На головну

проекція вектора

  1. ВЕКТОРА НА ВІСЬ.
  2. Вектори. Операції над векторами (додавання, віднімання, множення на число), n-мірний вектор. Поняття про векторному просторі і його базисі.
  3. Обертальний рух. Зв'язок між векторами лінійної і кутовий швидкостей, лінійного і кутового прискорень.
  4. Обертовими векторами, комплексними числами
  5. Генерація вектора швидкості молекули і координат точки вльоту
  6. Гідростатичним тиском називається нормальна складова вектора напруги від дії поверхневої сили, що діє в будь-якій точці рідини.
  7. ДІЇ НАД вектор В КООРДИНАТАХ

проекцією вектора  на задану вісь lназивається величина вектора  на осі l (Рис. 1.5А). проекцією вектора  на вектор  називається проекція вектора  на вісь, що проходить через вектор  і має з ним однаковий напрямок (рис. 1.5б).


Мал. 1.5А Рис. 1.5б

пр  , де  - Кут між вектором  і віссю l.

Властивість проекцій:

1) Проекція суми векторів на вісь дорівнює сумі проекцій цих векторів, тобто прl  прl  + Прl ;

2) проекція твори вектора  на число  дорівнює добутку числа на проекцію вектора  , Тобто прl  прl .
Вектори в евклідовому просторі | Координатне уявлення векторів | Скалярний добуток векторів | Скалярний добуток векторів, заданих координатами | Умови коллінеарності і перпендикулярності векторів | Векторний добуток двох векторів | Координатна форма запису векторного твори | Змішане (векторно - скалярний) добуток векторів | Властивості змішаного твори | Координатна форма запису змішаного твори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати