Головна

Властивості змішаного твори

  1. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  2. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  3. А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами
  4. Акустичні властивості фрикційного контакту
  5. Акустичні властивості фрикційного контакту в умовах автоколивань
  6. АЛГОРИТМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
  7. Алгоритми (властивості, реалізація алгоритмів)

1. Змішане твір не змінюється:

а). Якщо перемножуємо вектора переставляти в круговому порядку:

б). Якщо поміняти місцями знаки векторного і скалярного множення:

Це дозволяє записувати мішаний добуток трьох векторів у вигляді  без знаків векторного і скалярного множення.

2. Перестановка в змішаному творі будь-яких двох векторів змінює лише його знак:

, , .

Дійсно, використовуючи рівності

;

маємо:

3. Змішане твір звертається в нуль, якщо:

а). Хоча б один з перемножуєте векторів їсть нуль - вектор,

б). Два з перемножуєте векторів колінеарні,

в). Три перемножуєте вектора компланарність.
Вектори в евклідовому просторі | Рішення. | проекція вектора | Декартові прямокутні координати | Координатне уявлення векторів | Скалярний добуток векторів | Скалярний добуток векторів, заданих координатами | Умови коллінеарності і перпендикулярності векторів | Векторний добуток двох векторів | Координатна форма запису векторного твори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати