборгованість підзвітної особи за одержаний аванс: Дт 372 Кт 301; задіяні два рахунки - 301 «Каса» і 372 «Розрахунки з підзвітними особами»).

Складна проводка- цебухгалтерська проводка, у якій один рахунок дебетується, декілька кредитується на загальну суму, або навпаки - один кредитується, а декілька дебетуються на загальну суму.

Приклади складних проводок:

Ø з каси виплачено заробітну плату в сумі 10 000 грн. та видано аванс підзвітній особі 200 грн. У касі грошові кошти зменшуються на суму 10 000 + 200 = 10 200 грн., при цьому зменшується заборгованість перед працівниками по розрахунках за заробітною плату на суму 10 000 грн. і збільшується заборгованість підзвітної особи на суму 200 грн.:

Дт 661 - 10 000 грн. Кт 301 - 10 000 грн.

Дт 372 - 200 грн. Кт 301 - 200 грн.

Отже, задіяні три рахунки - 301 «Каса», 661 «Розрахунки за заробітною платою» і 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Рахунок 301 кредитується, а рахунки 661 і 372 кредитуються.

Ø перераховано з поточного рахунку постачальнику за матеріали 5 000 грн. та податки до бюджету 2 000 грн. На поточному рахунку грошові кошти зменшуються на суму 5 000 + 2 000 = 7 000 грн., при цьому зменшується заборгованість перед постачальником на суму 5 000 грн. та перед бюджетом на суму 2 000 грн.:

Дт 63 - 5 000 грн. Кт 311 - 5 000 грн.

Дт 64 - 2 000 грн. Кт 311 - 2 000 грн.

Отже, задіяні три рахунки - 311 «Рахунки в банках», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і 64 «Розрахунки за податками й платежами». Рахунок 311 кредитується, а рахунки 63 і 64 дебетуються.

   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Принципи бухгалтерського обліку | Класифікація та групування активів, капіталу, зобов'язань підприємства. | Характеристика груп господарських засобів | Характеристика джерел формування активів | Бухгалтерського обліку | Поняття «бухгалтерський баланс». Значення балансу. | Побудова балансу. Актив і пасив балансу. | Типи господарських операцій | Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх будова. | Види бухгалтерських рахунків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати