Головна

Змішане (векторно - скалярний) добуток векторів

  1. VII. Електролітична дисоціація. Ступінь електролітичноїдисоціації. Іонний добуток води. твір розчинності
  2. ВЕКТОРНИЙ ВИТВІР
  3. Векторний витвір
  4. Векторний витвір
  5. Векторний добуток векторів
  6. Векторний добуток векторів
  7. Векторного добутку ВЕКТОРІВ.

Змішаним твором трьох векторів , и  . називається твір виду

 , (1.8.1)

де перші два вектора перемножуються векторно, а їх добуток множиться скалярно на третій вектор.

Змішане твір трьох векторів - величина скалярна.

Абсолютна величина змішаного твори некомпланарних векторів , и  дорівнює обсягу V паралелепіпеда, побудованого на цих векторах, а знак його залежить від орієнтації цих векторів: якщо вектори , и  утворюють праву трійку, то їх мішаний добуток буде позитивно; для лівої ж трійки твір - негативно.
Вектори в евклідовому просторі | Рішення. | проекція вектора | Декартові прямокутні координати | Координатне уявлення векторів | Скалярний добуток векторів | Скалярний добуток векторів, заданих координатами | Умови коллінеарності і перпендикулярності векторів | Векторний добуток двох векторів | Координатна форма запису змішаного твори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати